Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Шкільна методична комісія вчителів української мови, української літератури та вчителів історії

         

 План роботи методичної комісії

вчителів української мови та літератури, історії та правознавства на 2020-2021н.р.

І засідання

 Вересень

 1. Аналіз роботи МК за 2019-2020 н.р. складання календарних планів роботи вчителів української мови та літератури, історії та правознавства на 2020-2021н.р.
 2. Про затвердження плану роботи та структури методичної роботи МК вчителів української мови та літератури, історії та правознавства на 2020-2021 н. р.
 3. Обговорення підсумків проведення ЗНО з української мови та літератури за 2019-2020н. р. Задачі МК учителів української мови та літератури з підготовки до ЗНО та ДПА в 2020-/2021 р.
 4. Опрацювання методичних рекомендацій , щодо викладання предметів у 2020-2021 н.р., вимоги щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму, викладання української мови та літератури у 2020-2021н. р., ведення класного журналу, шкільної документації.
 5. Взяти участь в міських заходах:
 • Педагогічне моделювання «Інтегрований підхід у формуванні ключових компетентностей на уроках української мови та літератури.»
 • Презентаційний месендж»Упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках словесномті в умовах дистанційного навчання»
 • Мовний тренажер для філологів «Методика впровадження нової редакції українського правопису»

    

  ІІ засідання

 Жовтень

 1. Активізація науково – пізнавальної діяльності, пошукової науково-дослідницької роботи учнів на уроках української мови та літератури  як один із шляхів підвищення якості освіти.
 2. Організація роботи вчителів з обдарованими учнями. Створення банку даних (підготовка учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка ,творчих конкурсах).
 3. Участь МК  в міських та шкільних методичних заходах.
 4. Обговорення і затвердження заходів до Дня писемності.
 5. Результати моніторингової контрольної роботи з української мови та літератури         5-11кл

 

ІІІ засідання

 Листопад

       1. Використання електронних засобів навчання на уроках української мови та літератури, історії та правознавства як засіб розвитку творчості учнів та засіб формування навчальних компетентностей учнів.

       2. Взаємовідвідування уроків мови та літератури, історії та правознавства.

       3. Контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму та якістю перевірки зошитів з української мови в 5-11 кл.

        4.  Обговорення підготовки та проведення відзначення пам’ятних дат:

        5.  Якісна ідготовка учнів 11 класу до ЗНО.

     

 

 ІV засідання

 Січень

 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 2020/2021 н. р.
 2. Підведення підсумків участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури та конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Т. Шевченк

     

 

   V засідання

 Березнь-  Травень

 

1.Про підготовку учнів 9, 11 кл. до участі у ДПА 2020-2021 н. р. та учнів 11 кл. до участі у ЗНО-2021..

2. Про порядок закінчення 2020-2021 н. р.

     3. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за 2020-2021 н. р.

     4 .Обговорення результатів взаємовідвідування уроків членами МК.

5.Про підсумки роботи МК вчителів української мови та літератури ,історії та правознавстваза 2020-2021н. р.

     6.Звіти вчителів:

      7. Панорама ідей.

         Складання перспективного плану роботи МК на 2020-2021 н.р.

       8.  Складання перспективного плану роботи ШМК на 2021-2022 н. р.

 

Склад методичної комісії

вчителів української мови та літератури,

вчителів історії та правознавства  

станом на 2020-2021 н.р.

 

ПІБ

Дата

народження

посада

ВНЗ який закінічив

диплом

Загальний стаж

категорія

Гребенюк

Лариса

Андріївна

22.01.

1968

Вчитель

Української мови та літ-ри

ДДУ, 1990

ТВ

№873729

30 р.

Вища, Вчитель-методист

Пухтій

Людмила

Петрівна

20.11.

1957

Вчитель

Української мови та літ-ри

ДДУ,

1993

ЦВ

№677832

39 р.

Вища, Вчитель-методист

Мартинюк

Тетяна

Костянтинівна

29.10.

1969

Вчитель

Української мови та літ-ри

ДНУ

1992

УВ

№813567

29 р.

Вища

Попова

Вікторія

Миколаївна

15.06.

1984

Вчитель

Української мови та літ-ри

ДонНУ,

2006

НК

№29795374

14 р.

ІІ кат

Широкан

Валентина

Василівна

07.09.

1964

Вчитель історії

правознавства

Запоріз.

Держ.

ун-т,1

986

МВ

№950060

33 р.

Вища, Вчитель-методист

Кравченко Валентина

Василівна

02.10.

1966

Вчитель

правознавства

Харківський держ.

ун-т,

1994

ДМ

№000264

36 р.

Вища, Вчитель-методист

Гавриш

Андрій

Андрійович

24.03.

1967

Вчитель

історії

 

ДДУ

1991

УВ

№810896

38 р.

Вища, Вчитель-методист

Звіт

про індивідуальний розвиток учня 7-в класу

Гусака Юрія з української літератури

Вчитель   Гребенюк Лариса Андріївна.

Протягом 2020-2021 н.р. учень 7-в класу Гусак Юрій працював за корекційною програмою

Мета предмету «Українська література» у 7  класі: удосконалення навички читання, умінь читацької діяльності; формування основ читацької культури у школярів, виховання потреби читати художню літературу, прищеплення інтересу до книги як джерела інформації, навчання сприймати художній твір як явище мистецтва; розумовий розвиток учнів і корекція його недоліків засобами художньої літератури, формування особистості  учнів засобами художньої літератури.

Завдання навчання учнів з інтелектуальними порушеннями української літератури: формування навички читання, умінь читацької діяльності, читацької самостійності, читацьких інтересів; виховання засобами літератури любові до України, її народу, його мови; залучення до кращих літературних надбань; розвиток творчості, креативності; вироблення умінь працювати з текстами різних жанрів, типів і стилів мовлення, розвиток і корекція пізнавальних процесів.

 Учень Гусак Юрій :

Вступ. Усна народна творчість.

 • розуміє та намагається пояснювати значення усного та друкованого слова у житті людини, наводить приклади з допомогою; пояснює значення предмету література для розвитку особистості учнів, їх соціалізації у суспільстві з допомогою.
 • розрізняє твори усної народної творчості, намагається правильно, свідомо читати вголос і мовчки твори усної народної творчості, розуміє та пояснює їх прихований зміст з допомогою; дає характеристику героям казок, пісень, підтверджуючи прикладами з творів з допомогою; переказує прочитані казки з допомогою, розуміє зміст загадок, намагається складати аналогічні з допомогою; намагається душевно, з дотриманням інтонації читати українські народні пісні; уміє визначати героїв (персонажів) твору з допомогою, намагається диференціювати їхню мову з допомогою, орієнтується у структурі твору: зачин – основна частина – кінцівка з допомогою, намагається точно і повно відповідати на запитання до змісту тексту твору з допомогою; намагається відтворювати зміст тексту з використанням вдалих висловів, вжитих у тексті твору з допомогою; пробує переказувати окремі епізоди твору.

