Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Шкільна методична комісія вчителів іноземної мови

 

 

 

Девіз кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

Бути! Жити! Творити! Світити вільною душею!

М. Грушевський

 

 

 

  Напрямки роботи кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

·       Орієнтація учбового процесу на засадах співробітництва зорієнтованого на світові та Європейські стандарти;

·       Утвердження в педагогічній праці патріотичних ідеалів і відповідних їм цінностей( патріотизму та національної гідності);

·       Орієнтація на всебічне врахування природи дитини, визначення її самоцінності, виявлення поваги до особистості;

·       Гуманізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу, тобто «визнання абсолютної гідності людини, що завжди має бути метою, але ніколи засобом лише для досягнення якоїсь мети».

 

 

ЗМІСТ ПЛАНУ РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НА 2019- 2020  НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

 

1. Аналіз роботи МО за 2018-2019 рр.

2. Головні завдання та напрямки роботи  на 2019-2020 рр.

3. Проблеми, над якими працює школа, методичне об”єднання вчителів      

     іноземної мови,  та шляхи їх реалізації.

4. Склад МО.

5. Діагностична карта МО.

6. Тематика засідань МО.

7. Робота між засіданнями.

8. Організація самоосвіти вчителя.

9. Графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

10.План проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів.

11. Реалізація вимог оновлених навчальних програм та Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти

12.Вивчення нормативних документів, реалізації рішень та   

    рекомендацій МО.

13.Участь  членів МО в проведенні конференцій, семінарів, круглих

     столів та інших методичних заходах.

 

 

 2.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ”ЄДНАННЯ.

 

1.        Забезпечувати виконання вимог  оновлених навчальних програм та Держстандарту базової та повної середньої освіти.

2.        Забезпечувати нормативність мовлення та досягнення рівнів навченості визначених базовими навчальними програмами ;  формувати та розвивати соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції учнів.

3.        Організовувати та розвивати самостійну комунікативно-пізнавальну діяльність та науково-дослідницьку роботу учнів.

4.        Формувати та розвивати ключові життєві  компетентності учнів шляхом інтегрованості змісту уроку.

5.        Забезпечувати  органічне поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках іноземної мови. Організовувати збалансоване взаємопов‘язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.

6.         Вдосконалювати професійну компетентність вчителів шляхом їх самоосвіти, курсової підготовки, участі в різних методичних заходах.

7.        Забезпечувати високий методичний рівень проведення уроків. Продовжувати вивчати та запроваджувати сучасні інноваційні технології навчання

8.         Вивчати, узагальнювати, запроваджувати   елементи передового педагогічного досвіду.

9.        Створювати умови позитивної мотивації навчання, сприятливі психологічні умови для учнів на уроках іноземної мови.;  таку іншомовну атмосферу на уроках, що спонукає до мовлення.

10.    Створювати рівні умови рівного доступу до здобуття учнями якісної освіти.

11.    Зорієнтувати навчання на особистість учня з урахуванням його вікових особливостей та опори на вже здобутий досвід учня з метою спонукання його до таких навчальних прийомів , як аналіз, логічне розмірковування , порівняння тощо.

12.   Поєднувати навчальну роботу на уроках з позакласною роботою з метою підвищення вмотивованості вивчення іноземної мови

 

 

Напрямки роботи МО

 

·        Навчання та виховання особистості засобами іноземної мови.

·        Вивчення  нормативних документів , що регламентують педагогічну   діяльність вчителя.

·        Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя.

·        Дослідницька робота вчителя за методичною проблемою.

·        Робота з обдарованими дітьми.

·        Діагностична та навчально-корегуюча робота з учнями.

 

 

 

ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

«Формування, розвиток та удосконалення ключових компетентностей учнів  засобами іноземної мови».

 ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ:

·        Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, що регламентують викладання іноземної мови.

·        Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.

·        Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів то що.

·        Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи.

·        Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі інтегрованих та нетрадиційних.

·         Стимулювати  навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності.

·         Запроваджувати  інноваційні технології в  навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови.

·         Забезпечувати комплексність уроків іноземної мови  через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої    діяльності учнів та міжпредметні зв»язки.

Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу. Приділяти увагу  навчальним технологіям орієнтованим на збереження здоров»я дітей.

·         Організувати навчання дітей в початковій та середній  школі з урахуванням   вимог зазначених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін дооновлених навчальних програм з іноземної мови.

·         Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти (на   5 років).

·         Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні іноземної мови

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань МО.

1 засідання.

