Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Шкільна методична комісія вчителів іноземної мови 2023-2024 н.р.

 

 

Графік методичних заходів ШМК

№п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальна особа

Форма узагальнення

Відмі

тка про виконання

1

Проводити засідання методичної ради

Згідно з планом роботи

 

 

 

2

Скласти графік відвідування відкритих уроків, занять, позакласних заходів на І семестр

 

 

 

Протоколи МК

 

3

Затвердити плани роботи  МК

 

 

Протоколи

метод. ради

 

4

Організувати узагальнення досвіду вчителів, що атестуються

 

 

 

Досвіди

 

5

Скласти план проходження курсів підвищення кваліфікації на 2023-2024 н.р.

 

 

 

Документи методич-ної комісії

 

6

Скласти і затвердити графік  атестації на 2023/2024н.р.

 

 

Документи методич-ної комісії

 

7

Організувати роботу

з узагальнення ефективного

педагогічного досвіду

 

 

 

Документи методич-ної комісії

 

8

Провести моніторинг якості освіти

 

 

 

Документи методич-ної комісії

 

9

Провести предметні оліипіади та конкрси

 

 

 

 

 

Документи методич-ної комісії

 

10

Організувати виставки:

Тиждень іноземних мов

«Наш вернісаж» (проектні роботи);

 

 

 

Документи методич-ної комісії

 

11

Здійснювати контроль за виконанням різних форм методичної роботи

Протягом року

 

Документи методич-ної комісії

 

12

Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення

За окремим графіком

 

Документи методич-ної комісії

 

13

Вести планомірну роботу з обдарованими дітьми.

Протягом року

 

 

 

14

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду закладу.

Протягом року

 

Документи методич-ної комісії

 

15

Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів

За окремим графіком

 

Документи методич-ної комісії

 

16

Проводити діагностичні тести членів ШМК

Протягом року

 

Документи методич-ної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1

 

засідання методичнoї комісії

вчителів іноземної мови

КЗО «СЗШ № 40» ДМР

від 29 серпня

2023-2024 навчального року

Порядок денний:

1. Аналіз та підсумки роботи за 2022-2023 навчальний рік.

2. Про проект Концепції Нової української школи.

3.Обговорення й затвердження плану роботи та  науково-методичних проблем вчителів методичної комісії

4. Організація навчально-виховного процесу у 1-11класах з іноземних мов.

5. Методичний анонс-огляд новинок методичної та науково-популярної літератури.

Слухали по 1 пит. Гунченко О.В., голову методичної комісії, яка відзначила, що протягом 2022-2023н.р. вчителі іноземних мов працювали згідно плану. Усі запланованні заходи проведено, про що свідчать протоколи засідань.  Члени методичної комісії постійно підвищують свій фаховий рівень.

У 2023-2024 н.р. комісія продовжуватиме роботу над проблемою «Вдосконалення уроку через впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій як основи рівного доступу учнів до якісної освіти.»

Ухвалили:  інформацію прийняти до відома.

Слухали по другому питанню Кулікову А.Є., щодо проект Концепції Нової української школи.

Ухвалили: прийняти до відома всіма вчителями кафедри Концепцію НУШ.

Слухали по 3 пит.: Гунченко О.В., яка ознайомила присутніх з планом роботи методичної комісії.

Вчителі іноземних мов повідомили науково-методичні проблеми, над якими працюватимуть у 2023-2024 н.р.

Ухвалили: Затвердити план роботи методичної комісії  та науково-методичні проблеми вчителів на 2023-2024 н.р.

Слухали по 4 пит.: вчителів Майстренко В.О., Проценко А.В., які викладають уроки в 1-4 класах, вони поділилися досвідом роботи щодо організації навчально-виховного процесу.

Ухвалили: перейняти досвід роботи щодо організації навчально-виховного

процесу вчителів методичної комісії.

Слухали по 5 пит.: вчителів методичної комісії  Кулікову А.Є., Снітку Н.А., які поділилися  цікавими новинками методичної та науково-популярної літератури.

Ухвалили: використовувати у своїй роботі нові форми і методи з методичної

та науково-популярної літератури.

 

Голова МК                     Гунченко О.В.

Вчителі                         Снітка Н.А.

                                       Майстренко В.О.

                                      Кулікова А.Є.

                                       Проценко А.В.

                                       Терещенко Я.В.

                                     


Протокол №2

засідання методичної комісії вчителів іноземних мов

КЗО « СЗШ № 40», ДМР

від 17 жовтня 2023 н.р.

 Голова засідання — Олена Гунченко

 Секретар — Валентина Майстренко

 Присутні:  Наталя Снітка

Анна Кулікова

Анастасія Проценко

Яна Терещенко

 Порядок денний

1.    Консультації з обдарованими учнями, підготовка до участі у Всеукраїнських конкурсах “Орлятко”, “Гринвіч”, “Best in English”, « Галлус»

2.     Підготовка до І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов. Залучення учнів у проходженні онлайнолімпіад на платформах « На Урок», « Всеосвіта».

3.    Опрацювання рекомендацій з підготовки учнів до олімпіад. Підготовка та проведення другого етапу олімпіади з іноземних мов . Опрацювання новинок методичної літератури, інтернет – ресурсів.

4.     Про підсумки проведення І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов та підготовка до участі у ІІ-ІІІ етапах олімпіад.

5.     Про проведення атестації вчителів. 

6.    Про визначення критеріїв оцінювання за І семестр з англійської, франзузької та німецької мов. 

 

СЛУХАЛИ: Гунченко О.В., голову засідання методичної об’комісії вчителів іноземних мов, яка обговорила важливість консультацій з обдарованими учнями, підготовка до участі у Всеукраїнських конкурсах “Орлятко”, “Гринвіч”, “Best in English”, “Галлус”; підготовку до ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов. Представила рекомендації з підготовки учнів до олімпіад. Підготовка та проведення другого етапу олімпіад. Наголосила на опрацюванні новинок методичної літератури, інтернет – ресурсів. Підвела підсумки проведення І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних  мов та підготовка до участі у ІІ-ІІІ етапах олімпіад. Виступила із положенням про проведення атестації вчителів. Про визначення критеріїв оцінювання з іноземної мови.

 

СЛУХАЛИ: Н.А.Снітку про визначення критеріїв оцінювання  з франзузької мови.

СЛУХАЛИ: Кулікову А.Є. про визначення критеріїв оцінювання  у форматі ЗНО з англійської мови.

 

УХВАЛИЛИ: 1. Дотримуватися плану проведення учнівських олімпіад.

2. Створити план роботи із обдарованими учнями та підготовки до олімпіад. 3. Популяризувати участь учнів у конкурсах та проєктах.

4. Дотримуватися  критеріїв при оцінюванні учнів з іноземних мов.

 

 

 

 

Голова комісії                          Олена Гунченко

Секретар                                   Валентина Майстренко

 

 

 

 

 

 

 

 

Девіз кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

Бути! Жити! Творити! Світити вільною душею!

М. Грушевський

 

 

 

  Напрямки роботи кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

·       Орієнтація учбового процесу на засадах співробітництва зорієнтованого на світові та Європейські стандарти;

·       Утвердження в педагогічній праці патріотичних ідеалів і відповідних їм цінностей( патріотизму та національної гідності);

·       Орієнтація на всебічне врахування природи дитини, визначення її самоцінності, виявлення поваги до особистості;

·       Гуманізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу, тобто «визнання абсолютної гідності людини, що завжди має бути метою, але ніколи засобом лише для досягнення якоїсь мети».