Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Шкільна методична комісія вчителів м/о біології , географії , хімії, фізики та основ здоров’я

 

               

 

 

 

Затверджую:

                                                                                                                 Директор КЗО «СЗШ №40» ДМР

                                                                                                                  ____________Стороженко Н.В.

                                                                        ПЛАН

                     роботи методичної комісії природничого циклу на 2023-2024 н.р.

Засідання № 1. Вересень.

Завдання членам МК

 1. Опрацювання нормативних документів:
 • програм та основних вимог до викладання предметів природничого циклу;
 • критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;
 • вимог до ведення шкільної документації.
 1. Складання  календарно-тематичних планів
 2. Підготовка  шкільних олімпіад з дисциплін природничого циклу
 3. Складання планів самоосвіти над проблемними питаннями
 4. Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями
 5. Підготовка учнів до шкільних, районних олімпіад з навчальних дисциплін

 

 

Засідання № 2 Жовтень

Завдання членам МК

 1.    Працювати з обдарованими дітьми з метою підготовки їх до шкільних та районних    олімпіад з базових дисциплін, та проведення шкільних олімпіад з предметів природничого циклу.
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз, дистанційне навчання.
 3. Поновлення матеріалів самоосвіти
 4. Опрацювати  фахову літературу про компетентісно-орієнтований підхід в системі сучасної освіти.
 5. Впроваджувати поради і рекомендації щодо диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів.
 6. Розробити моделі уроків з розвитку творчих здібностей учнів.
 7. Глибоко вивчити зміст галузей державного стандарту освіти з метою  побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження проектних технологій навчання, під час воєного стану.

 

Засідання № 3 Грудень.

Завдання членам МК

 1. Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань з фізики, хімії, біології, географії на кінець I семестру.
 2.  Підготуватися до предметних тижнів. . Розробити по одному уроку з використанням сучасних підходів організації розумової діяльності учнів, гармонійного поєднання навчання, виховання та розвитку., в умовах дистанційного навчання, під час воєнного стану.

                                 

 

Засідання № 4 Січень.

Завдання членам МК

 1. Опрацювати інформаційні матеріали щодо НМТ  з  фізики, хімії, біології, географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз, дистанційне навчання.
 3. Оформлення  документації, календарних планів на ІІ семестр.
 4. Поновлення матеріалів самоосвіти вчителів.
 5. Провести предметні тижні.

 

 

 

 

 

Засідання №5 Лютий.

Завдання членам МК

 1.  Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання, інтерактивні техніки, спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.
 2.  Приділяти належну увагу виконанню завдань розвиваючого, творчого, дослідницького  характеру.
 3. 3. Реалізовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені державними стандартами освіти, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.
 4. Провести предметні тижні.

 

Засідання №6 Квітень.

 Завдання членам МК

 1. Повторення навчального матеріалу та підготовка до НМТ – 2024.
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Складання та затвердження графіку семестрових та річних контрольних робіт

      4.   Підготовка контрольних робіт за ІІ семестр 2023-2024 навчальний рік.

      5.  Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань  фізики, хімії, біології, географії на кінець ІІ семестру.

         6.   Провести предметні тижні.

 

 

Засідання №7 Травень.

Завдання членам МК

       1.Повторення навчального матеріалу та підготовка до НМТ - 2024

       2.Взаємовідвідування уроків та їх аналіз, дистанційне навчання.

3.Опрацювання фахової літератури

 

Завдання методичної комісії учителів природничого  циклу

 на 2023– 2024 н.р.

 

       У 2023-2024  н.р. методична комісія природничого циклу продовжує  працювати над новою  темою: «Професійна компетентність вчителів природничого циклу як чинник формування в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності та дієвий фактор підвищення результативності Для результативності роботи необхідно:(враховуючи дистанційне навчання, навчання оффлайн під час воєнного стану)

- систематично аналізувати якість роботи вчителів природничго циклу МК за результатами  НМТ та з урахуванням резельтатів 2022,2023 років;

 

- передбачити моніторингові дослідження рівня творчої активності вчителів через співбесіди, анкетування, проведення круглих столів;

 

- під час атестації вчителів природничого циклу МК приділяти особливу увагу якості самоосвіти, своєчасності і результативності курсової перепідготовки;

 

- продовжити роботу творчих груп по розробці окремих розділів фахової самоосвіти з урахуванням фактичного рівня професійності вчителів;

 

- продовжувати організовувати різні форми обговорення досвіду застосування моніторингу якості інформатизації освіти вчителями;

 

- впроваджувати інноваційні процеси і навчальні програми: вивчення зразків інноваційного педагогічного досвіду, підтримка і аналіз інформаційної діяльності;

 

- забезпечувати об’єктивність діагностики навчальних досягнень учнів шляхом упровадження ефективних сучасних методик, зокрема тестування;

 

- застосовувати в процесі вивчення предметів природничих дисциплін історичний підхід до розкриття понять, законів і теорій;

 

- спрямовувати роботу методичного об’єднання на створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школяра з метою самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі;

 

- систематично аналізувати зміст діючих програм та підручників з метою переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на активізацію самостійної роботи учнів через впровадження інформаційних технологій;

 

- впроваджувати нові дидактико-методичні засоби, що допомагають моделювати навчально-виховний процес з метою розвитку творчої особистості.

 

 

Методична комісія природничого циклу

 

Шкільна науково – методична тема: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища навчально – виховного процесу через запровадження інформаційних технологій»

 

Тема методичної комісії: «Організаційні та методичні особливості викладання фізики, хімії, біології, географії в умовах реалізації науково – методичного процесу «Інноваційні технології креативної  освіти»»

 

Девіз: «Справжній учитель не повідомляє істину, вчить її шукати»

 

Керівник методичної комісії: Дуплій О.М.

                                                                                                              Директор КЗО «СЗШ №40» ДМР

                                                                                                                  ____________Стороженко Н.В.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи методичної комісії природничого циклу на 2021-2026 н.р.

Розглянуто

на засіданні МК

від « 31 » серпня 2021р.

 1. Аналіз якості роботи вчителів природничого циклу.
 2. Кадровий потенціал МК.
 3. Навчально – методичне забезпечення навчально – виховного  процесу.
 4. Підвищення професійної майстерності вчителів.
 5. Інноваційна діяльність вчителів МК.
 6. Стан викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів.
 7. Позакласна робота.
 8. Робота з обдарованими дітьми.
 9. Зміцнення матеріально – технічної бази навчальних кабінетів.

 

Пріоритетні напрями діяльності МК на 2021-2022 н.р.

 1.  Науково – методична проблема навчального закладу.
 2. Проблемна тема МК.
 3. Основні завдання МК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                            Керівник методичного об’єднання  Дуплій О.М.                                                                                              

КЗО «СЗШ № 40»

КЕРІВНИК МК ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОго ЦИКЛУ -  Дуплій Олена Михайлівна

Вчителі, які входять до МК  природничого циклу:

1. Дуплій Олена Михайлівна – вчитель фізики.

2. Стороженко Наталія Василівна – вчитель хімії

3. Кравченко Валентина Олександрівна – вчитель географії.

4. Стребуль Тамара Михайлівна – вчитель географії.