Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Електронне приймання документів для зарахування до 1-х класів на 2024/2025 н.р.

 

Електронна подача заяв

Електронне приймання документів
для зарахування до 1-х класів
на 2024/2025 н.р. 

 

Розпочато електронне приймання заяв, документів для зарахування дітей до 1-х класів на 2024-2025 н.р. на порталі SCHOOL.ISUO.ORG.

Інструкція для батьків. Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти

 

 

Потрібні документи:

- роздрукованої заяви з особистим підписом одного з батьків дитини;

- копії свідоцтва про народження дитини  (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

- медична довідка 086-1/0 про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду;

- ксерокопія паспорту а6о будь якого іншого оригіналу документу, що посвідчує проживання у мікрорайоні (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

- довідка про місце реєстрації дитини.

Організація прийому дітей до перших класів

2024-2025 н.р.

Конституція України

Стаття 53.Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Закон України "Про освіту"

Стаття 12.Повна загальна середня освіта

п.4.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18.Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

Додаток 1 до Порядку

(пункт 1 розділу ІІ Порядку)

 

 

Директор       КЗО «СЗШ № 40» ДМР

                       (повне найменування закладу освіти)

 Н.В. Стороженко_____________

(прізвище та ініціали директора)

 

_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

 

 

ЗАЯВА

про зарахування

 

Прошу зарахувати ______________________________________________

                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

до  1  класу, який (яка) фактично проживає за адресою _________________ ___________________________________________________________________на  денну (очну) форму здобуття освіти.

 

 

Потреба у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити).

*зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

 

Додатки:

1) копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу;

2) медична довідка № 086-1/о (у разі подання разом із заявою);

3) копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (у разі наявності);

4) копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

 

 

 ________________                                                                           ______________

    (дата)                                                                                                 (підпис)