Дата проведення 28 серпня 2019 р. Протокол №1

Зміст  засідання

         Хто готує

1. Аналіз роботи МО за 2018-2019  рр.

Голова МО

2. Вивчення оновлених навчальних програм, ключових змін до них та інших документів Міністерства освіти України, що регламентують викладання іноземної мови в 2019-2020 навчальному році

Вчителі-члени МО.

 

3. Планування  та затвердження плану роботи МО на 2019-2020 рр.

Члени МО, голова МО

4.Вивчення  методичних рекомендацій щодо ведення класних журналів, зошитів, словників, критеріїв оцінювання учнів.

Члени МО, голова МО

5. Дотримання єдиного орфографічного режиму

Вчителі-члени МО

6.. Планування  тематики занять з обдарованими дітьми

 

 

 

 

 

 

 

2 засідання.

Тема: «Формування ключових життєвих компетенції шляхом спільної проектної діяльності ».

Дата проведення       жовтень 2019 р. Протокол №2.

         Зміст засідання

         Хто готує

Проектна методика очима вчителя і учня. Виступ

 

Шляхи формування проектної методики вчителя та її застосуваня на уроках ІМ.Виступ.

Вчителі-члени МО

Презентація проектних робіт учнів.

Вчителі

Аналіз участі учнів школи в шкільному етапі та підготовка до участі  в міському етапі олімпіади знавців іноземної мови.

Вчителі-члени МО

Планування тижня іноземної мови

Члени МО

Підготовка до проведення всеукраїнських конкурсів з іноземних мов

Вчителі-члени МО

Інформація про он-лайн проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 засідання.

Тема: «Засоби інтеграції уроків»

Дата проведення      січень 2020 р. Протокол № 3.

          Зміст засідання

         Хто готує

 Від  міжпредметних зв»язків та комбінування предметів – до мультидисциплінарної інтеграції.

Виступ

Вчителі-члени МО

Аналіз моніторингу міжпредметної інтеграції уроків іноземної мови. Інформація.

 

Аналіз участі учнів закладу в міському етапі олімпіади знавців іноземної мови, Всеукраїнських конкурсах з іноземних мов

Вчителі-члени МО

Аналіз проведення тижня іноземних мов у школі

Вчителі-члени МО

 

4 засідання.

Тема:  «Формування та розвиток ключових життєвих  компетенцій учня».

  Дата проведення            березня 2020 р. Протокол № 4.

              Зміст засідання

            Хто готує

Презентація  досвіду роботи МО з методичноої проблеми

 

 

Вчителі

Вивчення вимог оновлених навчальних програм (рівнів і дескрипторів комунікативних умінь Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти  - комунікативна компетентність,   лексичний, граматичний і фонологічній діапазон учня/учениці на кінець 9-го класу(лінгвістична компетенція).

 

Вчителі-члени МО

Підготовка до проведення ДПА.

 

Вчителі-члени МО

Аналіз участь учнів в Всеукраїнському конкурсі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 засідання

Тема:  «Педагогічна мозаїка».

Дата проведення                  травень 2020 р. Протокол № 5.

              Зміст засідання

            Хто готує

Звіт вчителів за результатами самоосвітньої  діяльності

Вчителі-члени МО

Аналіз роботи МО за 2019-2020 рр. Планування роботи на наступний рік.

 

Вчителі-члени МО

Діагностування та анкетування вчителів

 

Аналіз моніторингу відповідність рівня сформованості навичок 4-х видів  мовленнєвої діяльності Європейському мовному портфоліо учнів 9,11 класів

 

 

 

 

13 листопада пройшов Всеукраїнський конкурс: «Орлятко» - з німецької мови. Учні із задоволенням взяли участь. Саме такі конкурси надають можливість перевірити рівень володіння німецькою мовою, обізнаність в історичних подіях, культурному розмаїтті та особливостях Німеччини.

13 листопада пройшов Всеукраїнський конкурс:  «Галлус» - з французської мови. Діти в захваті, дуже цікаві завдання. Такі конкурси надають можливість перевірити рівень володіння  французською мовою, обізнаність в історичних подіях та особливостях  Франції.

 

Кодекс учителя кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ№40»:

…Я вірю, що разом ми сильні, творчі, надійні…

 

·               Берегти Учня

·               Слухати учня

·               Вірити учню

·               Поважати учня

·               Допомагати учню

·               Любити учня

 

 

Пріоритетні напрямки роботи кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

·      Упровадження інноваційних моделей, технологій, форм і особистісно-орієнтованого виховання;

·      Керівництво науково-дослідницькою діяльністю учнів;

·      Вдосконалення технології колективних творчих справ;

·      Упровадження комп’ютерних технологій навчання;

·      Розвиток міжнародних стосунків;

·      Вдосконалення системи психолого-педагогічного керівництва самовихованням учнів;

·      Формування позитивної мотивації навчання.

