Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Робочий навчальний план на 2023-2024 н.р

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

1-А, 1-Б, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  України від 24.07.2019 № 688), Типової освітньої  програми  Нової української школи (НУШ) розробленої  під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і  України від  08.10.2019 року № 1272 (1-2 класи), 08.10.2019 року № 1273 (1-3 класи)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2-Б

2-В

3-Б

3-В

Інваріантний складник

Мовно-літературна

 

Українська мова і літературне читання

7

7

7+1

7+1

7+1

7+1

Іноземна мова

(англійська)

2+1

2+1

3

3

3

3

Математична

Математика

4

4

4

4

5

5

Природнича,

громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна

 

Я досліджую світ

3

3

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

-

1

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

19+3+1

19+3+1

21+3+1

21+3+1

22+3+1

22+3+1

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

22/770

22/770

23/805

23/805

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

23

25

25

26

26

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

1-І, 2-А, 3-А – відповідно до  Типового  навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підтвердження Державної служби якості освіти України від 06.08.2020 № 01/01-23/929

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-І

2-А

3-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

6

6

Мовно-літературна

Іноземна мова

2+1

3

3

Математична

Математика

3

3+1

4

Мовно-літературна

 

 

 

 

Я пізнаю світ

 

1

1

1

Математична

1

1

1

Природнича    *

4

4+1

4+1

Соціальна і здоров’язбережувальна   *

Громадянська

та історична   *

Технологічна    *

Фізкультурна

1

1

1

Мистецька

1

1

1

Інформатична    *

 

 

 

Інформатика

 

 

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Разом

19+3+1

20+3+2

22+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

2

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

 

 

 Директор школи                                                               Н.В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

4-А, 4-Б – відповідно до  Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», наказ Міністерства освіти  України від 02.11.2016 року за № 1319 (додаток 2)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4-А

4-Б

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

4

4

Математика

Математика

 

4

4

Еврика

1

1

Природознавство, суспільствознавство

Людина і світ

2,5

2,5

Навчаємося разом

1,5

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Технології

 

Трудове навчання

0,5

0,5

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

Разом

23+3

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

 

 

 

Директор    школи                                                            Н. В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

І ступінь

4-В – відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року за № 407, (таблиця 1).

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

4-В

Інваріантний складник

 

Мови і літератури

 

 

Українська мова

3,5

Літературне читання

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

4+1

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

Основи здоров’я

1

Разом

21+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

Курси за виборм

Україна– єдина країна (35 год.)

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

 

 

 

Директор    школи                                      Н. В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

 5-6 класи – відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання і вивчення двох іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 10)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5-Б

5-В

6-А

6-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

Українська література

2

2

2

2

Перша іноземна мова (анг/франц/нім)

3

3

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1+1

1+1

Всесвітня історія

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Математика

Математика

4+1

4+1

4+1

4+1

Природо-

знавство

Природознавство

2

2

-

-

Біологія

-

-

2

2

Географія

-

-

2+1

2+1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

25,5+3+1

25,5+3+1

27,5+3+2,5

27,5+3+2,5

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2,5

2,5

    3,5

3,5

Курси за вибором

Я і Україна ( 35 год)

1

1

-

-

                                                               Факультативи

Гранично допустиме навантаження

28

28

31

31

Всього

28+3

28+3

31+3

31+3

 

Директор     школи                                                            Н. В. Стороженко

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

5-А – відповідно до Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», наказ Міністерства освіти  України від 02.11.2016 року за № 1319 (додаток 3), (із змінами, внесеними згідно наказу Кабінету Міністрів України від 24.05.2019 № 722 (додаток))

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 
 

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

 

Українська література

2

 

Іноземна мова (англійська)

5

 

Зарубіжна література

2

 

Суспільствознавство

 

Історія України

1

 

Всесвітня історія

-

 

Навчаємося разом

2

 

Мистецтво

Мистецтво

1

 

 

Математика

Математика

6

 

Алгебра

-

 

Геометрія

-

 

Природознавство,

Природознавство. Моя планета Земля

2

 

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

 
 

Технології

 

Трудове навчання

1

 

Інформатика

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

 

Фізична культура

3

 

Разом

28+3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

28

 

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

31

 
 

 

 

Директор    школи                                                            Н. В. Стороженко

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

 7-9 класи – відповідно до Типової освітньої  програми  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання і вивчення двох іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», (таблиця 10)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

7-А

7-Б

7-В

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2,5+0,5

2,5+0,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1+0,5

1+0,5

1+0,5

   1,5

   1,5

   1,5+1

   1,5+1

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

1

Математи-

ка

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

2

2

2

2

Природоз-

навство

Біологія

2

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

1,5

2+0,5

2+0,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

32+2

32+2

32+2

32,5+

1,5

32,5+

1,5

34 +2

34+2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

3

3,5

3,5

2

2

Курси за вибором

Креслення (35 год)

1

1

1

1

1

 

 

Факультатив

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики (35 год)

 

 

 

1

1

 

 

Гранично допустиме навантаження

32

32

32

33

33

33

33

Всього

32+3

32+3

32+3

33+3

33+3

33+3

33+3

 

                  Директор   школи                                       Н. В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІІ ступінь

10-11 класи – відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464) ( таблиця 2, з врахуванням таблиці 3, навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти). Профільними предметами вибрано українську мову і українську літературу

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас (українська філологія)

11 клас (українська філологія)

Базові предмети

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська/німецька)

2+1

2

Історія України

1,5

1,5+1

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

3+1

3+1

Біологія

2

2

Географія

1,5

1+1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Технології

1,5

1,5

Разом

27+3+6

26+3+7

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

9

Факультативи

 

Українознавство

1

 

Країнознавство(німецька мова)

 

1

The Key to Success

 

1

Географія України (35 год)

1

 

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

33

Всього фінансується

38

38

 

Директор        школи                                                           Н.В. Стороженко

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


24 лист. 2023
«День відкритих дверей у Telegram»,НТУ «ХПІ
Захід буде проходити в форматі «Відеочат в Telegram»

24 лист. 2023
до Дня пам'яті жертв Голодомору.
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2023 році День пам’яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. У цей день о 16.00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання та Всеукраїнська акція «Запали свічку»

21 лист. 2023
21 листопада - День Гідності та Свободи в Україні.
У цьому році відзначаємо перший ювілей Революції Гідності - 10 років

Всі новини