Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Фінансова звітність

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                                        

Н А К А З

 

від 12 вересня 2023 року                    м. Дніпро                                  № 178

                                                                                                 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків від

юридичних та фізичних осіб                                                                                                    

 

 

        Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  04.08.2000 № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровського міської ради», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.09.2023 року № 10 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків», з метою запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти та установах, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

 1. Класним керівникам 1-11-х класів:

 

 1. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

 

 1. Заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчального закладу.

 

 1. Заступнику директора з ГР – Кундій А.В.:

 

 1. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу на сформованих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу у розділі «Фінансова діяльність»):
 • кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
 • документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
 1. Рекомендувати батьківському комітету навчального закладу:
  1. Розглянути питання щодо співфінансування закладу освіти на безготівковій основі створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства ; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу на спеціальний рахунок закладу.
  2. Прийом благодійних коштів від фізичних та юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображення у бухгалтерському обліку.
  3. Вважати неприпустимим збір будь-яких коштів з дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської АЕС.
  4. Систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічним колективом,  піклувальною радою школи, батьківською громадськістю.
 2. Розглянути питання про збирання коштів за дотриманням чинного законодавства щодо отримання, використання та облік благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб на загальних зборах трудового колективу.
 3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед батьків та голів батьківських комітетів щодо здійснення фінансових операцій, пов’язаних зі зміцненням матеріально-технічної бази навчального закладу, придбанням підручників, художньої літератури, навчальних посібників, наданням додаткових освітніх послуг тощо, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 4. Даний наказ довести до відома класних керівників під особистий підпис.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                         Наталія СТОРОЖЕНКО

 

 

З наказом № 178  від 12.09.2023 року «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» ознайомлені:

 

 

Алла КУНДІЙ

 1-а – Наталія АНДРУЩИШИНА

1-б – Яна БАЧУРІНА

2-а – Олена ВІННИК

2-б – Наталія ЗОЛОТУХІНА

2-і – Лідія БЕГМА

3-а – Наталія ЧУБ

3-б – Інна ЛУПУЛ

3-і – Тетяна СИРИХ

4-а– Оксана ПЛАХОТНИК

4-б – Світлана СІРЧЕНКО

4-і – Олена ХВОРОСТЯНКІНА

5-а – Андрій ГАВРИШ

5-б – Олена ДУПЛІЙ

5-в – Яна ТЕРЕЩЕНКО

6-а – Валентина КРАВЧЕНКО

6-б – Людмила МУЗАЛЬОВА

6-в – Альона ЧЕРНЕНКО

7-а – Тетяна МАРТИНЮК

7-б – Вікторія ПОПОВА

7-в – Наталія ЛИСЕНКО

8-а –  Валентина МАЙСТРЕНКО

8-б – Карина СИРИХ

8-в – Альона ЦЕБЕНКО

9-а – Наталія СНІТКА

9-б – Вікторія ЧУНИХОВСЬКА

11 – Олена ГУНЧЕНКО