Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Звіт директора школи 2021-2022н.р.

Доброго дня, шановні колеги та  батьки !

У відповідності до функціональних обов′ язків та на виконання  статті 30 Закону України « Про освіту », статей 27, 38 Закону України « Про повну загальну середню освіту », наказів Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 №55 « Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійних навчальних закладів», від 23.03.2005 №178 « Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти я, Стороженко Н,В, звітую  про роботу закладу в 2021-2022 навчальному році.

Наш заклад розташований у Шевченківському районі м. Дніпра, підпорядкований Дніпровській міській раді. Форма власності- комунальна. Мова навчання- українська.    Кількість місць за ліцензійним обсягом –780 учнів.

Впродовж 2021-2022н.р. роботу педагогічного колективу  було  спрямовано  на  реалізацію основних нормативно-правових  документів, які  регулюють  освітню  діяльність:

 • Конституція  України;
 • Конвенція  про  права  дитини; 
 • Положення концепції Нової Української Школи;
 • Закони  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»;

Державні стандарти початкової,  базової  і  повної  загальної  середньої  освіти та інших нормативно-правових документів.

Адміністрація закладу дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до участі в громадському житті школи..

Колектив працював над формуванням позитивного іміджу школи, підвищення довіри батьків.( слайд)

У закладі функціонує 26 навчальних кабінетів, 2 комп′ютерних класи, 1 спортивна зала, їдальня,  кабінет психолога, медичний кабінет .

Освіта  у закладі здобувається на таких рівнях:

 • початкова освіта,
 • базова середня освіта,
 • профільна середня освіта.

    Уся діяльність закладу побудована на  принципі дитиноцентризму. 

Забезпечення обов’язкової якісної загальної середньої освіти є одним із пріоритетних напрямків роботи директора. У 2021-2022н.р. продовжено системну роботу щодо збереження й розвитку контингенту учнів,  укомплектовано  27 класи, один з інклюзивним навчанням та 4 групи подовженого дня.

У школі організовано різні форми навчання, що забезпечує право кожної дитини на вільний доступ до освіти на 1.09 за:

 • денною формою- 830учнів,
 • індивідуальною (2 учні),
 • та сімейною(1 учні)
 • екстернатною-1

.

 У ІІ семестрі в умовах военного стану  учні навчались із використанням технологій дистанційного навчання

                Кількість місць за ліцензійним обсягом – 780 учнів

                 Кількість учнів у навчальному закладі на 27.05 830 учнів

(Перегляд слайдів)

                 Аналіз руху учнів показує, що на кінець навчального року ми маємо на 11 учнів менше, ніж на початку. На початку року учнів-830, прибуло протягом року -24, вибуло-35. На  кінець року 819 учнів.

 

Освіта вважається якісною, якщо її результати відповідають меті. Протягом навчального року вчителі школи проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи відповідно до нормативно - правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України.

У 2021-2022 навчальному році працювало - 49 педагогів, з них за сумісництвом – 2 педагоги,  4- знаходяться у декретній відпустці.

 Кадрова політика   була спрямована на реалізацію основних напрямів, модернізацію  якісної системи освіти. За 21-22 н. р. ми маємо вакансії : психолог, педагог- організатор, соціальний педагог.

  Контингент вчителів:

 • заслужених вчителів України – 2
 •  вчителів-методистів – 12
 •  відмінників освіти – 5
 •  старших вчителів – 2

 

Якісний склад, вік та педагогічний стаж вчителів школи наведено у таблиці ( таблиця)

У цьому навчальному році подали заявку на атестацію 14 педагогів, усі атестовані комісією І та ІІ рівнів. Результати атестації подані у таблиці( таблиця ).

6 учителів є керівниками шкільних методичних комісій : Гребенюк Л.А., Дуплій О.М., Лещинська Л.М., Гунченко О.В. ,Плахотник О.М., Степаненко О.К .

