Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Організація інклюзивного навчання в нашій школі

Переглянути вихідне зображення

Кожна дитина України має право на отримання освіти в тій формі та умовах, які відповідають її фізичному та розумовому розвитку

“…ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Є: ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА УСІХ ФОРМ І ТИПІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ; РІВНІСТЬ УМОВ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ ПОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ЗДІБНОСТЕЙ ”

Закон України “ Про освіту ”

Стаття 6. Основні принципи навчання


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

1.Навчанням дітей з особливими потребами займаються вчителі загального профілю в звичайних класах

2.Впровадженням інклюзивних програм займається весь персонал школи, який забезпечує всебічний розвиток особистості кожної дитини

3.Батьки активно залучаються до прийняття рішень, що стосуються навчання та виховання їхніх дітей
4.Плани роботи з дітьми розробляються командою фахівців, які співпрацюють один з одним
5.Ролі та відповідальність всіх працівників чітко визначені
6.Ефективність програм постійно оцінюється.
7.Індивідуалізовані навчальні плани розробляються з врахуванням сильних сторін, якостей, інтересів дитини, а також її потреб.

Інклюзивна освіта

Щоб влаштувати у школу та дитячий садок дитину з особливими освітніми потребами, потрібен висновок інформаційно-ресурсного центру (ІРЦ), яким рекомендовано інклюзивне навчання, та направлення відповідного органу управління освітою. Важливо розуміти, що діяльність ПМПК – не просто діагностика, а й консультація та допомога батькам. Крім того, її висновки є лише рекомендаціями, і обов’язкові лише для навчальних закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Обстеження дітей відбувається виключно з ініціативи батьків та за наявності наступних документів:

· Свідоцтва про народження дитини;

· Картки стану здоров’я і розвитку дитини;

· Характеристики з навчального закладу, у якому перебуває дитина.


Дещо важливе із принципів інклюзивної освіти

 • цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.
 • кожна людина здатна відчувати і думати.
 • кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою.
 • використання переваг, а не недоліків.
 • справжня освіта може здійснюватись тільки у контексті реальних взаємин.

Інклюзивне середовище в школі створює потужна команда спеціалістів своєї справи:

 • заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • вчитель;
 • асистент вчителя;
 • вчитель-логопед;
 • вчитель-дефектолог;
 • практичний психолог;
 • медичний працівник школи.

Детально про функції вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі

Вчитель: планує та організовує урок, координує спільну роботу, формує систему стосунків, оцінює успішність учнів, контролює виконання ІПР, інформує батьків.

Асистент вчителя:

 1. Організаційна ф-я: допомагає організовувати освітній процес; допомагаю учню з особливими освітніми потребами; спостерігає за дитиною.
 2. Навчально-розвиткова ф-я: допомагає дітям опановувати матеріал; дбає про соціальну адаптацію; сприяє розвитку та розкриттю здібностей.
 3. Діагностична ф-я: вивчає особливості діяльності і розвитку дитини; оцінює виконання ІПР.
 4. Прогностична ф-я: надає пропозиції щодо корегування ІПР.
 5. Консультативна: консультує батьків та вчителя/ів.

Асистенти вчителя в нашій школі мають повну вищу спеціальну освіту та є компетентними в багатьох питаннях організації інклюзивного навчання. Корекційно-розвиткові заняття проводить дипломований дитячий логопед-дефектолог, який розробляє індивідуальний план корекційної роботи і підбирає відповідні методики для його ефективної реалізації. Заняття проводяться щоденно, завжди креативні і продуктивні, що дуже подобається дітям.