 

 

 

 

Виставка проектних робіт, малюнків, плакатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

Затверджую

В.о.директора

КЗО «СЗШ № 40» ДМР   

__________ Стороженко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

методичного об’єднання

вчителів іноземної мови

на 2018 – 2019 н.р.

 

 

 

 

Голова методичного об’єднання

  __________Гунченко О.В,

 

Основні завдання МО на 2018 – 2019 н.р.

{C}1.    Здійснювати навчально–виховний процес згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

{C}2.    Удосконалювати якість своєї роботи та спрямовувати її на практичне оволодіння учнями іноземних мов.

{C}3.    Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, самоосвіту та надавати необхідну методичну допомогу молодому спеціалісту.

{C}4.    Систематично вивчати та оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково – дослідницькій та проектній діяльності.

{C}5.    Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички.

{C}6.    Створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяти участі творчо обдарованих школярів у творчих конкурсах, олімпіадах, проектах.

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний та фаховий рівень вчителів

з/п

 

Прізвище, ім’я,

по-батькові

 

Дата народження

Освіта

Стаж роботи

Категорія

Проблема, над якою працює

1

          Гунченко

Олена Вікторівна

1975

вища

23

вища,

 

Активізація навчальної діяльності на уроках німецької мови

2

Снітка

Наталія Анатоліївна

1972

вища

 

вища

 

Використання навчально – мовленнєвих ситуацій на уроках французької мови

3

Кулікова

Анна Євгенівна

1967

вища

18

вища, вчитель- методист

 

Розвиток комунiкативних навичок на уроках iноземної мови

4

Волчкова

Світлана Іванівна

19

вища

45

Вища, старший вчитель

Підвищення рівня грамотності школярів в усному мовленні (монологічне та діалогічне) і на письмі.

5

         Кармазіна

 Марина Миколаївна

 

1975

вища

20

вища

Особливості навчання іноземної мови в початковій школі

6

        Проценко

Анастасія Вадимівна

1997

неповна

вища

-

-

Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови

 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік,визначення основних напрямків роботи  на поточний навчальний рік

    Методична робота в МО – це цілісна , заснована на досягненнях науки , передового педагогічного досвіду та конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система взаємозвязаних мір, дій та заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя та реалізації їх творчих задумів, на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

    У 2018-2019 н. р. шкільне методичне об’єднання вчителів іноземної мови працюватиме над науково-методичною проблемою «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес з метою активізації діяльності, розвитку особистості, підвищення якості знань».

      МО складається із 6 чоловік: 5 вчителів англійської мови , 1 вчитель німецької мови.  З них  Волчкова С.І., Снітка Н.А., Гунченко О.В., Кармазіна М.М.- вчителі вищої категорії категорії,; Куліковій А.Є., присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист».

      Всі вчителі беруть участь у житті школи майстерності для малодосвідчених вчителів, керівник школи молодого вчителя .

      З метою підвищення кваліфікації вчителі нашого МО завжди приймають участь у різних семінарах та вебінарах для вчителів іноземної мови  та проходять курси по підвищенню свого фахового рівня. 

           На даний час в нашому колективі вчителів іноземної мови є молодий спеціаліст-студент – Проценко А.В., за яким закріплено вчителя-наставника вищої категорії . Організовано взаємовідвідування уроків з метою вивчення викладання методики викладання предмета. Проводяться постійні консультації стосовно складання календарно-тематичного планування та плану-конспекту уроку, обмін методичною та фаховою літературою.                                     

       У своїй роботі вчителі нашого МО користуються навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками , рекомендованими МОН України.       

Для того , щоб навчання іноземних мов було ефективним і відповідало сучасним вимогам вчителі намагаються створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяють участі творчо обдарованих дітей в конкурсах, олімпіадах, проектах.  Зацікавленість учнів та кількість тих , що беруть участь у конкурсах зростає .

       Щороку учні школи беруть участь у шкільних та міських олімпіадах.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І засідання  (серпень, 2018)

1.

Підсумки роботи МО за минулий рік та затвердження плану роботи на 2017 – 2018 н.р.

Гунченко О.В.

2.

