Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

МЕТОДИЧНА РОБОТА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

 

від 03.09.2022 року                       м. Дніпро                                  № 

Про організацію  методичної  роботи

у 2022/2023 навчальному році

 

             Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про інноваційну діяльність»,  на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами в 2021/2022 навчальному році, підвищення рівня навчально–виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, вивчення та аналізу методичних рекомендацій, нормативних документів, рівня навченості учнів.

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи –        Резцовій Т.С.:

   1.1. Продовжити роботу над  науково - методичною проблемою: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій».

   1.2. З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників   спрямувати  методичну  роботу  на  вирішення  таких  завдань:

           - створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів ;

            - пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;

            - створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально – етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізувати  власні  творчі  здібності.

 

 1. Організувати роботу методичної ради.

 

 1. Продовжити впровадження  сучасних технологій, моделей форм і   

методів  методичної роботи.

 1. Забезпечити методичний і психологічний супровід впровадження в    

навчальний процес стандартів  НУШ.

 1. Активізувати  та удосконалити роботу шкільних методичних об’єднань    

щодо підвищення результативності діяльності методичних комісій педагогічних працівників.

 1. Сприяти  якісному підвищенню фахової майстерності педагогічних  працівників, їх безперервному самовдосконаленню, розвитку професійної компетентності та педагогічної культури, відповідно до сучасних вимог та      заохочувати вчителів до участі у виставці-презентації педагогічних ідей    та технологій.
 2. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у  міських,   обласних та Всеукраїнських  заходах з метою удосконалення професійної майстерності.
 3. Організувати   самоосвітню   діяльність   педагогічних  працівників  у     міжкурсовий період.                                               

 Протягом року

 1. Затвердити:

    9.1. Склад  методичної ради (додаток 1).

    9.2. Склад шкільних методичних комісій (додаток 2).

 

 1. Керівникам ШМК:

    10.1. Активізувати роботу шкільних методичних об’єднань

                                                                                  Протягом року                                                                             

    10.2. Спланувати роботу шкільних методичних комісій на 2022-2023

     навчальний рік та подати плани роботи на затвердження директору

До 13 вересня 2022

     10.3. Обговорити на засіданнях ШМК «Методичні рекомендації із

     базових  дисциплін у 2022/2023 навчальному році.»

До 13 вересня 2022

     10.4. Опрацювати  Державний стандарт НУШ та намітити шляхи його   

     реалізації.

                                                                                                      Вересень 2022

     10.5. Розглянути на засіданнях ШМК питання підготовки учнів до  ДПА.

     10.6.Забезпечити  участь  учнів  в предметних  олімпіадах,  конкурсах

      (згідно графіка)

                                                                                                     Березень 2022       

 1. Провести  атестацію  педпрацівників  згідно графіку

     11.1. Погодити  графік  проходження  курсової  перепідготовки;

     11.2. Провести  творчі  звіти  вчителів.

 

 1. Заступникам   директора   з  навчально-виховної  роботи – Резцовій Т.С, Ковтун С.І:

 

      12.1. Створити необхідні умови для ефективної роботи  методичних    

     підрозділів,  систематично надавати допомогу їх керівникам та   

     здійснювати постійний контроль.

Протягом року

      12.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю організації навчально-  

      виховного процесу та своєчасністю внесення записів до класних журналів.

Протягом року

       12.3. Призначити вчителів-наставників для молодих учителів.

                                                                                                                       До 11 вересня  2022

 1. Вчителям-предметникам:

      13.1.  Впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні методи   

      навчання, компетентнісний та особистісно-орієнтований підходи.

      13.2. Працювати над дієвою організацією самоосвіти, підвищенням  

      професійної майстерності.

       13.3. Скласти календарні плани у відповідності до навчальних програм,

       структури навчального року та режиму роботи школи, а також річного плану    

       роботи школи (календарні плани повинні бути в друкованому варіанті   у   

      форматі А-4  ).

      

 1.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи – Резцову Т.С., Ковтун С.І

 

 

 

 Директор школи                                                Н.В. Стороженко

 

З наказом ознайомлені:  

Ковтун С.І. –

Резцова Т.С. –