Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпропетровської міської ради І – ІІІ ступенівАдреса: область Дніпропетровська район Шевченківський місто Дніпро вулиця Альвінського, 3 телефон 378-63-40, 763-10-27У школі на 01.09.20 класів - 26 учнів - 828_

СТОРІНКА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

      

Картинки по запросу картинки для практичного психолога

 

Картинки по запросу добро ы зло

 

 

 

ДОБРО І ЗЛО

 

     Колись давно дід відкрив своєму онуку життєву істину: «В кожній людині триває боротьба, яка дуже схожа на двох вовків. Один вовк являє собою зло: егоїзм, брехня, підлість, агресія, приниження. Другий вовк являє собою добро: істина, дружба, вірність, підтримка, доброта, надія».

Онук, якого дуже вразили слова діда, замислився, а потім запитав: «А який вовк зрештою перемагає?»

Дід посміхнувся і відповів:

 «Завжди перемагає той вовк, якого ти кормиш».

 

Картинки по запросу картинки для практичного психолога

 

 

 

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність

психологічної служби в системі освіти  2019-2020н.р.

(їх наявність є обов’язковою в кабінеті практичного психолога, соціального педагога) 

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини

Закони України

 1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).
 2. Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).
 3. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. №
  651-XIV).
 4. Закон   України   «Про   позашкільну   освіту   (від   22.06.2000   р.
  № 1841-III).
 5. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).
 6. Конституція України.

      Накази  Міністерства освіти і науки України

 1. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України

(від 02.07.2009  N 616).

 1. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (від 19.10.2001 № 691).
 2. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України  (від 31.10.2011 № 1243).
 3. Про  затвердження  Положення про  експертизу  психологічного  і
  соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах
  Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).
 4. Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість
  щорічної відпустки працівників психологічної служби /лист від 30.10.2003 р.
  № 1/9-488).
 5. Про   внесення   змін   і   доповнень   до   нормативів   чисельності
  практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від
  15.06.2004 р. № 1/9-324).
 6. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх
  ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р.
  № 1/9-352).
 7. Про  зарахування  часу  роботи  на  посаді   «психолог»  до  стажу
  педагогічної   роботи   практичних   психологів   загальноосвітніх   та   інших
  навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. № 1/9-193).
 8. Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту (Від 10.09.2009 р.          № 839).
 9. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і
  соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).
 10. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї  (від 30.06.2011 № 714).
 11. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових
  заходів  щодо  профілактики  та  запобігання  жорстокому  поводженню  з
  дітьми».
 12. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти (від 20.04.2011 №462).
 13. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (Додаток 2 до Державного стандарту).
 14. Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року (від 03.08.2012. № 888).
 15. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі (від 11.09.2009 р. № 854).
 16. Про затвердження Базового компонента
  дошкільної освіти (нова редакція) (№ 615 від 22 травня 2012 року).
 17. Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” (23.11.2010 № 1111).
 18. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року  (Розпорядження КМУ від 27.08.2010 р. №1721-р).

Листи Міністерства освіти і науки України

 1. Лист МОН України № 1/9-667 від 23.08.06 «Про вжиття вичерпних
  заходів,  спрямованих  на дотримання законодавства  щодо  захисту  прав неповнолітніх».
 2. Лист МОН України №  864  від 28.12.2006  «Про  планування
  діяльності   та   ведення   документації   соціальних   педагогів,   соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».
 3. Лист Мон  України №   1/9-448  від 27.07.07  «Про  проведення
  психологічних  та  соціологічних досліджень  серед учасників  навчально-виховного процесу».
 4. Лист МОН України №   1/9-479 від   15.08.07  «Про  нормативи
  чисельності  практичних  психологів  та  соціальних  педагогів  навчальних закладів».
 5. Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).
 6. Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи прак­тичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).
 7. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).
 8. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).
 9. Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» (від 09.06.11 №1/9-455).
 10. Щодо проведення Всеукраїнської акції  ”Дай руку, першокласнику!” (№1/9-66 від 30.01. 2012).
 11. Лист Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 05.01.2012 №27/5-06/РК. Витяг з Рекомендацій власникам веб-ресурсів, цільовою аудиторією яких є діти.
 12. Витяг з Рекомендацій щодо норм і принципів висвітлення засобами масової інформації  питань, які стосуються дітей.
 13. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання (№ 1/9-529 від 26.07.2012).
 14. Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах (№ 1/9-488 від 04.07.2012).

Програми

 1. Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року.
 2. Концепція запобігання та виколення найгірших форм праці дітей (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2006р. № 364-р).( розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2006р. № 364-р).
 3. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1849, наказ МОН № 44 від 25.01.2007 р., наказ РУО №136 від 02.04. 2007 р.).
 4. Загальнодержавна  програма забезпечення профілактики ВІЛ/інфекції,  лікування, лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013роки (Указ Президента України від 12.12.2007р. № 1208/2007, Закон України від 19.02.2009р. № 1026-6.)
 5. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей. (Указ президента України від 05.05.2008 р. № 411/2008)
 6. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020р.
 7. МІСЬКА ПРОГРАМА реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста Лисичанськ на 2011 – 2015 роки.
 8. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.
 9. Обласна програма “Вчитель” на 2003 – 2012 роки (Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації від 30 квітня 2003 р. N 220).
 10. Програма розвитку психологічної служби «Сяйво» системи освіти на період 2011-2015роки «Дорослі та діти: мистецтво взаємодії».

Інші регламентуючі документи

 1. Посадова інструкція практичного психо­лога навчального закладу.
 2. Паспорт психологічного кабінету  закладу освіти.
 3. Наказ про призначення завідуючого пси­хологічним кабінетом (за потребою).
 4. Графік роботи, затверджений керівником закладу.
 5. Циклограма, затверджена керівником закладу (для соц.педагогів).
 6. Інструкція з охорони праці на робочому місці  навчально­го закладу.
 7. Інструкція з електробезпеки.
 8. Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р. (Лист Міністерства 1/9-517 від 19.07.2012).

 


Новини


30 лист. 2020
30 листопада — прекрасний привід проявити ще раз любов до наших домашніх улюбленців, адже саме в цей день відзначають їхнє свято.
Свято проводиться щороку і присвячується всім одомашненним людиною тварин, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за «братів наших менших». Не дивно, що девізом цього Дня стали слова Маленького принца з твору Антуана де Сент-Екзюпері: «Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив», які звернені до всіх нас.

27 лист. 2020
28 листопада- День пам'яті жертв голодомору в Україні
28 листопада- День пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-1933рр. Всеукраїнська акція "Запали свічку" - 28.11.о 16.00. В 4-х і 5-х класах пройдуть завтра виховні години "Хліб-всьому голова" А на уроках історії буде показано відео фільми про голодомор в 11, 8-А, 6-А, 10 класах.

25 лист. 2020
Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
У грудні 1999 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і запропонувала урядам, міжнародним і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на підвищення інформованості та привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Цей день став символом світового визнання проблеми гендерного насилля. Символом проти всіх форм насильства над жінками стала біла стрічка.

Всі новини