Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради І – ІІІ ступенів Адреса: область Дніпропетровська район Шевченківський місто Дніпро вулиця Альвінського, 3, e-mail: [email protected] телефон 378-63-40, 763-10-27 У школі на 01.09.2021 н.р. класів - 27 учнів - 830

Моніторинг якості освіти 2020-2021

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

від _________ . 2021року                                                                               № _______

 

Про результати проведення моніторингових

зрізів знань з базових дисциплін

в 4 -11-х класах

 

Відповідно до плану роботи школи у 2020-2021 навчальному році, з метою виявлення рівня сформованості  знань учнів, оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти в травні  адміністрація провела моніторинг якості знань по  основним  предметам: українська мова, математика, іноземна мова, біологія, хімія, географія, фізика,  історія, зарубіжна література, інформатика.

 

 

Н А К А З У Ю :

 

 1. Заступнику директора з НВР – Резцовій Т. С.:

 1. На нараді розглянути  аналіз моніторингових робіт
 2.  Провести методичні консультації щодо використання на уроках  новітніх технологій.
 3. Проводити аналіз рівня навченості учнів, особливо в класах, що потребують педагогічної підтримки.
 1. Головам методичних комісій заслухати та проаналізувати на засіданні методичних комісій результати моніторингових досліджень,  провести аналіз помилок;
 2. Вчителям-предметникам:
  1. Вчителям англійської мови, підготувати та розглянути на засідання МК  аналіз помилок виявлених під час моніторингу
  2. За результатами моніторингу, проведеному в кінці навчального року   внести корективи  в календарне та поурочне планування у 2021-2022 навчальному році та розробити та впровадити  в подальшій роботі способи подолання прогалин в знаннях виявлених під час моніторингу
  3. Використовувати на уроках новітні технології, активні методи роботи
  4. Звернути увагу на недостатню роботу з дітьми, що мають низький та середній рівні навченості, не проявляють інтересу до навчання
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

                                                                   

 

 

 

            Директор школи                                                                      Н.В. Стороженко

 

          З наказом ознайомлена:

 

          Резцова Т.С. –

 

Додаток

 до наказу №___

від _______2021 р.

 

Аналітична довідка про результати проведення моніторингових

зрізів знань з базових дисциплін

в 4 -11-х класах за ІІ семестр 2020-2021 навчальний рік

 

Відповідно до плану роботи школи у 2020-2021 навчальному році, з метою виявлення рівня сформованості  знань учнів, оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти в травні адміністрація провела моніторинг якості знань по  основним  предметам: українська мова, математика, іноземна мова, біологія, хімія, географія, фізика,  історія, зарубіжна література, інформатика.

 

Результати моніторингових контрольних робіт з української мови:

 

 

 

 

 

 

З української мови контрольними роботами було охоплено   554  учнів. Найвищу успішність виявили учні 4-х, 11-х, 9-х класів. На «10», «11», «12» написали роботу 66 учні , що становить 14,6%. Достатній рівень знань показали 194 учні, що 4 % більше ніж у І семестрі. Разом з тим, як показує аналіз контрольних робіт 46 учнів, що становить 10% мають початковий рівень навчальних досягнень, що на 1,5% більше у порівнянні з минулим семестром. Це учні :

 • 5-А класу - 1 учень (вчитель Пухтій Л. П.,);
 • 5-В класу  - 5 учнів ( 3 учні- вчитель Пухтій Л. П., 2 учні - вчитель Попова В. М.);
 • 6-А класу  - 6 учнів (5 учнів- вчитель Мартинюк Т. К., 1 учень - вчитель Пухтій Л.П.);
 • 6-Б класу  - 7 учнів (5 учнів - вчитель Мартинюк Т. К., 2 учні - вчитель Попова В. М.);
 • 7-А класу  - 2 учні (вчитель Пухтій Л. П.);
 • 7-Б класу – 4 учні ( вчитель Попова В. М.);
 • 7-В класу – 4 учні ( 2 учні- вчитель Мартинюк Т. К., 2 учні - вчитель Пухтій Л.П.);
 • 8-А класу – 12 учень (4 учні - вчитель Пухтій Л. П., 8 учнів- вчитель Мартинюк Т. К.);
 • 8-Б класу -  6 учні (4 учні- вчитель Гребенюк Л. А., 2 учні - вчитель Попова В. М.);
 • 9-А класу -  1 учень (вчитель Попова В. М.);
 • 9-Б класу -  1 учень ( вчитель Попова В. М.);
 • 10 клас  - 4 учні (2 учні- вчитель Мартинюк Т. К., 2 учні - вчитель Пухтій Л.П.);
 • 11 клас 1 учень (вчитель Гребенюк Л. А.).

         Найбільше помилок учні допустили на :

 • вживання великої літери у власних назвах;
 • ненаголошені голосні в корені слів;
 • правопис дієслівних закінчень -ться, -тся;
 • розділові знаки при дієприкметниковому та дієприслівниковому звороті;
 • розділові знаки між однорідними членами речення;
 • правопис ненаголошених «е» та «и» ;
 • правопис частки «не» з дієсловами;
 • подовжені приголосні та позначення їх на письмі;
 • тире в безсполучниковому складному реченні;
 • заміна  букв д-т, б-п, з-с, пропуски букв у словах;
 • розділові знаки при прямій мові;
 • перенос слів з рядка в рядок.

 

Результати моніторингових контрольних робіт з математики:

З математики контрольними роботами було охоплено  253 учні. На високий рівень написали роботу 52 учні , що становить 22,7% і на 8 % більше ніж в попередньому семестрі.  На достатній рівень-96 учнів, що складає - 41,9% і на 4% більше ніж в І семестрі. Відсоток якості – у порівнянні з І семестром підвищився на 12%. Найвищу якість знань  виявили учні  4-Б класу.

Слід зазначити, що 3 учні, що становить 1,3% мають початковий рівень навчальних досягнень, що на 2,5% менше ніж у І семестрі . Це учні :

 • 5-А класу  - 3 учні (вчитель Резцова Т. С.);

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт з математики в початковій школі були:

 • читання та запис багатоцифрових чисел;
 • порівняння іменованих чисел;
 • додавання  і віднімання чисел з переходом через десяток;
 • додавання і віднімання звичайних дробів;
 • помилки при записі відповіді задачі;
 • помилки при обчисленні прикладів;
 • помилки в обчислені периметра і площі;
 • розв’язання задач з логічним навантаженням;
 • розв’язання рівнянь;
 • письмове множення чисел.

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт з математики в 5-6-х класах були:

 • помилки при знаходженні невідомого компонента у рівнянні;
 • дій з десятковими дробами;
 • помилки при розв’язанні задач на знаходження відсотка від числа, та знаходження числа за його відсотком;
 • помилки при розв’язанні задачі за допомогою пропорції;
 • дії з мішаними числами;
 • знаходження НСК, НСД
 •  

Результати моніторингових контрольних робіт з алгебри:

З алгебри контрольними роботами було охоплено  271 учень. На високий рівень написали роботу-38 учнів , це становить 14%, на достатній рівень -122 учні, що складає 45% . Відсоток якості-59%, що на 5 % більше ніж в І семестрі.  Найвищу якість знань показали учні 7-А класу. Низьку успішність виявили учні 9- 11-их класів. Низький рівень знань показали переважно учні  9- 11-их класів:

 • 9-А класу -  5 учнів (вчитель Резцова Т. С.);
 • 9-Б класу -  3 учні ( вчитель Резцова Т. С.);
 • 10 клас  - 6 учнів (вчитель Резцова Т. С.);
 • 11 клас 2 учні (вчитель Резцова Т. С.).

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

7 клас:

 1. Помилки при множенні многочленів;
 2. Помилки у формулах скороченого множення та їх застосуваннях;
 3. Помилки при розв’язуванні систем рівнянь;

8 класи:

 1. Помилки  при застосуванні формул скороченого множення при розв’язанні рівнянь;
 2. Дії з коренями, степенями та дії з раціональними дробами;
 3. Розв’язування рівнянь що зводяться до квадратних;
 4. Складання  рівнянь  до задач;

9 класи:

 1. Помилки при розв’язанні вправ  на властивості функції;
 2. Помилки при розв’язанні системи нерівностей;
 3. Помилки при складанні рівнянь до задач;

10 клас:

 1. Помилки в прикладах на властивості та побудову графіків степеневих функцій;
 2. Помилки при розв’язуванні тригонометричних рівнянь;
 3. Помилки  в прикладах на застосування формул зведення;
 4. Помилки при знаходженні похідної
 5. Дії з коренями

11 клас:

 1. Розв’язування логарифмічних, показникових рівнянь;
 2. Знаходження площ фігур.

 

Результати моніторингових контрольних робіт з геометрії:

З геометрії контрольними роботами було охоплено  269 учнів. На високий рівень написали роботу 35 учнів , це становить 13%.  На достатній рівень -115 учнів, що складає -43%, на низький рівень-10 учнів, що складає 3,7%. Відсоток якості – 55,8%. Найвищу якість знань показали учні 8-мих, 7-мих класів( вчитель Лещинська Л. А.). Низьку успішність виявили учні 10, 9-Б  класу (вчитель Резцова Т. С.)

 

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

7 клас

 1. Невміння застосовувати теоретичні знання до конкретної задачі;
 2. Ознаки рівності трикутників;
 3. Некоректна побудова геометричних фігур

8 класи:

 1. Відсутність просторової уяви при побудові малюнків;
 2. Помилки при знаходженні площ многокутників;
 3. Задачі на застосування властивостей трикутників;
 4. Неоханість оформлення задач

9 класи:

 1. Помилки при розв’язанні задач з  векторами;
 2. Знаходження площ  вписаних і описаних многокутників;
 3. Застосування теореми косинусів;

 

10 клас:

 1. Неохайне виконання малюнків до задач;
 2. Помилки на доведення подібності трикутників;

11 клас:

 1. Відсутність просторової уяви при побудові многограників;
 2. Не повний опис логічних кроків при розв’язанні задач; 

 Результати моніторингових контрольних робіт з зарубіжної літератури

З зарубіжної літератури  контрольними роботами було охоплено  394  учнів. На високий рівень написали роботу 169 учень, це становить 42,9%, що на 7,8 % більше ніж в І семестрі. На достатній рівень -139 учнів, що складає -35,3%. Відсоток якості-78,2%, що на 11% вище ніж в попередньому семестрі. Низьку успішність виявили учні  5-Б класу( вчитель Дяченко Г. Ф.), 9-Б класу ( вчитель Верясов А. М.)

Всі класи показали добре володіння  матеріалом, уміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, вміють використовувати засвоєні факти для виконання нестандартних завдань,  гарно висловлюють власні думки, самостійно оцінюють явища літератури та культури.

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

5 класи: учні не вміють знаходити художні засоби у поезіях;

6 класи: Важко визначити головну думку стосовно рис характеру головного героя;

7 класи: Учні не вміють вказувати художні прийоми у творах;

8 клас: Недостатньо знають зміст твору, щодо послідовності подій у творах.    

 

Результати моніторингових контрольних робіт з історії

З історії  контрольними роботами було охоплено  383  учнів. На високий рівень написали роботу 47 учнів, це становить 12,3%, що на 2 % більше ніж в І семестрі. На достатній рівень -153 учнів, що складає -39,9%. Відсоток якості-52,2%. Низьку якість знань показали учні учні  5-В класу( вчитель Широкан В. В.), 6-А, 6- Б класу класу ( вчитель Гавриш А. А..)

 

 

Більшіcть  учнів добре справились з моніторинговою контрольною роботою. У всіх класах учні змогли визначити історичні терміни. У сьомих класах учні майже безпомилково дали відповідь на питання, що потребувало простої репродуктивної відповіді. У десятому класі  учні продемонстрували знання  персоналiїв. 

               Але були і питання, якi викликали труднощі. Так п’ятикласники на питання, що передбачало розгорнуту відповідь, дали зовсім коротку неповну відповідь. В шостих класах у учнів виявились проблеми з запам’ятовуванням основних дат та позначенням їх на лінії часу. Восьмикласникам не всім вдалося охарактеризувати історичного діяча. В десятому класі учні не всі справилися з питанням, яке передбачало вміння учнів встановлювати причинно – наслідковий  зв’язок.                                                        

    Над формуванням цих вмінь учнів треба буде попрацювати в наступному навчальному році.                                               

 

 

Результати моніторингових контрольних робіт з географії та природознавства

Контрольними роботами  з географії було охоплено  374  учнів. На високий рівень написали роботу 144 учнів, це становить 38,5%, що на 10% більше ніж в І семестрі.  На достатній рівень -174 учнів, що складає -46,5%, що на 4,5% більше ніж у І семестрі. Відсоток якості-85%. Низьку якість  знань показали учні 8-Б класу( вчитель Стребуль Т .М.).

 

 

    

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

6- ті класи:

 • Помилки при розрахунку річної амплітуди температур повітря за кліматограмою;
 • Визначення схеми утворення вітру

7-мі класи:

 • Установлення відповідності між наведеними визначеннями географічних об’єктів та  числами , якими вони позначені на фрагменті контурної карти
 • Помилки в назвах географічних об’єктів.

8-мі класи:

 • Помилки при установлені назви географічних об’єктів та позначенням на контурній карті,

9-ті класи:  помилки під час розрахунків і пояснення вантажообігу

10 клас: при визначенні розподілу держави відповідного розвитку між субрегіонами Америки;

11 клас: аналіз загрози для людства зменшення біологічного різноманіття.

 

Результати моніторингових контрольних робіт з хімії

Перевірка моніторингових контрольних робіт   з хімії показала, що учні 7- 11 -х класів добре засвоїли основні хімічні поняття.

З хімії контрольними роботами було охоплено  256 учнів. На високий рівень написали роботу 41 учні, це становить 16%.  На достатній рівень – 114 учнів, що складає -44,5%. Ці учні добре володіють засвоєними знаннями, встановлюють зв'язки між явищами; самостійно знаходять і використовують інформацію згідно з поставленим завданням; самостійно розв'язують задачі, формулюють відповіді. Відсоток якості-60,5%. На низький рівень написали  3 учні, що становить 1,2%, і на 3% краще ніж в І семестрі.

 Найкращу якість знань виявили учні 7-А, 8-А  класів.

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 • логічно не пов*язують хімічний склад і властивості речовини з розміщенням хімічних елементів у періодичній системі;
 • не вміють застосовувати набуті знання на практиці;
 • не вміють самостійно знаходити і використовувати інформацію з поставленим завданням;
 • не розв*язують експериментальні задачі за власним планом;
 • не описують спостереження за перебігом хімічних дослідів;

 

Результати моніторингових контрольних робіт з біології

Контрольними роботами  з біології  було охоплено  302  учні. На високий рівень написали роботу 88 учнів, це становить 29%, що свідчить про те що  7% учнів покращили свій результат у порівнянні з І семестром.  На достатній рівень -172 учня, що складає - 57%. Відсоток якості-86,1%. Низьку якість знань показали  учні  8-Б класу( вчитель Чернікова О. В.), 10 класу( вчитель Цебенко А. В.).

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховувалося:

 • рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури:
 • рівні організації живої природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок людини і природи;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 • помилки при вивчені термінів біологічних досліджень організмів;
 • погано запам’ятовують середовища існування тварин, не знають ознаки клітин;
 • помилки в тестових завданнях;
 • вміють порівнювати влвстивості рослинної та тваринної клітини. 

.

 

Результати моніторингових контрольних робіт з фізики

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінювалося:

 • рівень володіння теоретичними знаннями;
 • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо).

Контрольними роботами   з фізики було охоплено  251 учень, що навчаються в 7-11 класах. На високий рівень написали роботу 42 учнів , це становить – 16,7%, що на 3% краще ніж в І семестрі. На достатній рівень -72 учнів, що складає 26,1%. Ці учні вміють:

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінювалося:

 • усвідомити умову задачі;
 • записати її у скороченому вигляді;
 • зробити схему або малюнок (за потреби);
 • виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках;
 • виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ;
 • скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої величини;
 • виконати математичні дії й операції;
 • здійснити обчислення числових значень невідомих величин;
 • аналізувати і будувати графіки;
 • користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв'язку задачі;
 • оцінити одержаний результат та його реальність.

Слід зазначити що відсоток якості – 45,4%, що на 6 % краще ніж  в попередньому семестрі. Низьку успішність виявили учні  7-Б класу.

 

 

 

   Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 • нерозуміння фізичної суті задачі;
 • використання одиниць фізичних величин у різних системах;
 • незнання формул;
 • помилки в побудові графіків;
 • невміння знайти значення костант;
 • невміння виконати перевірку знайденого результату;
 • арифметичні помилки в обчисленнях;

 

Результати моніторингових контрольних робіт з інформатики

Контрольними роботами   з інформатики  було охоплено  453 учнів, що навчаються в 5-11 класах. На високий рівень написали роботу 173 учнів , це становить – 44,1%. На достатній рівень -180 учнів, що складає 45,9%. Найкращу якість знань виявили учні  10 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати моніторингових контрольних робіт з іноземної мови(основна)

 

   

Результати моніторингових контрольних робіт з іноземної мови(друга)

                     

 

Типовими помилки у контрольних роботах з французької мови:

 1. Орфографічні помилки  при написанні слів;
 2. Недостатній лексичний запас ;
 3. Не правильна побудова речень.

Аналізуючи отриманні дані,  низький рівень знань показали 46 учнів – 9,9 % з української мови, 25 учнів - 6,3% з зарубіжної літератури, 16 учнів - 5,9% з алгебри. З предметів зарубіжна література, географія, інформатика найбільший відсоток  учнів показали високий рівень знань. Слід зазначити, що вчителі англійської мови не надали аналіз помилок.

 

Рекомендую:

 • Розглянути на нараді результати  моніторингового дослідження.
 • Головам методичних комісій заслухати та проаналізувати на засіданні методичних комісій результати моніторингових досліджень,  провести аналіз помилок;
 • Вчителям Куліковій Г. Є., Прокоф’євій А. О., Кармазіній М. М., підготувати та розглянути на засідання МК  аналіз помилок виявлених під час моніторингу
 • За результатами моніторингу, проведеному в кінці навчального року   внести корективи  в календарне та поурочне планування у 2021-2022 навчальному році та розробити та впровадити  в подальшій роботі способи подолання прогалин в знаннях виявлених під час моніторингу
 • Використовувати на уроках новітні технології, активні методи роботи
 • Звернути увагу на недостатню роботу з дітьми, що мають низький та середній рівні навченості, не проявляють інтересу до навчання.

 

     Заступник директора з НВР                                        Т. С. Резцова

 

 

 


Новини


21 черв. 2022
Річний звіт директора школи
.

24 трав. 2022
Конкурсний відбір підручників
У розділі "Бібліотека" розміщено протокол засідання педагогічної ради від 24.05.2022 ( протокол № 16) з результатами вибору підручників

26 квіт. 2022
26 квітня – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля
Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Ця подія – нагадування про небезпеку використання атомної енергетики, про героїзм ліквідаторів аварії, про наслідки, які ця катастрофа принесла довкіллю та людям. Саме цього дня 1986 року сталася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це – найпотужніша і найбільша катастрофа, яку коли-небудь спричиняв мирний атом. Через тридцять років після аварії ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам’яті Чорнобиля. Ця подія – нагадування про героїзм ліквідаторів аварії, про наслідки, які ця катастрофа принесла довкіллю та людям.

Всі новини