Так, на 1 вересня була проведена наступна робота: складено режим роботи школи. Заняття розпочиналися о 8.00 . У зв’язку з епідеміологічною ситуацією були вжиті такі заходи: на вході у школу встановлені санітайзери. У коридорах зроблено розмітку щодо розмежування руху учнів. На кожному поверсі встановлено контейнери для використаних масок. Заняття для кожного класу проходили в одному кабінеті, крім спеціальних предметів ( англійська мова, інформатика, трудове навчання, фізкультура). Щоденно проводилася термометрія працівників закладу, відстежувався стан здоров'я учнів. Чотири рази  учні школи були переведені на дистанційне навчання. Для якісної  організації дистанційного навчання в школі  створено єдину платформу «Classroom», що дало змогу охопити навчанням 92 % учнів. Усі навчальні плані були виконані, навчальний матеріал викладено. У кінці навчального року проведене підсумкове оцінювання, відповідно до рекомендацій МОН України. Учителі школи опанували та активно застосовують різноманітні сучасні інструменти для дистанційного навчання.

Моніторинг навченості учнів ( таблиця).

 

 

26 учнів 5-8-х,10  класів нагороджені похвальними листами « За високі досягнення у навчанні» ( рішення засідання педагогічної ради школи протокол 17 від 30.05.2022) та отримали свідоцтво з відзнакою в 9-х кл-4 учні. « За досягнення у навчанні « нагороджені срібною медаллю -6 учениць 11 класу.

Учні школи щорічно є активними учасниками різноманітних конкурсів, олімпіад, турнірів тощо. Вперше предметні олімпіади було проведено в онлайн-форматі, який був складним як для учнів, так і для вчителів. На результат впливав не тільки рівень знань та ерудиції учнів, та якість інтернету.

Результати участі наведені у таблиці.(таблиця)

 

 

Виховна робота школи  у 2021/2022 н.р. була підпорядкована єдиній меті – розвитку творчих здібностей, дитячої активності та самостійності, формуванню всебічно розвинутої особистості.

Педагогічний колектив  вирішував наступні завдання:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу у позаурочній діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу.

Адміністрацією школи та класними керівниками 7-11 класів постійно  в онлайн-режимі проводилася  інформаційно-просвітницька робота з учнями та їх батьками щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позиції Збройних сил України, акцентувалася увага на кримінальній відповідальності, а також  про запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії.

На початку 2022 року було перевірено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 113 учнів з 47 багатодітних сімей, 9 дітей-діти з інвалідністю, 25 дітей  учасників АТО, 4 дітей переселенців,  5 учнів  постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, 1 з малозабезпеченої сімʼї, 7 учнів з внутрішньо-переміщених дітей. 1 учень в прийомній родині (Дунайської-Сидоренко) та 10 дітей під опікою.

Класними керівниками вивчалися умови проживання учнів соціально-вразливих категорій, велась індивідуальна профорієнтаційна робота, учні залучались до суспільно-громадського життя навчального закладу, до участі у роботі гуртків, секцій.

 

З метою  реалізації цих завдань  було охоплено основні аспекти виховання: патріотичний, правовий, моральний, художньо-естетичний, трудовий, фізичний, екологічний, превентивний та включав календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

Уже традиційно учні школи приймають активну участь у міських, обласниих  та всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та виставках ( таблиця).

 

 

 

Велику увагу приділяли розвитку спорту, бо СПОРТ – ЦЕ ПРАГНЕННЯ БУТИ КРАЩИМ І ДОСЯГТИ БІЛЬШОГО. Було проведено змагання з баскетболу серед учнів 10 та 11 коасу. До Дня козацтва провели змагання серед учнів 4 та 5 класів

Педагогічний колектив школи проводив роботу, спрямовану на виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання була індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. Здійснювався щоденний контроль за відвідуванням учнями занять.

Протягом навчального року проведено зустрічі учнів 1-11 класів з шкільним офіцером поліції в рамках  профілактичної програми  «Школа і поліція», спільні заходи щодо профілактики правопорушень. На засіданнях Ради профілактики правопорушень, заслуховувались звіти класних керівників (громадських вихователів)  про роботу з дітьми з сімей, які знаходяться  на обліку СЖО; з дітьми, які знаходяться на обліку ВШО; про відвідування учнями даної категорії навчальних занять;  розглядались особові справи учнів даної категорії із запрошенням батьків.

За 5 місяців 2022 року  кількість правопорушень  -3 ( паління на території школи).

У школі було проведено низку заходів щодо реалізації Національної програми „Стоп насильству”, заходи з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві та серед дітей, заходи з питань виховання гендерної рівності та попередження насильства в сім’ї, вихованню толерантних відносин.

Протягом року значна увага приділялась правовому вихованню учнів. В рамках Всесвітнього Дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня прав людини було проведено виховні заходи (години правознавства,  бесіди, класні години), організовано виставку у бібліотеці, конкурс малюнків.

Протягом 2021/2022 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів.

Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з БЖД, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності,  бесіди про збереження життя та здоров’я, з обов’язковим записом до журналів з БЖД встановленої форми та класних журналів.

У закладі продовжує роботу дитяча організація «Юнацтво», яка виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.

Працюють гуртки військово-патріотичного, , спортивні секції: футбол, таєквондо, чарлидинг. Перед війною запрацював танцювальний гурток « Віват» 

 

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування, яке регламентується рядом нормативно-правових документів. Адміністрацією школи здійснювався дієвий управлінський контроль за організацією і якістю харчування дітей відповідно до чинних вимог, забезпечено участь громадськості у контролі за харчуванням, проведено рейди-перевірки. Затверджено списки учнів початкових класів, списки дітей пільгових категорій,які отримували безкоштовне харчування. У 2021- 2022н. р. в школі охоплено будь-якими видами харчуванням-742 учня ( 89%):

Затверджено графік харчування учнів, відпрацьовано його режим.  Затверджено комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини, визначено заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази їдальні.

         У червні 2021 року зроблено капітальний ремонт покрівлі харчоблоку, та косметичний ремонт приміщення їдальні.

Щорічно учні школи проходять плановий профілактичний медичний огляд. 

 Всі працівники закладу також щорічно проходять медичний огляд. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються .

         У закладі забезпечено системний підхід до організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На початок навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, на експлуатацію харчоблоку та акт санітарно-технічного стану школи. 

За 2021-2022  навчальний рік не зафіксовано випадків  травматизму.

Робота з даного питання в закладі є постійною та систематичною. Аналіз стану охорони праці, дитячого травматизму обговорюється на нарадах при директорові, адміністративних та оперативних нарадах, батьківських зборах. Активізувалася робота з даного питання в соціальних мережах, на шкільному сайті. 

Одним із показників якості роботи навчального закладу є ресурсне забезпечення діяльності школи.

 Джерелами фінансування закладу є бюджетні кошти (загальний фонд), благодійні внески.( слайд ) 

Фінансовий звіт оприлюднюється на шкільному сайті.

 На території школи своїми силами, за підтримки  батьківської громадськості встановлено дитячий ігровий майданчик( слайд)

Протягом року встановили на запасних виходах два накриття (слайд)

В 2021 році за підтримки батьківської громадськості ми стали переможцями
в проекті « Бюджет участі 2021 року» на суму 500 тис. гр., який передбачав придбання меблів, комп’ютерної техніки, інтерактивних дошок на 3 кабінети( слайд)

З початку війни школа стала осередком волонтерської діяльності на с. Мирному : допомагали в зборі продуктів харчування, організували навчання з медичної допомоги для всіх бажаючих, допомагали шелтеру для переселенців  у Волоському, в’язали маскувальні сітки, облаштовували бомбосховище, допомагали в облаштуванні переселенцям, здавали кров, перераховували кошти на потреби ЗСУ, передавали допомогу в шпиталь Дніпра, передавали гуманітарну допомогу в місця бойових дій для військових, приймали участь в благодійні ярмарці АРТ Наступ, допомагали 6 та 16 лікарні з ліками та продуктами.

Дякуємо батькам та головам батьківських комітетів за підтримку, допомогу у вирішенні нагальних питань роботи закладу, небайдуже ставлення до питань навчання та виховання дітей.

Аналізуючи перспективні завдання розвитку закладу на 2021-2022н.р., можна зробити висновок, що поставлені завдання практично виконані.