Літературна казка.

 • уміє визначати героїв (персонажів) твору з допомогою, намагається диференціювати їхню мову з допомогою, орієнтується у структурі твору: зачин – основна частина – кінцівка з допомогою, намагається точно і повно відповідати на запитання до змісту тексту твору з допомогою; намагається відтворювати зміст тексту з використанням вдалих висловів, вжитих у тексті твору з допомогою; пробує переказувати окремі епізоди твору зі зміненою формою викладу (заміна діалогу розповіддю від першої особи однини) з допомогою; намагається ілюструвати певний епізод твору (словесне малювання) з допомогою. виділяє головних героїв твору, зіставляє їхні вчинки під контролем; ділить прочитаний твір на частини з наступним складанням простого плану творуз допомогою; переказує зміст твору за складеним планом з допомогою; намагається використовувати для переказу подані у творі характеристики героїв, вдалі вислови, вжиті у творі, використовує з допомогою.
 •  намагається виразно й осмислено читати казку з допомогою,  пробує визначати основні риси характеру дійових осіб твору з допомогою, разом з учителем простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб; розуміє і пояснює значення для розкриття змісту твору назв імен персонажів казки з допомогою; намагається виокремити основні епізоди з допомогою; намагається висловити особисте ставлення до зображуваного з допомогою, разом з учителем пробує проводити аналогії із сучасним життям.
 • намагається переказувати твір з допомогою, пробує читати уривки з нього за ролями; визначає тему повісті та морально-етичні проблеми з допомогою,  характеризує героя, який найбільше сподобався з допомогою; намагається аналізувати роль особливостей мови героїв, з допомогою; намагається придумати іншу  назву твору, з допомогою; разом з учителем обговорює проблему відповідальності людини за свої вчинки; розуміє смислове значення слів у тексті (пряме й переносне значення слів) пояснює з допомогою;
 • намагається дотримуватися інтонації мовлення під час читання творів з допомогою; пробує довести власну думку, використовуючи для її підтвердження слова та вирази  з тексту твору з допомогою; разом з учителем характеризує вчинки героїв.
 •  орієнтується у будові твору, визначає послідовність подій, причинно-наслідкові та часові зв’язки з допомогою; намагається відповідати змістовно і точно на запитання до змісту тексту твору; уміє знаходити в тексті слова, вислови, речення, що підтверджують висловлену думку з допомогою; пробує переказувати окремі епізоди твору зі зміненою формою викладу ( заміна діалогу розповіддю від першої особи однини) з допомогою.

 

Василь Симоненко

 • намагається виразно й осмислено читати казку з допомогою,  пробує визначати основні риси характеру дійових осіб твору з допомогою, разом з учителем простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб; розуміє і пояснює значення для розкриття змісту твору назв імен персонажів казки з допомогою; намагається виокремити основні епізоди *з допомогою; намагається висловити особисте ставлення до зображуваного з допомогою, разом з учителем пробує проводити аналогії із сучасним життям.

Галина Малик

 •  виділяє головних героїв твору, зіставляє їхні вчинки під контролем; ділить прочитаний твір на частини з наступним складанням простого плану твору з допомогою; переказує зміст твору за складеним планом з допомогою; намагається використовувати для переказу подані у творі характеристики героїв, вдалі вислови, вжиті у творі, використовує з допомогою.

 

 • намагається дотримуватися інтонації мовлення під час читання творів з допомогою; пробує довести власну думку, використовуючи для її підтвердження слова та вирази  з тексту твору з допомогою; разом з учителем характеризує вчинки героїв.

 

 •  орієнтується у будові твору, визначає послідовність подій, причинно-наслідкові та часові зв’язки з допомогою; намагається відповідати змістовно і точно на запитання до змісту тексту твору; уміє знаходити в тексті слова, вислови, речення, що підтверджують висловлену думку з допомогою; пробує переказувати окремі епізоди твору зі зміненою формою викладу ( заміна діалогу розповіддю від першої особи однини) з допомогою.

 

Тарас Шевченко

 

 • пригадує вивчене про Тараса Шевченка в попередніх класах; уміє розповідати про викуп поета з неволі та заслання з допомогою; наводить цікаві приклади з життя Т.Г.Шевченка; пояснює значення слів, вжитих у прямому й переносному значеннях з допомогою; уміє регулювати темп читання в залежності від жанрової специфіки твору з допомогою; з допомогою учителя знаходить у тексті засоби художньої виразності ( без вживання термінології), намагається пояснити доцільність їх вживання; намагається дотримуватися умінь виразного читання  (логічні паузи, темп, розділові знаки) під час читання творів під керівництвом учителя.

Леонід Глібов

 • намагається правильно читати вголос; дотримується вимог виразного читання під контролем; пробує відповідати точно і змістовно на запитання, вміщені в апараті орієнтування з допомогою; пробує розрізняти жанр твору: вірш – байка з допомогою; уміє підтвердити висловлену думку уривками, висловами з тексту твору, з допомогою; намагається виразно читати загадки, пояснює способи їх відгадування з допомогою доброзичливим жартом. Розвиток кмітливості, розумових здібностей людини, пам’яті, творчої уяви.

Леся Українка

 • уміє регулювати темп читання (пришвидшує чи уповільнює читання) за завданням учителя, намагається;  намагається дотримуватися орфоепічно правильної вимови слів та їх наголошування під час читання під контролем; уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності (порівняння, епітети, метафори) без вживання термінології з допомогою.

Павло Тичина

 • намагається регулювати темп читання в залежності від жанрової специфіки твору, регулює з допомогою; орфоепічно правильно вимовляє слова під час читання під контролем; знаходить в тексті засоби художньої виразності  (без вживання термінології) з допомогою; намагається висловлюватися зв’язно для передачі вражень від прочитаного з допомогою; виявляє почуття радості, задоволення від прочитаного твору, після заохочення.

Григір Тютюнник

 • уміє переказувати цікавий епізод із дитинства письменника. з допомогою; разом з учителем розглядає точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні; розповідає про особливості характеру Олеся, його обдарованість з допомогою; складає план до характеристики  образу хлопчика, з допомогою; висловлює власні міркування про характер хлопчика, оцінює його незвичну поведінку з допомогою; пояснює назву оповідання; вчиться порівнювати літературного героя із собою, намагається придумати власне закінчення оповідання, з допомогою Усвідомлення особливого призначення на землі кожного. Формування і збереження індивідуальних особливостей.

Володимир Сосюра

 • дотримується орфоепічно правильної вимови слів та їх наголошування під час читання, під контролем; з допомогою учителя аналізує мову художнього твору; знаходить в тексті засоби  художньої виразності (без вживання термінології) з допомогою; намагається складати невеликі усні оповідання описового характеру, з допомогою; використовує текст твору для складання загадок, намагається; виявляє радість, задоволення від повторно прослуханого чи прочитаного тексту.

Ліна Костенко

 • читає правильно, виразно, дотримуючись розділових знаків,  намагається читати; знаходить у тексті засоби художньої виразності, з допомогою; намагається самостійно пояснити значення вжитих у тексті слів, з допомогою; аналізує мову художнього твору, намагається складати невеликі оповідання описового характеру про зображене у творі, з допомогою; намагається зв’язно висловлюватися, передаючи враження від прочитаного, з допомогою.

 

Робота з позакласного читання

 

 • бере активну участь у обговоренні самостійно прочитаних книг, під контролем та з допомогою; визначає тему прочитаного твору; складає під керівництвом учителя відгуки про прочитане, з допомогою; намагається виявляти оцінне ставлення до вчинків героїв, з допомогою.

 На кінець року Юрій Гусак :  

 • знає: назви вивчених творів, їх авторів; тему твору;
 • уміє: виконувати завдання під контролем та з допомогою учителя: правильно читати вголос  тексти творів; визначати тему твору; виділяти головних героїв твору; переказувати прочитане за поданим планом з допомогою; орфоепічно правильно вимовляти слова під час читання і переказу змісту прочитаного; користуватися тлумачним словничком для пояснення значення незрозумілих слів.

 

 

    

 

                                                                                                                                

 

План  роботи

шкільної методичної комісії

вчителів української мови та літератури, історії та правознавства

КЗО «СЗШ №40» ДМР

на 2019 -2020н. р.

 

Голова МК:Гребенюк Лариса Андріївна

Секретар:Пухтій Людмила Петрівна

 

2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

над якою працює  колектив КЗО «СЗШ №40» у 2019-2020 н. р.

"Створення соціально-педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створенняінноваційно-освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій"

 

 

Науково-методична проблема,

над якою працює методичнакомісія:

 

" Реалізація інноваційних технологій на уроках української мови та літератури з метою формування мовно-літературної компетентності учнів та соціалізації навчально-виховного процесу "

 

 

 

 

 

Аналіз роботи методичної

комісії вчителівукраїнської мови та літератури

 

У 2018– 2019 н.р.  методичної комісії вчителівукраїнської мови та літератури працювало над реалізацією завдань, поставлених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», по формуванню і розвитку  творчої особистості з  громадян-ською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.ШМК працювала над такою проблемою" Реалізація інноваційних технологій на уроках української мови та літератури з метою формування мовно-літературної компетентності учнів та соціалізації навчально-виховного процесу "

 

Перед вчителями МК були поставлені наступні завдання: 
1) удосконалення науково-теоретичної, методичної і фахової підготовки членів МК;
2) здійснення методичного забезпечення педагогів; 
3) узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
4) впровадження найбільш ефективних технологій навчання та виховання школярів;
5)удосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань;
6) регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
7) проводити індивідуальну роботу з обдарованими і з невстигаючими учнями.
8) організувати проведення у школі тижнів рідної мови, української та зарубіжної літератури .
ШМК продовжила впроваджувати ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; впровадження ними інноваційних технологій.Особлива увагаприділялась заохоченню до участі учнів у творчих конкурсах, олімпіадах, бо це є результатом активізації пізнавальної діяльності. 
Протягом навчального року були проведені наступні предметні свята:  свято української мови та писемності,  тиждень української мови та літератури, тиждень історії та правознавства, Шевченківські дні, День рідної мови (флешмоб),  День вишиванки. Під час проведення позакласних заходів усі вчителі враховували вікові особливості учнів, їх побажання.  У результаті цих заходів учні збагатили свої знання з  предметів, розширили кругозір та активізували свої розумові здібності для подальшого їх вивчення. 
        У серпнівідбулось організаційне засідання ШМК вчителів української мови та літератури,  на якому було зроблено  аналіз  роботи МК вчителів  української мови та літератури за минулий рік, обговорено план роботи на  наступний рік, розглянуто  інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предметів гуманітарного циклу у 2018-2019 н.р., спланували роботу  з обдарованими та невстигаючими дітьми,  обговорили організацію підготовки учнів 11 класу до ЗНО та 9 класу до ДПА.

       У жовтні, під час чергового засідання ШМК учителі, що атестуються у 2018-2019 н.р.

 ознайомились із  Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, обго-ворили  підготовку до педради «Роль виховного потенціалу уроку у підвищенні  рівня якості навчання школярів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу », про хід підготовки і проведення шкільних предметних олімпіад , конкурсу знавців української мови ім. Яцика, конкурсу  знавців творчості ,підготовку учнів до II (районного) етапу  предметних олімпіад і конкурсів, переглянули навчально - методичну та фахову літературу,

У січні на засіданні  членів  ШМК педагоги  проаналізували результати ІІ етапу пред-метних олімпіад , обговорили підготовку до проведення предметних тижнів,  про роботу вчителів  МК щодо організації роботи  з  невстигаючими дітьми.Такожрозглядалось питания проведення у лютому- березні відкритих уроків учителями, що атестуються. 
У березні члени ШМК на черговомузасіданніобговорилирезультати проведення предметних тижнів,розглянули форми та методиорганізації контролю та корекції знань учнів на уроці. Учителі, що атестуються, ознайомили присутніх із власним творчим звітом.

У травні  було підведено  підсумки роботи ШМК за навчальний рік, переглянуто інст-руктивні документи з організації закінчення навчального року та проведення ДПА в 9 та ЗНО  в 11 класах, обговорено стан виконання навчальних програм,

У 2018-2019 н.р. проходила атестацію вчитель учитель української мови та літератури Чуниховська В.В.. (на встановлення ІІ кваліфікаційної категорії). Протягом навчального року  вчителі брали участь у  районних конкурсах,   районних предметних олімпіадах,  а також  виступали   на шкільних  педрадах.

           Досягли таких результатів:

 

Результати ІІ етапу  олімпіади з української  мови та літератури

1

Дідовець Дарина

3-а

Хворостянкіна А.М.

І місце

 

2

Захарова Настя

4-б

Андрущишина Н.Є.

І місце

 

3

Івченко Дар’я

4-б

Андрущишина Н.Є.

І місце

 

4

Тригуб Катерина

7-б

Клочкова А.В.

І місце

 

5

Гаркава Влада

8-а

Гребенюк Л.А.

І місце

 

6

Лисун Юлія

9-а

Мартинюк Л.А.

І місце

 

7

Моня Єлизавета

10

Гребенюк Л.А.

І місце

 

8

Ребека Тетяна

11

Пухтій Л.П.

І місце

 

9

Івкіна Вероніка

3-а

Хворостянкіна А.М.

ІІ місце

 

10

Яковець Віталій

3-а

Хворостянкіна А.М.

ІІ місце

 

11

Шишко Катерина

4-а

 

Грицан Л.В.ІІ місце

 

12

Шкуро Єлизавета

7-б

Клочкова А.В.

ІІ місце

 

13

Цебенко Єлизавета

8-а

Пухтій Л.П.

ІІ місце

 

14

Батуріна Яна

9-а

Мартинюк Л.А.

ІІ місце

 

15

Курінна Дар’я

10

Гребенюк Л.А.

ІІ місце

 

16

Явкун Катерина

11

Пухтій Л.П.

ІІ місце

 

 

 

 

Мовно – літературного конкурсу імені Тараса Шевченка                                                              

 1

Гаркава Влада

8-а

І місце

Гребенюк Л.А.

 2

Цебенко Ліза

8-а

ІІ місце

Пухтій Л.П.

3

Вівташ Ангеліна

10-а

ІІІ місце

Гребенюк Л.А.

4

Зюкіна Марія

5-а

І місце

Гребенюк Л.А.

5

Левицька Марія

5-а

І місце

Гребенюк Л.А.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародного конкурсу з української мови  ім.Петра Яцика

 

Захарова Настя

4-б

ІІ місце

Сірченко С.І.

 

1

Левицька Марія

5-а

ІІ місце

Гребенюк Л.А.

 

2

Гаркава Влада     

8-а

учасник

Гребенюк Л.А.

3.

Долгов Захар

10

учасник

Гребенюк Л.А.

4

Цебенко Ліза

8-а

учасник

Гребенюк Л.А.

5

Вівташ Ангеліна

10

учасник

Гребенюк Л.А.

6

Зюкіна Марія

5-а

учасник

Гребенюк Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У роботі застосовувалися такі інтерактивні форми діяльності , як круглі столи, семінари, тренінги, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.
Проаналізувавши роботу методкомісії, визначаємо таку проблему:
1)  мало уваги приділяється розвиткові та роботі з обдарованими та невстигаючими дітьми;

2) підготовці учнів до ЗНО та ДПА, олімпіад.
У результаті проведеної роботи ШМК вчителів української мови та літератури вдалося досягти наступних, поставлених на початку року, завдань:
1) удосконалена науково-теоретична, методична та фахова підготовка членів МК;
2)здійснено інформаційно-нормативне, методичне забезпечення педагогів; 
3)  впроваджуються найбільш ефективні технології навчання та виховання школярів;
4)удосконалюється робота вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань;
Обмін педагогічним досвідом між педагогами, надання практичних порад , проведення круглих столів, тренінгів, інших різноманітних видів  роботи ШМК вчителів - стимулює учителів до подальшої творчості , змушує досягати нових звершень.

Аналізуючи роботу МК можна зробити такий висновок, що поряд із використанням наявних програмнихпродуктів для вивчення нових тем вчителі практикують власні презентації для подачі матеріалу, а також залучають учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлюєшколярів,розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усеоформити й подати.

Таким чином вчителі досягають реалізації важливих навчальних цілей, зокрема, формують в учнів мотивацію до навчання.Учителі МК провадять апробацію різних типів уроків із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі школи, аналізують переваги та недоліки, прогнозують результати.

У той же час проблемними залишаються:

•питання самоосвітньої діяльності вчителів;

• формування в них уміння аналізувати власну діяльність, стан навчально-виховного процесу та діяльність колег;

• концентрувати свої зусилля для досягнення поставленої мети, конкретність цілей, завдань;

• бачити, розуміти й усвідомлювати проблеми, виокремлювати пріоритети, вибудовувати завдання й знаходити адекватні їм ресурси;

• прогнозувати, проектувати й планувати свою роботу;

• володіти методами самоконтролю й самооцінки педагогічного діагностування


Головні завдання методичноїкомісії

на 2019-2020 н.р.

Методична робота в школі – це складний комплекс взаємозв’язаних заходів, спрямо-ваних на всебічне підвищення кваліфікації, професійної майстерності вчителів, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у школі в цілому, а загалом – на підвищення якості й ефективності навчально – виховного процесу. У зв’язку з необ-хідністю раціонально використовувати нові технології та форми навчання (з урахуванням рівня організації навчально – виховного процесу і складу учнів) роль методичної роботи зростає.

Основним завданням методичної комісії вчителів української мови та літератури, історії та правознавства буде підвищення рівня якості знань учнів через здійснення індивідуального та диференційованого підходів.Методична робота буде направлена на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

До складуметодичноїкомісії вчителів української мови та літератури входять   7  учителів.

Головне завданняметодичноїкомісіїна 2019-2020 н. р.

Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української

мови, української літератури, історії, правознавства та формування в учнів практичних умінь і навичок.

2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.

3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм українськоїлітературної мови.

4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української

літератури,історії та правознавства, творчо підходити до кожного урока, впроваджуючи в практику ддосягнення педагогічної науки.

5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технологіїтаінновації.

6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури,періодичних видань.

7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьомутворчі здібності учнів.

8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.

 

 

9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любовдо рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

10. Організувати проведення у школі тижні української мови та української літератури, історії та правознавства.

11. Пропагувати і плекати любов до українського слова, мистецтва та історії.

12. Забезпечити дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

Взявши за основу гуманну педагогіку, робота ШМК вчителів відбуватиметься в двох напрямах:

1. Теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення питань організації та здійснення конт-рольних зрізів знань.

2. Практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

 У 2019- 2020 н.р.  члени  ШМК будуть працювати відповідно до методичних рекомен-даційщодо організації навчально-виховного процесу:

 

https://4.bp.blogspot.com/-UmN2qWQggos/WXW2YgsCEnI/AAAAAAAAAbc/qQao_VggEU8DVZ_sFLlqLmRfbmKukPRdQCLcBGAs/s1600/1233.png

1.Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025р.р.

 

2.Лист МОН« Щодо методичних

рекомендацій про викладання навчальних предметів у

            загальноосвітніх навчальнихзакладах у 2019/2020 н. р.

 

 

3.Вивчення української мовиу 9 класі на основі нового Державного стандарту базової і

повної загальної середньої освіти і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки

України». А також:

4.Продовження  роботи над науково-методичною проблемою школи.58.  Забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвиткукожного

учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб; інтересів,

створення умов для підвищення професійного і творчого потенціалу педагогів;

6. Формування навичок інноваційної і дослідно-пошукової роботи; виявлення, узагальнення

та поширення передового педагогічного досвіду , в тому числі і через веб-сайті школи;

7.Організація вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних

працівників;підвищення компетентності керівників ШМК у питаннях якості освіти й управління;

8. Ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку освіти,  організація відкритих заходів;

9.Вивчення нормативної і методичної документації з питань освіти; постійне підвищення загальнокультурного рівня педагогів;

10. Проведення презентацій творчих портретів педагогів, які атестуються на встановлення (підтвердження) педагогічних звань та встановлення вищої кваліфікаційної категорії;

11.Організація наставництва в роботі з молодими спеціалістами.

 

 

Головним завданням оптимізації методичної роботи є

уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, створення у школі умов для самоосвітньої діяльності та дослідницької роботи. Саме тому методичнакомісія спрямовує свою діяльність у напрямку розв’язання проблеми про формування професійної компетентності вчителя, здатного реалізувати завдання оновленого змісту освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально –виховна та позакласна робота

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Примітка

1

Планування роботи з предметів на

2019/2020н.р.

Протягом н.р

Члени МК

 

2

Члени предметно-методичної комісії створюють сприятливі умови для роботи учнів на факультативних та додаткових заняттях з предметів

Протягом н. р

Члени МК

 

3

Складання пакету документів мовної освіти

Серпень

Члени МК

 

4

  Члени предметно-методичної комісії вчителів братимуть участь у шкільних та районних  олімпіадах  з української мови та українськоїлітератури.

Протягом н.р.

 

Члени МК

 

5

 Проведення індивідуальних та групових консультацій з ук­раїнської мови та літератури

 

Протягом н. р

Члени МК

 

6

Перевірка стану учнівських зошитів

1 раз на місяць

Члени МК

 

7

Перевірка виконання програм.

Складання звітів

1 раз на семестр

Члени МК

 

8

Проведення семінарів, круглих столів щодо методологічних питань

Протягом н. р

Члени МК

 

9

 Підсумки атестації вчителів МК

    Квітень

Голова МК

 

10

Взаємоперевірка виконання програм, складання звітів

 

Грудень,

травень

Члени МК

 

11

Підготовка та проведення мовознавчих конкурсів

Протягом н.р

Члени МК

 

12

 Святкування Дня писемності

Листопад

Члени МК

 

13

 Участь у Всеукраїнських конкурсах з української мови

Протягом н.р.

Члени МК

 

14

 Участь у Міжнародному  конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика

Листопад

Члени МК

 

15

 Літературний конкурс, присвячений творчості Т.Шевченка

Жовтень

Члени МК

 

16

 Святкування  Міжнародного дня рідної мови

     Лютий

Члени МК

 

17

 Проведення предметних тижнів

Протягом н.р

Члени МК

 

18

 Святкування  Дня поезії

   Березень

Члени МК

 

19

 Інсценування художніх творів та уривків з них

Протягом н.р

Члени МК

 

20

 Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою українського народу

Протягом н.р   

Члени МК

 
 

 

 
           

Підвищення кваліфікації та фахового рівня

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Примітка

1

Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:   кожному з членів методичної комісії, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методкомісії. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємовідвідування уроків;
на засіданнях методкомісії систематично ознайомлюватися з новинками психолого - педагогічної,

методичної літератури
 

Протягом н.р

Члени МК

 

2

 Проводити аукціон педагогічних ідей.

Протягом н.р

Члени МК

 

3

Складання планів роботи кабінетів, графіків зайнятості, за­безпечення кабінетів навчально-методичними матеріалами

 Серпень

Члени МК

 

4

Проведення семінарів, круглих столів щодо методологічних питань

Протягом н.р

Члени МК

 

5

Направлення вчителів МК для участі в районних та семінарах з метою підготовки їх до роботи в новому навчальному році

Протягом н.р

Члени МК

 

6

Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію.

Протягом н.р

Члени МК

 

 

7

 Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

Протягом н.р  .

Члени МК

 

 

 

 

8

Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання.

Протягом н.р

Члени МК

 

 

9

Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими учнями

Протягом н.р

Члени МК

 

 

 

10

 Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту

Протягом н.р

Члени МК

 

11

Взаємовідвідування уроків вчителями МК

 

Протягом н.р

Члени МК

 

12

Підбиття підсумків роботи  .Підбиття підсумків роботи МК за н.р.

Планування ро

 

 

  Травень

Голова МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань МК вчителів –

Української мови та літератури, історії та правознавства

 на 2019-2020  н. р.

 

п/п

Зміст роботи

Хто відповідає

I засідання –  серпень 2019р.

  Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу

1.

Аналіз роботи ШМК учителів за 2018-19 н.р.

Керівник  МК

 

2.

Розгляд нормативно-правових  документів про органі-зацію навчально-виховного процесу у 2019-20 н.р., ознайомлення з нормативними документами МОН України (зміни в Програмах, методичні рекомендації при викладанні  української мови та літератури, історії та правознавства

  Керівник  МК

 

3..

Аналіз результатів ЗНО та ДПА випускників 2019р.

Вчителі

4.

Розгляд календарно-тематичного планування   вчите-лів ШМК.

Члени МК.

5.

Розподіл доручень між членами МК для забезпечення систематичного  короткого огляду літературних новинок і періодики.

  Керівник  МК

6.

Про підготовку І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури,  конкурсів знавців рідної мови ім. П. Яцика, ім. Т. Г. Шевченка.  

Пухтій Л.П..

7.

 Різне.

Керівник МК, члени МК

       

 

 

ІІ засідання  - листопад 2019р. 

 

 Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови і літератури,  історії та правознавства

                                                                                                        

1.

Про адаптацію п ‘ятикласників.

Роль вчителя у шкільній адаптації.

 Вчителі-філологи

2

 Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнів-ських олімпіад з української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури. Визначення учасників ІІ (районного) етапу з числа переможців шкільного.

  Керівник  МК

 

3.

Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури

Члени МК

4.

Про  шляхи  підвищення  орфографічної  грамотності  учнів. 

Керівник МК

5.

 Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад із предметів гуманітарного циклу та конкур-су знавців рідної  мови імені   П. Яцика.

 

  Керівник  МК

6

Про організацію роботи з учнями, які мають низький рівень мотивації до навчання

Вчителі-філологи

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ засідання  -   січень  2020 р.

  

 Формування в учнів  ІКТ – грамотності й  уміння працювати

  з інформацією

 

                                                                                                                                 

1.

 Аналіз успішності знань, умінь, навичок учнів. Шляхи поліпшення роботи з питань підвищення ефективності в набутті учнями знань та умінь.

 

Керівник МК

2.

 Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення мови й літератури на основі впровадження новітніх технологій

Члени МК

3.

 Аналіз результатів семестрових контрольних робіт з предметів та шляхи подолання недоліків, які були допущені.  

 Керівник  МК

4

 Організація та проведення Тижня української мови та літератури, Дня  рідної мови, Шевченківських днів,  Тижня історії та правознавства.

 

Вчителі-філологи

5

 Взаємодія вчителя і учня при виконанні творчих робіт. 

 

педагоги

6

 

Ознайомлення з новинами науково-педагогічної таметодичної літератури.

 

Бібліотекар

 

 

 

ІV засідання   - квітень 2020 р.

