Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради І – ІІІ ступенів Адреса: область Дніпропетровська район Шевченківський місто Дніпро вулиця Альвінського, 3, e-mail: [email protected] телефон 378-63-40, 763-10-27 У школі на 01.09.2021 н.р. класів - 27 учнів - 830

Робочий навчальний план на 2021-2022 н.р

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

1-А, 1-Б, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  України від 24.07.2019 № 688), Типової освітньої  програми  Нової української школи (НУШ) розробленої  під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і  України від  08.10.2019 року № 1272 (1-2 класи), 08.10.2019 року № 1273 (1-3 класи)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2-Б

2-В

3-Б

3-В

Інваріантний складник

Мовно-літературна

 

Українська мова і літературне читання

7

7

7+1

7+1

7+1

7+1

Іноземна мова

(англійська)

2+1

2+1

3

3

3

3

Математична

Математика

4

4

4

4

5

5

Природнича,

громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна

 

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

-

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

19+3+1

19+3+1

21+3+1

21+3+1

22+3+1

22+3+1

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

22/770

22/770

23/805

23/805

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

23

25

25

26

26

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

1-І, 2-А, 3-А – відповідно до  Типового  навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підтвердження Державної служби якості освіти України від 06.08.2020 № 01/01-23/929

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-І

2-А

3-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

6

6

Мовно-літературна

Іноземна мова

2+1

3

3

Математична

Математика

3

3+1

4

Мовно-літературна

 

 

 

 

Я пізнаю світ

 

1

1

1

Математична

1

1

1

Природнича    *

4

4+1

4+1

Соціальна і здоров’язбережувальна   *

Громадянська

та історична   *

Технологічна    *

Фізкультурна

1

1

1

Мистецька

1

1

1

Інформатична    *

 

 

 

Інформатика

 

 

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Разом

19+3+1

20+3+2

22+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

2

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

 

 

 Директор школи                                                               Н.В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

4-А, 4-Б – відповідно до  Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», наказ Міністерства освіти  України від 02.11.2016 року за № 1319 (додаток 2)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4-А

4-Б

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

4

4

Математика

Математика

 

4

4

Еврика

1

1

Природознавство, суспільствознавство

Людина і світ

2,5

2,5

Навчаємося разом

1,5

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Технології

 

Трудове навчання

0,5

0,5

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

Разом

23+3

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

 

 

 

Директор    школи                                                            Н. В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

4-В – відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року за № 407, (таблиця 1).

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

4-В

Інваріантний складник

 

Мови і літератури

 

 

Українська мова

3,5

Літературне читання

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

4+1

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

Основи здоров’я

1

Разом

21+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

Курси за виборм

Україна– єдина країна (35 год.)

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

 

 

 

Директор    школи                                      Н. В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

 5-6 класи – відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання і вивчення двох іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 10)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5-Б

5-В

6-А

6-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

Українська література

2

2

2

2

Перша іноземна мова (анг/франц/нім)

3

3

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1+1

1+1

Всесвітня історія

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Математика

Математика

4+1

4+1

4+1

4+1

Природо-

знавство

Природознавство

2

2

-

-

Біологія

-

-

2

2

Географія

-

-

2+1

2+1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

25,5+3+1

25,5+3+1

27,5+3+2,5

27,5+3+2,5

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2,5

2,5

    3,5

3,5

Курси за вибором

Я і Україна ( 35 год)

1

1

-

-

                                                               Факультативи

Гранично допустиме навантаження

28

28

31

31

Всього

28+3

28+3

31+3

31+3

 

Директор     школи                                                            Н. В. Стороженко

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

5-А – відповідно до Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», наказ Міністерства освіти  України від 02.11.2016 року за № 1319 (додаток 3), (із змінами, внесеними згідно наказу Кабінету Міністрів України від 24.05.2019 № 722 (додаток))

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 
 

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

 

Українська література

2

 

Іноземна мова (англійська)

5

 

Зарубіжна література

2

 

Суспільствознавство

 

Історія України

1

 

Всесвітня історія

-

 

Навчаємося разом

2

 

Мистецтво

Мистецтво

1

 

 

Математика

Математика

6

 

Алгебра

-

 

Геометрія

-

 

Природознавство,

Природознавство. Моя планета Земля

2

 

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

 
 

Технології

 

Трудове навчання

1

 

Інформатика

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

 

Фізична культура

3

 

Разом

28+3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

28

 

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

31

 
 

 

 

Директор    школи                                                            Н. В. Стороженко

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

 7-9 класи – відповідно до Типової освітньої  програми  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання і вивчення двох іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», (таблиця 10)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

7-А

7-Б

7-В

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2,5+0,5

2,5+0,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1+0,5

1+0,5

1+0,5

   1,5

   1,5

   1,5+1

   1,5+1

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

1

Математи-

ка

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

2

2

2

2

Природоз-

навство

Біологія

2

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

1,5

2+0,5

2+0,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

32+2

32+2

32+2

32,5+

1,5

32,5+

1,5

34 +2

34+2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

3

3,5

3,5

2

2

Курси за вибором

Креслення (35 год)

1

1

1

1

1

 

 

Факультатив

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики (35 год)

 

 

 

1

1

 

 

Гранично допустиме навантаження

32

32

32

33

33

33

33

Всього

32+3

32+3

32+3

33+3

33+3

33+3

33+3

 

                  Директор   школи                                       Н. В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІІ ступінь

10-11 класи – відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464) ( таблиця 2, з врахуванням таблиці 3, навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти). Профільними предметами вибрано українську мову і українську літературу

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас (українська філологія)

11 клас (українська філологія)

Базові предмети

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська/німецька)

2+1

2

Історія України

1,5

1,5+1

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

3+1

3+1

Біологія

2

2

Географія

1,5

1+1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Технології

1,5

1,5

Разом

27+3+6

26+3+7

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

9

Факультативи

 

Українознавство

1

 

Країнознавство(німецька мова)

 

1

The Key to Success

 

1

Географія України (35 год)

1

 

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

33

Всього фінансується

38

38

 

Директор        школи                                                           Н.В. Стороженко

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


21 черв. 2022
Річний звіт директора школи
.

24 трав. 2022
Конкурсний відбір підручників
У розділі "Бібліотека" розміщено протокол засідання педагогічної ради від 24.05.2022 ( протокол № 16) з результатами вибору підручників

26 квіт. 2022
26 квітня – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля
Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Ця подія – нагадування про небезпеку використання атомної енергетики, про героїзм ліквідаторів аварії, про наслідки, які ця катастрофа принесла довкіллю та людям. Саме цього дня 1986 року сталася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це – найпотужніша і найбільша катастрофа, яку коли-небудь спричиняв мирний атом. Через тридцять років після аварії ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам’яті Чорнобиля. Ця подія – нагадування про героїзм ліквідаторів аварії, про наслідки, які ця катастрофа принесла довкіллю та людям.

Всі новини