Про Проект Концепції нової української школи. Опрацювання пакету нових нормативних документів та виконання   державних цільових завдань .

Кулікова А.Є.

3.

Особливості організації навчально-виховного процесу з іноземних мов в основній та старшій школі у 2017-2018 н. р.

Кармазіна М.М.

4.

Про зміни до навчальних програм для 1 класів ЗНЗ з іноземної мови

Вчителі МК

5.

Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та німецької мов.

ВчителіМК

6.

Розвиток творчих обдарувань учнів . Залучення учнів  до участі у Всеукраїнських та обласних конкурсах знавців іноземних мов «Гринвіч» , «Орлятко» , « Олімпус»

Вчителі МК

7.

Закріпити вчителя – наставника для допомоги молодому спеціалісту-cтуденту Проценко А.В. вчителю англійської мови.

Вчителі МК

                                   

 

 

 

                         

І засідання (листопад , 2018)

1.

Підсумки проведення І етапу олімпіад, підготовка та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови.

Гунченко О.В.

2.

Про підготовку до проведення тижня іноземних мов 17-21 грудня 2018 року

Вчителі МО

3.

Участь вчителів ШМО у вебінарах-практикумах

Вчителі МО

 

 

ІІI засідання ( січень, 2019)

1.

Про  проведення Року французької мови

Снітка Н.А.

2.

Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з іноземної мови .

Вчителі МО

 

3.

Складання та обговорення плану проведення тижня іноземних мов .

Вчителі МО

 

4.

Педагогічні знахідки вчителів . Робота з обдарованими дітьми .

Вчителі МО

 

5.

Особливості підготовки учнів до міжнародних екзаменів та ЗНО з англійської мови .

Кулікова А.Є.

6.

Способи мотивації учнів при вивченні граматики німецької мови.

Гунченко О.В.

7.

Обмін думками. Новинки методичної літератури.

Вчителі МО

 

 

 

IV засідання (квітень, 2019)

1.

Огляд інструктивних документів з організаційного закінчення навчального року та проведення ДПА.

Кармазіна М.М.

2.

Ознайомлення з орієнтовними вимогами до змісту атестаційних завдань .

Гунченко О.В.

3.

Поновлення куточка «Готуємось до ДПА».

Вчителі МО

4.

Самоаналіз роботи за рік вчителя Проценко А.В. та рекомендації вчителя – наставника та колег по кафедрі.

Проценко А.В.

5.

Круглий стіл. Ярмарок педагогічних ідей . Обговорення проекту плану роботи МО на 2018 – 2019 н. р.

Вчителі МО

 

 

 

 

  

      Затверджую:

      В.о. директора КЗО «СЗШ № 40» ДМР

 

                                                                                _________   Н.В. Стороженко

 

П Л А Н

проведення тижня іноземних мов

у 2018-2019 н. р.

 

Понеділок

 

17.12.18 р.

Виставка проектних робіт, малюнків, плакатів « Іноземна мова – Чарівний світ», « Зимові свята

Der ABC Festtag (Свято Абетки)

Учителі кафедри

1 – 11

класи

 

Вівторок

18.12.18 р.

Декламування віршів трьома мовами(англійська, німецька, французька)

Перегляд фільмів та мультфільмів мовами оригіналу

Учителі

кафедри

 

1 – 11

класи

 

Середа

19.12.18р.

Віртуальна подорож по Англії, Німеччиною та Францією

У світі музики трьох країн.

Граматичні уроки – квести

Майстерня Санти

Учителі кафедри

 

 

1 - Б

1 – 11

класи

Проценко А.В.

Четвер

20.12.2018р.

Турнір знавців мови. (Англійська, німецька, французька)

Святкова вікторина «Зимові свята»

Новорічний маскарад

 

 

Учителі кафедри

 

2 - Б

 

1 – 11

класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценко А.В.

 

 

П`ятниця

21.012.18р.

Уроки-вікторини:

«Ласкаво просимо до зоопарків Англії, Німеччини та Франції!»

Флешмоб «Різдвяна листівка»

Вистава на французькій мові « 12 місяців»

Учителі кафедри

 

 

8 - Б

1 – 11

класи

 

 

 

 

Снітка Н.А.

 

 

Учителі кафедри іноземних мов                                                     Гунченко О.В.

                                                                                                            Снітка Н.А.

                                                                                                            Волчкова С.І.

                                                                                                            Кулікова А.Є.

                                                                                                            Кармазіна М.М.

                                                                                                            Проценко А.В.


 

 

 


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини