Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Шкільна методична комісія вчителів математики та інформатики

Серед усіх наук, що відкривають людству шлях

до пізнання законів природи, наймогутніша,

найвеличніша наука – математика. С.В.Ковалевська

 

Склад вчителів математики 

 КЗО «СЗШ № 40» ДМР

на 2020-2021 н.р.

 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом», – сказав колись Уїнстон Черчілль. Дійсно, інформація у сучасному світі – це головний ресурс.

Склад вчителів  інформатики

 КЗО «СЗШ № 40» ДМР

на 2020-2021 н.р.

 

 

 

 

 

                                          План                                        

роботи методичної комісії вчителів

математики та інформатики

КЗО «СЗШ № 40» ДМР  у 2018-2019н. р.

 

з/ч

Органїзаційно-педагогічні питання

Відповідальний

Засідання № 1

Тема: Особливості організації навчального процесу у 2018-2019 н. р.

 1. Обговорення і затвердження плану роботи МК на 2018-2019 н. р.
 2. Аналіз  написання ЗНО випускниками 2018року
 3. Ознайомлення з:

•          Листом МОН України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415"Про структуру 2018/2019 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів";

•   Законом України «Про освіту» від 05.09.2017р.(  набранний чинності, 28.09.2017 р.)

•           Листом МОН України від 03.07.2018 №1/9-415 «Щодо методичних рекомендацій про викладання математики, інформатики  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році»;

•          Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

•          Наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

•          Наказом  МОН України  № 704. від 22.06.2016

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2017 року N 1036)

 1. Обговорення  календарно-тематичного планування програмового матеріалу з предметів:
 • Розгляд та затвердження поурочно-тематичних планів;
 • Розгляд та затвердження планів роботи кабінетів та факультативних занять.
 1. Організація безпеки життєдіяльності учнів на уроках математики (Лист МОН України від 17.07.2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питання розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму») та інформатики (Лист МОН України від 17.07.2013 №1/9-497 «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики загальноосвітніх навчальних закладів»)
 2. Інструкція  з ведення класного журналу учнів 5-11 класів
 3. Обговорення та вибір проблемної теми МК та індивідуальних проблем вчителів.
 4. Обговорення графіків  проведення відкритих уроків та графіків взаємовідвідування  уроків.

 

Резцова Т. С.

 

Лещинська Л. М.

 

Резцова Т. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лещинська Л. М.

Резцова Т. С.

 

 

 

 

Ковтун С. І.

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі

 

Вчителі

 1. Особливості роботи з учнями  класів в умовах адаптації до навчання в основній школі.
 2. Ознайомлення  з переліком літератури для підготовки учнів  у І етапу Всеукраїнських олімпіад з математики та інформатики для учнів 5-11 класів .

Обговорення змісту  завдань для проведення діагностичних контрольних робіт, шкільних олімпіад.

 

 

Робота між засіданнями

 1. Проведення діагностичних контрольних  робіт.
 2. Розробка завдань та умов проведення  І етапу Всеукраїнської олімпіади.
 3. Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади  у термін -згідно наказу по школі.
 4. Перегляд нової навчальної літератури. Добір матеріалу для використання у навчальній діяльності.

учителі математики, інформатики

Резцова Т. С.

 

 

 

Вчителі

Засідання № 2

Тема: Сучасні засоби навчання

 1. Сучасні засоби навчання для забезпечення процесу формування методичної компетентності  вчителя;
 2. Аналіз результатів діагностичних контрольних робіт; заходи,  щодо попередження прогалин в знаннях учнів;
 3. Нові технології навчання математики, що передбачають постійне повторення навчального матеріалу, концентрацію уваги на ключових, базових фактах, ідеях, алгоритмах.
 4. Вивчення математики, спираючись на наочність, та життєвий досвід учнів
 5. Інноваційні системи контролю та оцінки якості знань з інформатики  та математики та їх вплив на формування самооцінки учнів.
 6. Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади  з математики та організація і участь учнів  у конкурсах, турнірах(Кенгуру, Золотий ключик, Еврика, Бобер)
 7. Використання життєвих компетентностей  при викладанні математики як допомога в:
 • опануванні навичок застосування учнями базових математичних понять у контексті повсякденного життя та в процесі трудової діяльності;
 •  зростанні інтересу школярів до вивчення математики і в цілому до навчання;
 •  розвитку духовних цінностей особистості: витонченості логічних міркувань, математичного мислення, повагу до вчених минулого;
 • залученні учнів до самостійного пошуку й «відкриття» нових знань;
 • розв’язанні задач проблемного характеру;
 •  використання диференційованих дидактичних матеріалів, комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів навчання.

Робота між засіданнями

.

 1. Підготовка учнів до І  та ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади.
 2. Заходи з ліквідації прогалин в знаннях
 3. Розробити пакети моніторингових контрольних робіт.

Резцова Т. С.

 

Лещинська Л. М.

 

Резцова Т. С.

 

 

Лещинська Л. М.

 

Лещинська Л. М.

Ковтун С. І.

Резцова Т. С.

 

 

Вчителі

 

 

Засідання № 3

Тема: Активізація пізнавальної діяльності

 1. Аналіз результатів моніторингового зрізу; заходи,  щодо попередження прогалин в знаннях учнів.
 2. Створення певних педагогічні умов на кроці шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до ефективної діяльності відповідно до індівідуальних особливостей кожного.
 3. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках математики та інформатики
 4. Засоби інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів - наскрізні лінії:
  • Екологічна безпека та сталий розвиток;
  • Громадянська відповідальність;
  • Здоров'я і безпека;
  • Підприємливість та фінансова грамотність.
 5. Активізація пізнавальної діяльності засобами ІКТ.
 6. Обговорення плану проведення тижня математики та інформатики
 7. Проблеми наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5 класом, шляхи їх розв’язання.
 8. Про підготовку учнів 9-го і 11-го класів до ДПА, ЗНО

 

Робота між засіданнями

.

 1. Розробка уроків з міжпредметними зв’язками.
 2. Розробка заходів для тижня математики.
 3. Робота з обдарованими дітьми.
 4. Участь у міжнародних конкурсах.
 5. Створення куточків по підготовці учнів до ДПА та ЗНО

 

Лещинська Л. М.

 

Вчителі

 

 

Малашина І. С.

 

Резцова Т. С.

 

 

 

 

 

Ковтун С. І.

Вчителі

Кутепова Л. С.

 

 

Лещинська Л. М.

 

Засідання № 4

Тема: ІКТ-супровід уроків

 1. Дослідницька робота – основа розвитку пізнавальної активності учнів.
 2. Розвиток творчої особистості засобами ІКТ.
 3. Про підготовку учнів 9-го і 11-го класів до ДПА, ЗНО.
 4. Обговорення змісту  завдань для проведення підсумкових  контрольних робіт

 Робота між засіданнями

 

 1. Особливості  проведення ЗНО у 2019 році
 2. Проведення тижня математики у термін згідно наказу по школі.
 3. Робота з обдарованими дітьми.

 

 

Лещинська Л. М.

Ковтун С. І.

Резцова Т. С.

Резцова Т. С.

 

 

 

Засідання № 5

Тема: Аналіз роботи МК протягом року

 1. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність
 2. Пропозиції та побажання членів методичного об’єднання природничо-математичного циклу, обговорення плану роботи на 2018-2019н.р
 3. Результати ДПА
 4. Звіт роботи МК математики та інформатики

Вчителі

Вчителі

 

Резцова Т. С.

Резцова Т. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лещинська Людмила Миколаївна

 


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини