Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Робочий навчальний план на 2019-2020 н.р

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

1-А, 2-А – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти,

що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підтвердження Державної служби якості освіти № 01-22/322

від 24.05.2018

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

2-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

6

Математична

Математика

3

3

Мовно-літературна

(література)

 

 

 

 

 

Я пізнаю світ

 

1

 

1

Математична

1

1

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

 

 

4

 

 

5

Фізкультурна

1

1

Мистецька

1

1

Іншомовна освіта

Іноземна мова

2+1

2+1

Інформатична

Інформатика

-

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

Разом

19+3+1

22+2+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

 

   Директор школи                                                                    Н.В. Стороженко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

1-А, 2-А – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної

середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,

наказ Міністерства освіти  України від 02.11.2016 року за № 1319 (додаток 2)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-А

3-Б

4-А

Інваріантний складник

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

Еврика

1

1

1

Природознавство, суспільствознавство

Людина і світ

3

3

2,5

Навчаємося разом

2

2

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

Технології

 

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

Сходинки до інформатики

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

3

Разом

23+3

23+3

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

 

Директор   школи                                                          Н. В. Стороженко

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

ІІ ступінь

 7-9 класи – за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання

і вивчення двох іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», (таблиця 10)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2,5+0,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+0,5

2+0,5

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

32+1,5

32+1,5

32,5+

1,5

32,5+

1,5

34 +1

34+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

3,5

3,5

2

2

Курси за вибором

Історія рідного краю (17 год)

0,5

0,5

-

--

-

-

Креслення (35 год)

1

1

1

1

 

 

Факультатив

Українські мотиви та образи у зарубіжній літературі (35 год)

-

-

 

 

1

1

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики (35 год)

 

 

1

1

 

 

Гранично допустиме навантаження

32

32

33

33

33

33

Всього

32+3

32+3

33+3

33+3

33+3

33+3

                           

                  Директор   школи                                       Н. В. Стороженко

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

ІІІ ступінь

10-11 класи – за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 408 від 20.04.2018

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

( таблиця 2, з врахуванням таблиці 3, навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти).

Профільними предметами вибрано українську мову і українську літературу

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас (українська філологія)

11 клас (українська філологія)

Базові предмети

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська/німецька)

2+1

2

Історія України

1,5

1,5+1

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

3+1

3+2

Біологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Технології

1,5

1,5

Разом

27+3+6

26+3+7

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

9

Факультативи

 

Вступ до біофізики. Біомеханіка твердих тіл

 (17 год)

0,5

-

Історія Голокосту (17 год)

0,5

-

Методи розв’язування  задач з математики (35 год)

1

-

Географія України(35 год)

-

1

Природа і фізика(35 год)

-

1

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

33

Всього фінансується

38

38

 

Директор        школи                                                           Н.В. Стороженко

 

 

*******************************************************2018-2019******************************************************

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

І ступінь

   2-А, 2-Б,3-А – за Типовим навчальним планом початкової школи з        українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти,

які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» наказ Міністерства освіти України від 02.11.2016 № 1439  (додаток № 1).

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

 

2-А

2-Б

3-А

Інваріантний складник

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова

 (англійська)

3

3

3

Математика

Математика

4

4

4

Еврика

1

1

1

Природознавство, суспільствознавство

Людина і світ

2

2

3

Навчаємося разом

2

2

2

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

Сходинки до інформатики

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

3

Разом

 

22+3

22+3

23+3

Гранично допустиме навантаження

 

22

22

23

Всього

 

25

25

26

 

В. о. директора                                                                  Н.В.Стороженко

 

 

 

                                                                             

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2018 – 2019 навчальний рік

І ступінь

      1-А – за Типовим навчальним планом початкової школи з   українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року  за  № 87,  (таблиця 1)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

Математична

Математика

3

Мовно-літературна

(література)

 

 

 

 

 

Я пізнаю світ (8 год)

 

1

Математична

1

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

 

 

4

Фізкультурна

1

Мистецька

1

Іншомовна освіта

Іноземна мова(англ.)

2+1

Інформатична

Інформатика

-

Мистецька

Мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

Разом

19+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

20+3

 

В.о. директора                                                                        Н.В.Стороженко

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

                                              І ступінь

1-Б, 1-В класи – за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (додаток 2), типовою освітньою програмою під  керівництвом О.Я.Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. № 268

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1-Б

        1-В

Інваріантний складник

Мовно-літературна  

Українська мова

7+1

7+1

 

Іншомовна

Іноземна мова

(англійська)

2

2

Математична

Математика

4

4

природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Технології

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Разом

19+3+1

19+3+1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня.

20

20

Всього

20+3

20+3

 

 

 

      В.о. директора                                                                                                  Н.В. Стороженко

 

 

 

      


 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

І ступінь

2-В, 3-Б, 3-В – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1).

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 

 

2-В

3-Б

3-В

                                                Інваріантний       складник

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

Математика

Математика

4+1

4+1

4+1

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

Разом

 

20+3+1

21+3+1

21+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

Курси за вибором

 Українознавство (35 год.)

1

1

1

Гранично допустиме навантаження

22

23

23

Всього

25

26

26

 

 

 В. о. директора                                                                                Н.В.Стороженко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

І ступінь

4-А, 4-Б, 4-В -  за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1).

 

 

Освітні галузі

 

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

4-А

4-Б

         Інваріантний       складник

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4+1

4+1

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

3

Основи здоров'я

1

1

Разом

21+3+1

21+3+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Курси за вибором

Українознавство ( 35 год)

1

1

Гранично допустиме навантаження

23

23

Всього

26

26

 

 

  В. о. директора                                                                                Н.В.Стороженко

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік   

                                             ІІ ступінь

      5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6- Б – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  

     № 405 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня",   таблиця 10 (Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов)

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень

 

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Українська література

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова(анг/франц/нім)

3

3

3

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

Суспільство

знавство

Історія України

1

1

1

1+0,5

1+0,5

Всесвітня історія

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Математика

Математика

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

Природо-

знавство

Природознавство

2

2

2

-

-

Біологія

-

-

-

2

2

Географія

-

-

-

2+1

2+1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3+1

25,5+3+1

25,5+3+1

27,5+3

+2,5

27,5+3

+2,5

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2,5

2,5

2,5

3,5

    3,5

Курси за вибором

Історія рідного краю ( 17 год)

0,5

0,5

0,5

-

-

                                                               Факультативи

Сторінками дитячої літератури ( 35 год)

1

1

1

-

-

У світі пригод ( 35  год )

-

-

-

1

1

Гранично допустиме навантаження

28

28

28

31

31

Всього

28+3

28+3

28+3

31+3

31+3

 

  В. о. директора                                                                             Н.В.Стороженко

 

 

                                    РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік        ІІ ступінь

      7-9 класи– за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  

     № 405 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня",   таблиця 10 (Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5+

0,5

2,5+

0,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова(анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

Суспільство

знавство

Історія України

1

1

1,5+

0,5

1,5+

0,5

1,5+

0,5

1,5+

0,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+0,5

2+0,5

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

29+3+1,5

29+3+1,5

29,5+3+1,5

29,5+3+1,5

31+3 +1

31+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

3,5

3,5

2

2

Курси за вибором

Історія рідного краю (17 год)

0,5

0,5

-

--

-

-

Креслення (35 год)

-

-

1

1

1

1

Факультатив

Таємниці героїчного епосу ( 35 год)

1

1

 

 

 

 

Фізика в русі (35 год)

 

 

1

1

 

 

Гранично допустиме навантаження

32

32

33

33

33

33

   Всього

32+3

32+3

33+3

33+3

33+3

33+3

                           

          В. о. директора                                                                                  Н.В.Стороженко

              

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік ІІІ ступень

 10 клас – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки №408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 2, з врахуванням таблиці 3 (Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти). Профільними предметами вибрано українську мову і українську літературу

Предмети

Кількість годин на тиждень

10клас   ( Українська філологія)

Базові предмети

27

Українська мова

2+2

Українська література

2+2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська/німецька)

2+1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика

3+1

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1,5

Технології

1,5

Мистецтво

-

Разом

27+3+6

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Факультативи

Модуль числа (17 год)

0,5

Історія розвитку військової техніки  у 20- 21 ст.(17 год)

0,5

Фізика й живі організми (35 год)

1

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

Всього фінансується

38

 

В. о. директора                                                                                Н.В.Стороженко