Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Методична робота

                                             

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

                                                     Н А К А З

 

Про організацію  методичної  роботи

у 2021/2022 навчальному році

 

            Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про інноваційну діяльність»,  на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами в 2019/2020 навчальному році, підвищення рівня навчально–виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, вивчення та аналізу методичних рекомендацій, нормативних документів, рівня навченості учнів.

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи –        Резцовій Т.С.:

   1.1. Продовжити роботу над  науково - методичною проблемою: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій».

   1.2. З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників   спрямувати  методичну  роботу  на  вирішення  таких  завдань:

           - створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів ;

            - пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;

            - створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально – етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізувати  власні  творчі  здібності.

 

 1. Організувати роботу методичної ради.

 

 1. Продовжити впровадження  сучасних технологій, моделей форм і   

методів  методичної роботи.

 1. Забезпечити методичний і психологічний супровід впровадження в    

навчальний процес стандартів  НУШ.

 1. Активізувати  та удосконалити роботу шкільних методичних об’єднань    

щодо підвищення результативності діяльності методичних комісій педагогічних працівників.

 1. Сприяти  якісному підвищенню фахової майстерності педагогічних  працівників, їх безперервному самовдосконаленню, розвитку професійної компетентності та педагогічної культури, відповідно до сучасних вимог та      заохочувати вчителів до участі у виставці-презентації педагогічних ідей    та технологій.
 2. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у  міських,   обласних та Всеукраїнських  заходах з метою удосконалення професійної майстерності.
 3. Організувати   самоосвітню   діяльність   педагогічних  працівників  у     міжкурсовий період.                                               

 Протягом року

 1. Затвердити:

    9.1. Склад  методичної ради (додаток 1).

    9.2. Склад шкільних методичних комісій (додаток 2).

 

 1. Керівникам ШМК:

    10.1. Активізувати роботу шкільних методичних об’єднань

                                                                                Протягом року                                                                       

    10.2. Спланувати роботу шкільних методичних комісій на 2022-2023

     навчальний рік та подати плани роботи на затвердження директору

До 9 вересня 2022

     10.3. Обговорити на засіданнях ШМК «Методичні рекомендації із

     базових  дисциплін у 2022 навчальному році.»

До 9 вересня 2022

     10.4. Опрацювати  Державний стандарт НУШ та намітити шляхи його   

     реалізації.

                                                                                                  Вересень 2022

     10.5. Розглянути на засіданнях ШМК питання підготовки учнів до  ДПА.

     10.6.Забезпечити  участь  учнів  в предметних  олімпіадах,  конкурсах

      (згідно графіка)

                                                                                                    Березень 2023    

 1. Провести  атестацію  педпрацівників  згідно графіку

     11.1. Погодити  графік  проходження  курсової  перепідготовки;

     11.2. Провести  творчі  звіти  вчителів.

 

 1. Заступникам   директора   з  навчально-виховної  роботи – Резцовій Т.С, Ковтун С.І:

 

      12.1. Створити необхідні умови для ефективної роботи  методичних    

     підрозділів,  систематично надавати допомогу їх керівникам та   

     здійснювати постійний контроль.

Протягом року

      12.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю організації навчально-  

      виховного процесу та своєчасністю внесення записів до класних журналів.

Протягом року

       12.3. Призначити вчителів-наставників для молодих учителів  .

                                                                                                                       До 9 вересня  2022

 1. Вчителям - предметникам:

      13.1.  Впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні методи   

      навчання, компетентнісний та особистісно - орієнтований підходи.

      13.2. Працювати над дієвою організацією самоосвіти, підвищенням  

      професійної майстерності.

       13.3. Скласти календарні плани у відповідності до навчальних програм,

       структури навчального року та режиму роботи школи, а також річного плану    

       роботи школи (календарні плани повинні бути в друкованому варіанті   у   

      форматі А-4  ).

      

 1.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи – Резцову Т.С., Ковтун С.І

 

 

 

 Директор школи                                                Н.В. Стороженко

 

З наказом ознайомлені:  

Ковтун С.І. –

Резцова Т.С. –

 

                                                               Додаток № 1

                                       

СКЛАД

методичної  ради  школи

 

Стороженко Н.В

 голова методичної ради, директор школи;

Резцова Т.С

заступник голови методичної ради,заступник директора з НВР

Ковтун С.І. 

секретар ради, заступник директора з НВР

Дуплій О.М.

голова м/к вчителів природничого циклу, член ради

Гунченко О.В

голова м/к вчителів іноземної мови, член ради

Гребенюк Л.А

голова м/к вчителів української мови та літератури, історії, член ради

Хворостянкіна О.М.

голова м/к вчителів початкової   школи та зарубіжної літератури,член  ради

Лещинська Л.М

голова м/к вчителів математики,   інформатики, член ради

Степаненко О.К

голова м/к вчителів трудового навчання,

вчителів фізкультури, ОТМ, мистецтво, музики; член ради

 

 

 

Директор школи                                                Н.В. Стороженко                                                                                                                                                                                                             

                 

 

                                                                                            Додаток №2                                              

 

                                                      

 

                             СКЛАД

                              шкільних методичних комісій

П І Б керівника ШМК

Назва ШМК

Склад ШМК

1

Дуплій О.М.

голова м/к вчителів природничого циклу, член ради

Стороженко Н.В.,

Кравченко В.О.,

Стребуль Т.М.,

Чернікова О.В.,

Цебенко А.В.,
Дригола С.М

2

Гунченко О.В

голова м/к вчителів іноземної мови,

 член ради

Снітка Н.А.,

Кармазіна М.М.,

Проценко А.В.,

Кулікова А.Є.,

Волчкова С.І

3

Гребенюк Л.А

 

голова м/к вчителів української мови та літератури, історії, член ради

Пухтій Л.П.,

Мартинюк Т.К.,

 

Гавриш А.А.,

Широкан В.В.

4

 

 

Хворостянкіна О.М.

голова м/к вчителів початкової   школи та зарубіжної літератури, член  ради

 

Андрущишина Н.Є.,

Бачуріна Я.О.,

Вінник О.Р

5.

Лещинська Л.М

голова м/к вчителів математики,   інформатики, член ради

 

Резцова Т.С.,

Каряка К.А.,

Ковтун С.І.,

Малашина ІС.,

Дригола С.М.

 

Директор школи                                                Н.В. Стороженко

 

 

 Висвітлюємо досвід шкільної методичної комісії користуючись віртуальною інтерактивною дошкою Padlet .

Методична комісія вчителів початкових класів КЗО "СЗШ № 40"ДМР   https://padlet.com/oksanaplahotnik07/pzh03odnc1vytqt7

Методична комісія вчителів іноземних мов https://ru.padlet.com/leka751705/1vp5vggakr9fum2x

Програмно-методичне забезпечення викладання навчальних предметів

http://www.mon.gov.ua/

Корисна інформація та посилання
Сайт "Інтернет для освіти"

Освіта в Україні

Підсумкові контрольні роботи

Методичний портал

Учительський журнал
Записник сучасного вчителя
Майстер-клас
Мій кращий урок
Вчитель вчителю
Вчителю початкової школи
Видавництво "Гімназія"

Видавництво "Генеза"

Видавництво "Освіта"
Видавнтцтво "Ранок"

Видавництво "Фоліо"

Видавнича група "Основа"

Книжный интернет магазин "Книголенд"

/Files/images/vseukr.gif /Files/images/KNOP.gif