Педагогічна підтримка обдарованості

                      

  1.

Захист інновацій. Обговорення відкритих уроків.

 

2.

Про підготовку учнів 9, 11-х класів до ДПА та ЗНО.

Вчителі-філологи

3.

Використання ІКТ на уроках мови та літератури.

Вчителі-філологи

4.

Проблемні завдання як засіб активізації навчальної діяльності учнів (із досвіду роботи вчителя).

Члени МК

5.

 Організація і координація самоосвітньої діяльності педагога.

  Керівник  МК

 

V засідання -  травня 2020 р.    

 

                                                                                                                                    

1.

Про підсумки роботи МО у 2020 -2021н.р.  Знахідки, проблеми, перспективи.

  Керівник  МК

2.

 Звіт вчителів про роботу над проблемою. 

Члени МК

 3.

Внесення пропозицій та визначення основних тем плану роботи ШМК на 2020-2021н.р.

 Керівник  МК,

Члени МК

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ  ВЧИТЕЛІВукраїнської мови та літератури, історії та правознавства

Керівник ШМК:   Гребенюк Лариса Андріївна.

з/п

Прізвище, ім’я  тапо –батькові

вчителів

Дата  народження

Контактний номер телефону, електронна пошта

Навчальний заклад,

 який закінчив

Спеціальність за

дипломом

Тема над якою працює

Класи,в яких викладає  (10,11 вказати профіль)

(8,9 поглиблене навчання)

Педагогічний стаж

Категорія, педагогічне звання 

                      Атестація

Рік  проходження  курсової   підготовки

  Рік  атестації

 

1

 

 

Гребенюк

Лариса

Андріївна

22.01.

1968

 

097-207-35-68

 

Дніпропетровський держуніверситет

1990р.

 

Філолог, вчитель української мови  та літератури

Підвищення інтересу до вивчення української мови та літератури шляхом  пізнавальної діяльності та мультимедій-них засобів  навчання

10,11кл профіль українська      мова та л-ра

5,7,8,9 кл

 

16,6

 

 

 «спеціаліст

вищої

кваліфікаційної

категорії»,

 

 

2015

 

2016

 

 

 

 

2

Пухтій

Людмила Петрівна

20.11.      1957

066 093 80 84

 

 Вчитель українськоїмови та     л-ри

 Упровадже-ння іннова-ційних техно-логій на уро-ках літерату-ри

10,11кл профіль українська      мова та л-ра

5,6,8,

2

«Спеціаліст"

 

 

3

Мартинюк

Тетяна

Костянтинівна

29.04.1969

050 909 92 97

 

Дніпропетровський держуніверситет ім О.Гончара

1990р.

Вчитель українськоїмови та     л-ри

 

10кл профіль українська      мова та л-ра

38

«спеціаліст

вищої

кваліфікаційної

категорії»,

 «Старший

учитель».

 

 

2018

2019

 

 

 

 

4

Клочкова

Альона Вікторівна

02.08.1994

063 32 86    551

 

Дніпропетровський держуніверситет

2016 р.

Вчитель українськоїмови та     л-ри

 

5,6,7 кл укр мова та літ-ра

 

«Спеціаліст"

 

 

 

 

 

 

 

5

Чуниховська

Вікторія Володимирівна

05.01.1988

067 38 93 696

Бердянський державний педагогічний університет, 2010

Вчитель українськоїмови та     л-ри

 

5,6,7,9 кл укр мова та літ-ра

16

 «спеціаліст

вищої

кваліфікаційної

категорії»,

 

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shag.com.ua/zvit-roboti-shkilenogo-metodichnogo-obyednannya-vchiteliv-poch-v2/33864_html_m359961aa.gifПоложенняпро методичнукомісію

 

Методична комісія вчителів української мови та літератури, історії та правознавства є структурним підрозділом, який здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу, забезпечує процес навчання в режимі функціонування і роз­витку.

Методична комісія забезпечує:

 • проведення всіх форм на­вчання і виховання: уроків, годин спілкування, індиві­дуальних занять та консуль­тацій, семінарських занять, конференцій, передбаче­них навчальними планами та програмами;
 • проведення тематичних та державних атестацій, орга­нізацію спецкурсів;
 • проведення позакласної ро­боти;
 • організацію підбору, напи­сання учнями рефератів, науково-дослідницьких робіт МАН та їх рецензування;
 • узагальнення досвіду ко­лег, організацію науково-дослідницької роботи згід­но із затвердженим планом;
 • встановлення зв'язку із вуза­ми області (організація спец­курсів, участь у вступних іспитах, спільна науково-дослідницька робота);
 • пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;
 • організацію заходів з під­вищення кваліфікації спе­ціалістів методоб'єднань.

Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

 

Критерії методичної роботи

1. Результативність. Збільшення задоволеності вчителів процесом та результатом власної праці.

2. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.

3. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи.

4. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній  і змісту методичної роботи.

 

Методична комісія має пра­во:

 1. Рекомендувати своїм підлеглим різні форми підвищення квалі­фікації за межами школи.
 2. Подавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су.
 3. Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

 

 1. Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.
 2. Ставити питання про публікацію матеріалів у пресі.
 3. Звертатись за консультаціями з проблем роботи МО до за­ступників директора з НВР та BP.

 

Режим   роботи:має   бути  не менше 4 засідань, з них 2 організаційні, інші спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів та відзначаються практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оптимальним поєднанням різні форм і методів цієї роботи.

Методичні об'єднання можуть бути створені за умови, коли до їх складу входить не менше 5 (п'яти) осіб.

На базі МК створено творчі групи вчителів. До її складу входять педагоги, якi викладаютьвiдповiдні навчальні предмети.

Очолює МКголова, якого обирають на два роки. Голова творчої групи обирається складом групи ізатвержується завідувачем МК.

У своїй діяльності вчителі МК керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією i законами України, рiшеннями Мiнiстерства освіти i науки України.

 

 

Положення про керівника методичноїкомісії

 

 1. Керівник ШМК:
 • чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМК відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методич­ними рекомендаціями всіх рівнів;
 • визначає пріоритетні напрями робо­ти, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;
 • складає план роботи ШМК на навчаль­ний рік на аналітико-діагностичній основі;
 • активізує і систематизує роботу ШМК, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;
 • відповідає за ведення належної до­кументації ШМК;
 • готує і проводить загальні засідання ШМК(4-5 разів на рік);
 • організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;
 • організовує методичні виставки, ви­давничу діяльність членів ШМК, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;
 • організовує оперативне коригування нав­чально-методичних матеріалів;

контролює підготовку вчителів до занять і якість їх проведення;

 • всебічно забезпечує самостійну роботу уч­нів, які навчаються за індивідуальними планами;
 •    керує проектно-дослідницькою діяльністю учнів;
 • забезпечує готовність шкільних ко­манд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської пред­метної олімпіади;
 • збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результа­ти проведених моніторингових конт­рольних робіт;
 • керує організацією проведення пред­метної декади (тижня), тижня мето­дичної майстерності;
 • бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання на­вчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педа­гогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;
 • контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);
 • проводить діагностику вчителів, здій­снює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;
 • за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику дирек­тора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМК на наступний рік;
 • керує роботою з розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази МО;
 • керівник ШМК— член методичної ради школи.

 Робота МК проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік. План складено керівником МКГребенюк Л.А. розглянуто на засіданні МК і погоджено із заступником директора з навчально-виховної роботи роботи Стороженко Н.В. затверджено в.о.директора школи  Стороженко Н.В.

    Засідання МК проводять відповідно до плану роботи МК на поточний навчальний рік. З кож­ного питання, яке обговорюється на засіданні, прий­мають рекомендації.

 

При розгляді питання щодо тематики або інтересів інших МК  школи на засідання запрошуються їх керівники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


                                                                        

 "Затверджую"

                                                                                    В.о  директора  КЗО "СЗШ № 40" ДМР

                                                                                     ___________  Стороженко  Н.В.

                                              ПЛАН   РОБОТИ

                        ШКІЛЬНОЇ   МЕТОДИЧНОЇ   КОМІСІЇ

            ВЧИТЕЛІВ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ,

                                ІСТОРІЇ   ТА  ПРАВОЗНАВСТВА

                                                                         на  2018 - 2019  навчальний  рік

Зміст  роботи   

Термін 

      Відповідальні

 

 1.  

Опрацювання      нормативних  документів: "Програми  для загальноосвітніх  навчальних  закладів з  українською мовою  навчання" 5-9 кл.-К.-:Вид.дім"Освіта", 2013  (зі  змінами, наказ МОНУвід  07.06.2017  №804 )."Методичні  рекомендації  щодо  викладання  української  мови  та  літератури, історії, правознавства" (Лист  МОНУ  від 03.07.2018 р. № 1/9- 415 ).

 

  серпень

Голова   м/к, члени    м/к

 1.  

Проведення  діагностики  рівня  готовності  ШМК  до  реалізації  ІV етапу  "Програми  обласного  науково-методичного проекту "Освітні  стратегії  соціалізації громадянського  суспільства." "Здійснення  сучасної  мовно-літературної  освіти з  урахуванням  нововведень, оновлень і  змін  у  змісті  та  методиці  викладання української  мови  та  літератури  з  орієнтацією  на  формування  у  школярів  ключових  компетентностей"( історії,

правознавства ).

вересень жовтень

Голова  м/к

 члени    м/к

 1.  

Затвердження  календарно - тематичних  планів  навчання  з  української  мови та  літератури, історії, правознавства.

29 - 31 серпня

Голова    м/к Адміністрація школи

 1.  

Проведення  консультацій  з  питань ведення  шкільної  документації для  молодих   вчителів.

 

серпень

Голова   м/к

 1.  

Визначення  рівня  навченості  учнів  5  кл.  (проведення  й  аналіз діагностичного  диктанту ).

 

вересень

Члени   м/к

 1.  

Продовжувати  користування  у  роботі  методичними  рекомендаціями ДАБО  з українознавства  "Актуалізація  інноваційних  підходів  до  навчання  і  виховання  школярів  засобами  українознавства,  краєзнавства"

Упродовж року

Члени   м/к

 1.  

Провести  навчальний  семінар  для молодих  вчителів   м/к   "Адаптація    вчителя  та  учнів  в  умовах                   роботи за   оновленими  Програмами  в 5 -10 класах"

грудень

Мартинюк Т.К.

 1.  

Проведення  І  ( шкільного ) етапу Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  української  мови  й  літератури.                          

22 жовтня

Голова  м/к

Члени   м/к

 1.  

Проведення  І  ( шкільного ) етапу Міжнародного  конкурсу  з  української  мови  ім.Петра  Яцика.

5  листопада

Голова  м/к

 1.  

Проведення  позакласного  заходу до  Дня  української  писемності та  мови.                                              

07.11.17 р           

   Чуниховська В.В

 1.  

Проведення  тижня  історії 

10.12. -14.12.                  

 Широкан В.В. Гавриш  А.А.

 1.  

Проведення  моніторингової контрольної  роботи  з  української мови. Перевірка  стану  ведення учнівських  зошитів,  дотримання орфографічного  режиму.

грудень

Пухтій  Л.П

 1.  

Проведення  щорічного  позакласного  заходу  учнями  11  класу"Українські  вечорниці - 2019."                                                                                

січень    

Снітка  Н.В.

 1.  

Створення  мультимедійних  посібників  до  уроків  української   мови  й літератури, історії.

 

Упродовж року   

Члени    м/к

 1.  

Взяти  участь  у  Всеукраїнському            конкурсі  "Патріот"  та  Всеукраїнській  грі  "Соняшник - 2019"

 

лютий - березень           

Члени   м/к

 1.  

Планування  позакласної  роботи з  української  мови  та  літератур  історії.

жовтень           

   Члени   м/к

 1.  

Проведення  предметного  тижня  з української  мови  та  літератури.                           

 

11.03.-15.03.

2019 р.

  Голова   м/к

  члени   м/к

 1.  

Провести  майстер - клас  для  молодих  учителів  " Вплив  нововведень, оновлень  і  змін  на  процес викладання  української  мови  та літератури,  на  формування  у  школярів  ключових  компетентностей."

квітень           

Пухтій Л.П. Мартинюк Т.К.

 1.  

Підготовка  до  проведення  ДПА  ( вивчення  й обговорення  матеріалів  з ДПА  та  метод. рекомендацій ).

січень - травень

Члени    м/к

 1.  

Ознайомлення з матеріалами  ЗНО української мови, історії. Підготовка  випускників  до  ЗНО.

січень - березень

  Члени   м/к

 1.  

Провести  виховні  години, відкриті уроки ,  творчі  зустрічі  з  письменниками,  екскурсії  до  Літературного   музею  з  нагоди  ювілейних  дати письменників-ювілярів.

Упродовж року

Члени   м/ к

Класні керівники

 1.  

 

 

 

             

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

Пухтій Людмила Петрівна - викладач української мови та літератури.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Тема, над якою працює вчитель: «Реалізація інноваційних технологій, методів і форм навчання на уроках української мови та літератури».

 

 

 

Мартинюк Тетяна Костянтинівна - викладач української мови та літератури.

Категорія: вища.

Тема, над якою працює вчитель: «Виховання національної свідомості на основі народної творчості».

 

 

 

 

 

 

 

Гавриш Андрій Андрійович – викладач історії.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Тема, над якою працює вчитель: «Використання активних та інтерактивних технологій на уроках історії».

 

 

Широкан Валентина Василівна - викладач історії.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Тема, над якою працює вчитель: «Використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання історії».

АНАЛІЗ РОБОТИ ШМК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА 2017/2018 рік

Аналіз  діяльності  методичної  комісії  вчителів  української  мови  та

                        літератури, історії  та  правознавства  в  2017 - 2018  навчальному  році  показує,  що

                        зусилля  вчителів, пошуки  ними  нових  форм  і  методів  роботи  були  спрямовані

                        на  успішне  продовження  роботи  над  науково - методичною  проблемою  "Освіт-

                        ні  стратегії  соціалізації  громадянського  суспільства.

                                   Усі  члени  м/к  в  роботі  керувались  нормативними  документами  МОНУ :

                        "Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  з  українською  мовою  навчання"

                        5 - 9кл. К.- :Вид. "Освіта", 2013  ( зі  змінами, наказ  МОНУ  від  07.06.2017р. №804);

                        "Методичні  рекомендації  щодо  викладання  української  мови  та  літератури,

                        історії, правознавства" ( Лист  МОНУ  від  09.08.2017р. №1/9 - 436 ).

                                   Особиста  ініціатива  та  творчий  пошук  учителів  школи  сприяли  подальшій

                        активній  методичній  діяльності, освоєнню  нових  навчальних  курсів,  пошуку

                        оригінальних  методик  викладання,  впровадження  інноваційних  технологій

                        відповідно  до  оновлених  програм.

                                   Члени  м/к  працювали  над  здійсненням  сучасної  мовно - літературної  ос-

                        віти  з  урахуванням  нововведень, оновлень  і  змін  та  методиці  викладання

                        української  мови  та  літератури,  історії, правознаства  з  орієнтацією  на  формува-

                        ння  у  школярів  ключових  компетентностей.

                                   Кожен  учитель  м/к  провів  діагностику  рівня  навченості  учнів  у  класах,

                        де  викладає  предмет, зроблено  наступні  висновки:  програму  учні  засвоїли  на

                        середньому, достатньому  та  високому  рівнях.

                                   Чергову  курсову  підготовку  пройшли  Пухтій Л.П . та Кравченко В.О..

                        Підтвердили  на  атестації  вищу  категорію  та  звання  "Вчитель- методист"  Гавриш

                        А.А  та  Широкан В.В.

                                   Провела  навчальний  семінар  для  молодих  учителів  Мартинюк Т.К.  (для

                        Клочкової А.В.  та  Чуниховської  В.В.,та  всіх  членів  м/к. Тетяна  Костянтинівна

                        з  учителем  музики  Гешевою Р.П.   підготували  творчий  колектив  учнів  "Леле-

                        ченьки"  до  щорічного  конкурсу  "Наддніпрянські  джерела".  На  районному

                        етапі  зайняли  І місце,  а  на  міському  -  ІІІ  місце.

                                   19  жовтня  2017 р.  учителі  філологи  провели  І етап  Всеукраїнської  учнів- 

                         ської  олімпіади  з  української  мови  та  літератури, переможців  шкільного  туру

                        було  направлено  для  участі  в  ІІ  турі, але  призових  місць  наші  учні  не  зайняли.

                        (  Див.  Протокол ).

                                   Із  7 по  11  листопада  в  школі  були  проведені  : класні  години, І етап  Між-

                        народного  конкурсу  знавців  української  мови  ім. Петра  Яцика. Пухтій  Л.П. під-

                        готувала  з  учнями  9-А  та  7-А  свято  до " Дня  української  писемності  та  мови".

                        На  ІІ  етапі  ( районному )  конкурсу  переможцем  стала  учениця  4-А  класу

                        Левицька  Марія - ІІІ  місце.

                                   Голова  м/к  Гребенюк  Л.А.  із  класним  керівником  Лещинською Л.М. та

                        учнями  11  класу  підготували  й  провели  традиційний  щорічний  захід  "Вечор-

                        ниці - 2018"  , який  назвали  "Вечорниці  на  Мирному". Із  цією  виставою  учні

                        брали  участь  у  районному, міському  та  обласному  конкурсах  "Театральна

                        мозаїка".

                                   Наставниками  молодих  учителів  Пухтій  Л.П.та  Мартинюк  Т.К.  проводи-

                        лися  індивідуальні  консультації  та  майстер-  класи  "Вплив  нововведень,

                        оновлень  і  змін  на  процес  викладання  української  мови  та  літератури,  на

                        формування  у  школярів  ключових  компетентностей".

                                   У  лютому  2018р.  молода  вчителька, Клочкова  А.В.  з  учнями  6-Б  класу

                        підготували  і  провели  захід  до  Міжнародного  дня  рідної  мови. Захід  пройшов

                        цікаво, на  високому  патріотичному  рівні.

                                   Активну  участь  взяли  учні  нашої  школи  у  Всеукраїнському  конкурсі

                        "Патріот -2018"  та  Всеукраїнській  грі  "Соняшник - 2018", кількість  бажаючих

                        зросла  у  порівнянні  з  2017  роком. Маємо  наступні  результати :

                                   один  Диплом  ІІІ  ступеня  Всеукраїнського  рівня;

                                   вісім  Дипломів  переможців  у  початковій  школі;

                                   три  Дипломи   І  ступеня  регіонального  рівня;

                                   шість  Дипломів  ІІ  ступеня  регіонального  рівня;

                                   дев'ять  Дипломів  ІІІ  ступеня  регіонального  рівня.

                                   У  конкурсі  "Патріот -2018"  маємо  Срібний  сертифікат  ( Русова  Таїсія, 4-В )

                        та  Бронзовий  сертифікат  ( Рябчинська  Софія ).

                                   Тиждень  української  мови  та  літератури  проходив  за  планом, з  яким

                        учні  були  ознайомлені  заздалегідь,  щоб  підготуватися. ( Див. звіт  по  пред. тиж.)

                        Вдалося  залучити  до  активної  роботи  майже  всі  учнівські  колективи. Особливу

                        ініціативу  проявили  учні  6-х,7-х, 9-А  класів  та  початкова  школа.Виходячи  із  по-

                        ставленої  мети, слід  зазначити,  що  учні  отримали  багато  нової  та  цікавої  ін-

                        формації  в  процесі  виконання  поставлених  завдань,  зуміли  продемонструвати

                        свої  творчі  здібності.  На  загальношкільній  лінійці  було  підведено  підсумки 

                        проведеної  роботи  і  відзначено  грамотами  кращих  учасників  тижня.

                                   Класні  керівники  та  вчителі  -філологи  познайомили  учнів  із  інформацією

                        про  ювілейні  дати  таких  письменників , як  Олесь  Гончар,  В.Сосюра, В.Стус.

                                   План  заходів  методичної  комісії  на  2017-2018  н.р. - виконаний.

                    Голова  м/к                                                        Секретар

 

 

    


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини