Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Шкільна методична комісія вчителів м/о біології , географії , хімії, фізики та основ здоров’я

 

п/п

 

освіта

П.І.Б

Навчальний заклад які закінчили, коли

  Пед, Стаж

В яких класах

ВИКЛАДАЄ ПРЕДМЕТ

{підвищення кваліфікації

досвід позакласної роботи по предмету

  

 

 

 

 

 

 

 

 

може прац.

працює

 

 

Остання і орієнтовно наступна

 

 

1

вища

Стороженко Наталія Василівна

 Вчитель-методист

Дніпропетровський Національний Університет в 1987р.

24

7-11

7-11

Хімія

2012

2017

Проектне навчання

2

вища

Кравченко Валентина Олександрівна

Вчитель-методист

Харківський Національний Університет в 1994 р.

19

5-11

5-11

Географія, основи правознавства,  економіка

     2014

     2019

Проведення предметних тижнів

3

вища

Стребуль Тамара Михайлівна

Вища категорія

Дніпропетровський Національний Університет в 1976 р.

37

5-11

  5-6,9

Природознавство,

Європейський вибір

географія

2012

2017

Індивідуальна робота з невстигаючими учнями

4

перша

Дуплій Олена Михайлівна

    Перша категорія

Технічна освіта, 1989,Запорізький Національний

 

12

7-11

7-11

Фізика,астрономія

2016

2021

Індивідуальна робота з невстигаючими учнями

 

 

 

 

 

 

   Університет 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

перша

Чернікова Оксана Василівна

Друга категорія

Дніпропетровський Національний Університет в 2007 р.

7

5-11

5-11

Біологія

хімія

2013

2018

Виконання тестових завдань

6

вища

Дригола Світлана Михайлівна

Криворізький

Педагогічний

інститут 1996р.

32

  5-11

5,7,8

 

Технології,

основи здоров’я

     2015

     2020

Проведення предметного тижня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична комісія природничого циклу КЗО "СЗШ № 40 ДМР  Padlet

http://ru.padlet.com/alenychka1965/rijegg7v63o6f4c0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Керівник методичного об’єднання  Дуплій О.М.                                                                                              

КЗО «СЗШ № 40»

КЕРІВНИК МК ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОго ЦИКЛУ -  Дуплій Олена Михайлівна

Вчителі, які входять до МК  природничого циклу:

1. Дуплій Олена Михайлівна – вчитель фізики.

2. Стороженко Наталія Василівна – вчитель хімії

3. Кравченко Валентина Олександрівна – вчитель географії.

4. Стребуль Тамара Михайлівна – вчитель географії.

5. Чернікова Оксана Василівна – вчитель біології.

6. Цебенко Альона Володимирівна – вчитель біології.

7. Куплецька Алла Дмитрівна – вчитель біології та хімії.

 

      Методична  комісія  вчителів природничого циклу

КЗО «СЗШ № 40»

 

КЕРІВНИК МК ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОго ЦИКЛУ -  Дуплій Олена Михайлівна

Вчителі, які входять до МК  природничого циклу:

1. Дуплій Олена Михайлівна – вчитель фізики.

2. Стороженко Наталія Василівна – вчитель хімії

3. Кравченко Валентина Олександрівна – вчитель географії.

4. Стребуль Тамара Михайлівна – вчитель географії.

5. Чернікова Оксана Василівна – вчитель біології.

 

                                  Аналіз роботи ШМК за минулий 2018-2019 н. р.

     У 2018-2019  н. р. МК вчителів природничого циклу працювала над шкільною науково-методичною темою: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально- виховного процесу через запровадження інформаційних технологій ». В роботі над науковою проблемою  визначили наступні   пріоритетні напрямки на 2018-2019н. р.:

 • підвищення якості освіти (продовжити системну роботу щодо формування в учителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентнісний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, перспективний педагогічний досвід;  упроваджувати сучасні інформаційні ефективні технології аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі даних базового моніторингу;  забезпечити методичний супровід стандартизації базової та повної загальної середньої освіти, до профільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі; провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з , фізики,  хімії, біології, географії, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня держаного стандарту освіти, створення умов для навчання на академічному та профільному рівнях учням з високими навчальними можливостями; провести експертизу нових освітніх технологій і методик, які використовують учителі; підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів, організації домашньої самостійної роботи , дотримання режиму праці та відпочинку; підготувати рекомендації  для молодих і з малим досвідом вчителів,  з методики викладання окремих тем програм, з підготовки учнів до предметних олімпіад,  з технологій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання);
 •  підвищення якості викладання (удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоосвітньої діяльності;  створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості учнів; широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи, засобами навчання розвивати і виховувати національно-патріотичну особистість; вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду; організувати проектну творчу діяльність вчителів);
 • удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями (активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування патріотичної особистості, формування позитивної «Я»-концепції школярів; розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків; реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки; співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями)

 

     Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання:

 1. Неухильно виконувати Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів.
 2. Глибинно, всебічно, комплексно проаналізувати результативність навчально-виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації.
 3.  Вести самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в громадському суспільстві особистості.
 4. Забезпечувати досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створювати належні умови для навчання на високому рівні учнів з високими навчальними можливостями.
 5. Вивчити ступень розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя.
 6. Підготовити аналітичний матеріал  для обговорення педагогічним колективом.
 7. Спрямувати роботу МК на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА, через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання.
 8. Надавати рекомендації  учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
 9. Продовжувати працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через впровадження  життєзберігаючих технологій навчання.
 10. Підготувати, провести і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його компетентностей для успішної соціалізації в суспільстві.

 

    Метою підготовчого етапу роботи над проблемою була психологічна підготовка педагогічного колективу МК до участі у роботі над проблемою; подолання стереотипів їх мислення, усвідомлення своїх можливостей у педагогічній діяльності, постановка і усвідомлення завдань.

          Учителі ШМК неухильно виконують Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів. Членами ШМК були опрацьовані вимоги нормативно –правових документів МОН України, ДОІППО щодо викладання предметів у 2018/2019 навчальному році.  В практичній діяльності постійно використовується компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання учнів, методологія комп’ютерного навчання,  продуктивні технології, інтерактивні техніки, тьюторство, спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності та якості освіти.

         Для реалізації напрямків, викладених вище,  протягом   2018-2019 навчального року було проведено 7 засідань ШМК природничого циклу, на яких обговорювалися наступні  питання:

 • Затвердження плану роботи МК на 2018-2019 н. р., завдань МК на 2018-2019 н. р.
 • Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(Наказ МОН України №371 від 05.05.08р.)та вимог щодо оцінювання письмових робіт учнів
 • Про наслідки державної підсумкової атестації з біології та географії за 2017-2018 навчальний рік.
 • Підготовка і участь учнів в конкурсах  «Левеня», «Геліантус», «Колосок».
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами позакласної роботи.
 • Упровадження інноваційних форм і методів.
 • Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад:  з фізики, з біології, з хімії, з географії.
 • Обговорення та затвердження  завдань шкільних олімпіад.
 • Використання інноваційних методів національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу
 • Аналіз і самоаналіз уроку
 • Аналіз результатів шкільної олімпіади з дисциплін природничого циклу, підготовки  та участі в районній.
 • Обговорення участі учнів в олімпіадному русі та результативність участі 2017-2018 роки.
 • Пробне ЗНО
 • Обговорення індивідуальних фахових та методичних тем учителів.
 • Обмін досвідом роботи зі здібними та обдарованими дітьми
 • Визначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі як засіб їх соціалізації
 • Використання ігрових моментів під час вивчення біології в 6 класах для успішної соціалізації особистості.
 • Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти     
 •  Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання
 • Використання методу навчальних проектів під час навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна робота учнів на уроках фізики, хімії
 • Дослідницька робота учнів на уроках біології, географії
 • Про виконання навчальних програм та річних контрольних робіт за текстами адміністрації школи
 • Підсумки роботи МК на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки учнів.
 • Організація робіт по підготовці навчальних кабінетів до роботи в новому навчальному році.
 • Аналіз відкритих уроків, проведених членами МК за навчальний рік.
 • Роль предметів природничого циклу  в становленні особистості учня.
 • Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної кафедри на наступний навчальний рік.

 

          Була організована системна підготовки учнів до І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Вчителі склали індивідуальні плани подолання недоліків, виявлених результатами вхідних діагностичних контрольних робіт, було продовжено моніторингові відстеження якості навченості учнів з наступним аналізом результатів та їх використанням для корекції навчального процесу.

          Кожен вчитель працював над обраною власною підтемою проблемної теми, розуміючи, що основна мета освіти - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Створено певні педагогічні умови на уроках шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до ефективної навчальної діяльності,  гуманну доброзичливу атмосферу, затишне комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості, цінуючи унікальність і своєрідність один одного.

Належна увага приділяється  виконанню завдань розвивального, творчого, дослідницького характеру.

Приділяється належна увага розвитку самоосвітніх навичок учнів.

Реалізовані критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені Державними стандартами освіти, об’єктивно оцінюються навчальні досягнення учнів.

Були надані підготовлені раніше рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку. На жаль, батьки учнів, яким потрібна реальна допомога, не дотримуються наданих рекомендацій.

 

 

Особлива увага також приділялась самоосвіті та підвищенню кваліфікації  педагогів ШМК.  Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом.

Вчителі МК неухильно працюють над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження  життєзберігаючих технологій навчання.

Були підготовлені і проаналізовані відкриті уроки, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня. Це урок  географії у 6-А « Світова скарбниця рекордів», вчитель Кравченко В.О.11 клас наукова конференція « Країни Європи та Азії» вчитель Стребуль Т.М.  урок хімії у  9-А «Жири навколо нас » вчитель Стороженко Н.В.. 10 клас «Таємниці фізики» вчитель Дуплій О.М.

Було проведено І етап предметних олімпіад з хімії (12 учнів), біології (8 учнів), фізики (8 учнів),  географії (12 учнів).

    На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІ районного етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін  у 2018-2019 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі Сторженко Н.В. (ІІІ місце, хімія, 8-Б клас Шмерига А., ІІІ місце 10 клас Долгов З. ), Кравченко В.О.

( географія І місце 8-А Горкава В., 11 клас Кравченко О., ІІІ місце 8-А Плахтієва Ю. ), Стебуль Т.М., (географія І місце 8-Б Шмерига А., ІІ місце 8-Б Бірюк А., Гуцалюк Н., ІІ місце 10 клас Дологов З. )

         Вчителі  ШМК  взяли активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, а саме: у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня 2019» - приймало 37 учнів, з них 7учнів (відмінний результат) 13 учнів (показали добрий результат) під керівництвом вчителя фізики Дуплій О.М., у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній - 2018»  - приймало участь 84 учня, з них 1 учень (золото), 46 учнів (срібло) під керівництвом вчителя біології Чернікова О.В., у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус 2018 - осінь» - приймало участь 94 учнів, з них  32 учасника, показали відмінний і добрий результат, 33 учасника отримали грамоти за навчальні досягнення з окремих предметів. Треба зазначити, що кількість бажаючих прийняти участь у конкурсах помітно знизилася через брак коштів у батьків та неспроможність оплати благодійного внеску учасниками.

Впродовж  2018-2019 н. р.  вчителі  кафедри природничого циклу проводили предметні тижні:

Тиждень з географіі, вчитель Кравченко В.О. « За тиждень навколо світу»

6-А Географічний ринг «Я і Україна»

7-А Подорож материками

8-А, 9-А конкурс «Щасливий випадок»

Тиждень з біології вчитель Чернікова О.В.

6-А,6-Б «Отруєння грибами» урок –гра

7-А, 7-Б «Ссавці» урок-конференція

8-А, 8-Б «Хвороби дихальної системи»

Тиждень фізики, вчитель Дуплій О.М.

7-А, 7-Б урок – вікторина «Таємниці фізики»

9-А, 9-Б урок – звернення «Нобелевська премія»

10 клас урок – повідомлення «Ломоносов – науковець, мислитель, поет»,

«А.Єйнштейн геній ХХ століття»

       Вчителі  ШМК  постійно контролюють дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.    

Вчителі ШМК особливу увагу приділяють підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.  Так, вчителі фізики Дуплій О.М.. та хімії Стороженко Н.В. для якісного проведення лабораторних та практичних робіт при відсутності необхідного обладнання активно використовують віртуальні лабораторії, вчитель географії Кравченко В.О. використовує інтерактивне обладнання.

Діяльність педагогів спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.  Впродовж  2018-2019 н. р.  вчителі відвідували районні, обласні   семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем згідно з перспективним планом.

Проводилась певна робота щодо інформування учнів 11 класу та їхніх батьків щодо вступної кампанії 2019 року до вищих навчальних закладів та участі в ЗНО. Протягом семестру було проведено тематичні уроки  батьківські збори. Проведена роз’яснювальна робота серед учнів 11 класу та їх батьків щодо процедури реєстрації на ЗНО у 2019 році, учні та батьки ознайомлені з графіком проведення ЗНО у 2019 році.

В роботі ШМК застосовувалися такі форми діяльності як інструктивно-методична нарада, круглий стіл, навчальний та проблемний семінари, педагогічна майстерня, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, міського управління освіти та районного відділу освіти.

Прикро зазначити, що є учні, які закінчили навчальний рік з початковим рівнем знань з окремих предметів.(фізика і хімія).

Проаналізувавши роботу метододичної кафедри, визначаємо такі проблеми:

 • недостатній рівень сучасного науково-методичного забезпечення;
 • в недостатній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання природничих дисциплін;
 • недостатня результативність участі в районному етапі предметних учнівських олімпіад.

Підсумки роботи дозволяють признати роботу методичної кафедри вчителів природничого циклу задовільною. Методична робота проводилася за схемою та була спрямована на підвищення якості знань, розвиток пізнавальних та творчих здібностей кожного учня та учителя.

 

Виходячи з вище сказаного, ШМК  намічає такі напрямки роботи у 2018 – 2019 н.р:

 • удосконалювати форми і методи індивідуальної роботи вчителів з учнями;
 • працювати над недопущенням порушення навчальної дисципліни учнями;
 • впроваджувати в систему своєї роботи передовий досвід кращих вчителів школи та працювати над підвищенням свого методичного рівня викладання навчальних предметів;
 • більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми;
 • приділяти належну увагу використанню інноваційних технологій та на уроках;
 • підвищити рівень підготовки до І, ІІ етапів предметних олімпіад;
 • постійно продовжувати  відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування уроків вчителями ШМК;
 • вчителям систематично працювати над підвищенням фахового рівня;
 • систематично поповнювати перелік науково-методичної літератури, періодичної  педагогічної преси;    
 •  постійно вести роботу з обдарованими дітьми;
 • систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних та експериментальних  завдань.                                                                                                                                            

                                                                                                                 Затверджую:

                                                                                                                 Директор КЗО «СЗШ №40» ДМР

                                                                                                                  ____________Стороженко Н.В.

                                                                        ПЛАН

                     роботи методичної комісії природничого циклу на 2019-2020 н.р.

Засідання № 1. Вересень.

Завдання членам МК

 1. Опрацювання нормативних документів:
 • програм та основних вимог до викладання предметів природничого циклу;
 • критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;
 • вимог до ведення шкільної документації.
 1. Складання  календарно-тематичних планів
 2. Підготовка  шкільних олімпіад з дисциплін природничого циклу
 3. Складання планів самоосвіти над проблемними питаннями
 4. Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями
 5. Підготовка учнів до шкільних, районних олімпіад з навчальних дисциплін

Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки

 

Засідання № 2 Жовтень

Завдання членам МК

 1.    Працювати з обдарованими дітьми з метою підготовки їх до шкільних та районних    олімпіад з базових дисциплін.
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Поновлення матеріалів самоосвіти
 4. Опрацювати  фахову літературу про компетентісно-орієнтований підхід в системі сучасної освіти.
 5. Впроваджувати поради і рекомендації щодо диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів.
 6. Розробити моделі уроків з розвитку творчих здібностей учнів.
 7. Глибоко вивчити зміст галузей державного стандарту освіти з метою  побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження проектних технологій навчання.

Засідання № 3 Грудень.

Завдання членам МК

 1. Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань з фізики, хімії, біології, географії на кінець I семестру.
 2. 2. Підготуватися до панорами творчих уроків. Розробити по одному уроку з використанням сучасних підходів організації розумової діяльності учнів, гармонійного поєднання навчання, виховання та розвитку. 
 3. 3.Систематизувати роздатковий дидактичний матеріал та матеріал для проведення лабораторних та практичних робіт.                                       
 4.  4.Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з  фізики, хімії, біології, географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).

 

Засідання № 4 Січень.

Завдання членам МК

 1. Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з  фізики, хімії, біології, географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Оформлення класної документації, календарних планів на ІІ семестр.
 4. Поновлення матеріалів самоосвіти вчителів.
 5. Провести предметні тижні.

 

 

 

Засідання №5 Лютий.

Завдання членам МК

 1.  Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання, інтерактивні техніки, спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.
 2.  Приділяти належну увагу виконанню завдань розвиваючого, творчого, дослідницького  характеру.
 3. 3. Реалізовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені державними стандартами освіти, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

 

Засідання №6 Квітень.

 Завдання членам МК

 1. Повторення навчального матеріалу та підготовка до ЗНО
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Складання та затвердження графіку семестрових та річних контрольних робіт
 4. Оформлення екзаменаційної документації

      5.   Підготовка контрольних робіт за ІІ семестр 2019-2020 навчальний рік.

      6.  Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань  фізики, хімії, біології, географії на кінець ІІ семестру.

 

Засідання №7 Травень.

Завдання членам МК

       1.Повторення навчального матеріалу та підготовка до ЗНО

       2.Взаємовідвідування уроків та їх аналіз.

3.Консультації з предметів, що виносяться на ДПА

4.Опрацювання фахової літератури

 

Протокол № 1

                                         Засідання м/к вчителів природничого циклу КЗО « СЗШ № 40»

Від 30.08.19р.

Присутні : 6 чол.

Черга дня

1.Підведення підсумків роботи у 2018-2019н.р.

2. Аналіз результатів проведення державної атестації з географії та біології.

3. Знайомство з новинками методичної літератури, вивчення програм в 7-11 класах за новою програмою.

4. Вивчення інструктивно – методичного  листа МОН щодо вивчення природничих дисциплін у 2019-2020н.р.

Слухали: Керівника м/к Дуплій О.М.

– Аналіз роботи МК за 2018-2019 навчальний рік.

- Затвердження плану роботи МК на 2019-2020 н.р., завдань МК на 2019-2020 н.р.

- Нормативно – правова база організації навчально – виховного процесу у 2019-2020 н.р..

 

Виступили: вчителі географії та біології Кравченко В.О., Чернікова О.В.

- Про наслідки державної підсумкової атестації з біології та географії за 2018-2019 навчальний рік

 

Прийняти рекомендації:

В умовах встановлення в Україні громадського суспільства є досить важливим чинником у формуванні в суспільно значущих компетенції.

1. Вчителям ознайомитися із інструктивно –методичним листом щодо вивчення природничих дисциплін у 2019-2020н.р.

2. Скласти графік проведення тематичного оцінювання.

3. Орієнтувати учнів насамперед на отримання фундаментальних знань, на самостійне добування знань і вмінь.

4. Вчителям МК дотримуватися методичних рекомендацій викладання фізики, хімії, біології та географії у 2019-2020н.р.

5. Оформити стенди з графіками тематичних атестацій на І півріччя на основі навчальних програм.

6. Вчитель повинен розвинути і поглибити інтерес в учнів до природничих дисциплін, їх здібності до подальшої освіти і самоосвіти в цих науках.

7. Відмітити якість і недоліки ДПА у 9-х класах з географії та біології.

 

 

 

Голова м/к                                 Дуплій О.М.

 

Секретар                                    Стребуль Т.М.


Відповідальна за проведення: 
вчитель фізики 
Дуплій Олена Михайлівна
Дата проведення: 18.11.19 – 22.11.19

План проведення тижня фізики 

№ п/п

Назва заходу

Дата

Класи

1

Оголошення тижня фізики в школі

18.11.2019р.

 

2

Конкурс малюнків «Фізика навколо нас».

Протягом тижня

7 - 11

3

«Колесо фізики»  Видатні вчені на честь яких названі одиниці вимірювання, пізнавальний урок

18.11.2019р.

9-а 4ур.

9-б 2ур.

4

Звук що це? Вплив звуку на організм людини.

Урок – конференція.

20.11.2019р. 

 

8-а

3-ур.

5

Рекламна акція «Фізика – наука про природу»

21.02.2019р. 
 

7-а

2ур.

7-б 3ур.

6

Скарбничка цікавих фактів (15хв)

Протягом тижня

7-11

7

Феномен Юрія Кондратюка, урок - повідомлення

22.11.19

11

2ур.

8

Розвиток космонавтики. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики.

22.11.19

10

6ур.

9

Перегляд відеофільмів з фізики та астрономії.

Протягом тижня

7 - 11

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини