Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Фінансова звітність

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                                        

Н А К А З

від 04.10.2021 року                       м. Дніпро                                  № 240

                                                                                                 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків                                                                                                           

        Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  04.08.2000 № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровського міської ради», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.09.2021 року № 23 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків», з метою запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, забезпечення прозорості використання коштів у закладах освіти та установах,  та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти, установ, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Покласти персональну відповідальність за дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладу для потреб їх фінансування на заступника директора з ГР – Кундій А.В..

 

 1. Заступнику директора з ГР – Кундій А.В.:
  1. Забезпечити ведення обліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт».

Постійно

 1. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу на сформованих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу у розділі «Фінансова діяльність»):
 • кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
 • документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
  1. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п. 2.2 цього наказу).
  2. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу, залученням і використанням коштів закладу, виконанням кошторису та/або бюджету закладу.
  3. Забезпечити персональне звітування про свою роботу та використання стратегії розвитку закладу на загальних зборах (конференції) та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному веб-сайті закладу.

Щороку

 1. Забезпечити розміщення в закладі та оприлюднення на офіційному вебсайті закладу інформації про час і місце проведення загальних зборів (п. 2.5. цього наказу)

Не пізніше, ніж за один місяць

до дня проведення

 

 1. Забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків (далі – благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів.

 

 1. Не допускати заміну благодійними внесками сплати за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними у встановленому порядку.

 

 1. Класним керівникам 1-11-х класів:
  1. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».
  2. Заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчального закладу.

 

 1. Даний наказ довести до відома класних керівників під особистий підпис.

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                         Н.В. Стороженко

 

 

З наказом № 240 від 04.10.2021 року «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків» ознайомлені:

Кундій А.В.

1-а – Чуб Н.І

1-б – Лупул І.А.

1-і – Сирих Т.В.

2-а– Плахотник О.М.

2-б – Сірченко С.І.

2-і – Хворостянкіна О.М.

3-а – Грицан Л.В.

3-б – Андрущишина Н.Є.

3-в – Бачуріна Я.О.

4-а – Бегма Л.В.

4-б – Вінник О.Р.

4-в – Золотухіна Н.В.

5-а – Мартинюк Т.К.

5-б – Попова В.М.

5-в – Лисенко Н.І.

6-а – Пухтій Л.П.

6-б – Каряка К.А.

6-в – Цебенко А.В.

7-а – Снітка Н.А.

7-б – Кармазіна М.М.

8-а – Лещинська Л.М.

8-б – Кулікова Г.Є.

8-в – Дяченко Г.Ф.

9-а – Кравченко В.О.

9-б – Гунченко О.В.

10 – Дуплій О.М.

11 – Музальова Л.А.


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                                        

Н А К А З

від 15.09.2021 року                       м. Дніпро                                  № 227

                                                                                                 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків від

юридичних та фізичних осіб                                                                                                    

        Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  04.08.2000 № 1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом  та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровського міської ради», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.09.2020 року № 17 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою утвердження відкритого державно-громадського управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й використання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти, установ, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Класним керівникам 1-11-х класів:
  1. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»
  2. Заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчального закладу.
 2. Заступнику директора з ГР – Кундій А.В.:
  1. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу на сформованих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу у розділі «Фінансова діяльність»):
 • кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;
 • інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
 • документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
 1. Рекомендувати батьківському комітету навчального закладу:
  1. Розглянути питання щодо співфінансування закладу освіти на безготівковій основі створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства ; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу на спеціальний рахунок закладу.
  2. Прийом благодійних коштів від фізичних та юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображення у бухгалтерському обліку.
  3. Вважати неприпустимим збір будь-яких коштів з дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської АЕС.
  4. Систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами школи, батьківською громадськістю.
 2. Розглянути питання про збирання коштів за дотриманням чинного законодавства щодо отримання, використання та облік благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб на загальних зборах трудового колективу.
 3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед батьків та голів батьківських комітетів щодо здійснення фінансових операцій, пов’язаних зі зміцненням матеріально-технічної бази навчального закладу, придбанням підручників, художньої літератури, навчальних посібників, наданням додаткових освітніх послуг тощо, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 4. Даний наказ довести до відома класних керівників під особистий підпис.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                         Н.В. Стороженко

 

 

З наказом № 227 від 15.09.2021 року «Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» ознайомлені:

Кундій А.В.

1-а – Чуб Н.І

1-б – Лупул І.А.

1-і – Сирих Т.В.

2-а– Плахотник О.М.

2-б – Сірченко С.І.

2-і – Хворостянкіна О.М.

3-а – Грицан Л.В.

3-б – Андрущишина Н.Є.

3-в – Бачуріна Я.О.

4-а – Бегма Л.В.

4-б – Вінник О.Р.

4-в – Золотухіна Н.В.

5-а – Мартинюк Т.К.

5-б – Попова В.М.

5-в – Лисенко Н.І.

6-а – Пухтій Л.П.

6-б – Каряка К.А.

6-в – Цебенко А.В.

7-а – Снітка Н.А.

7-б – Кармазіна М.М.

8-а – Лещинська Л.М.

8-б – Кулікова Г.Є.

8-в – Дяченко Г.Ф.

9-а – Кравченко В.О.

9-б – Гунченко О.В.

10 – Дуплій О.М.

11 – Музальова Л.А.