Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Додаток до Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) (пункт 8 розділу IV)

ПРОТОКОЛ N _____
засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

_____________________________________________________________________________________
(Найменування закладу освіти)

"___" ____________ 20__ р.

Час ____ год ____ хв

Підстава: ____________________________________________________________________________
                                             (від кого і коли надійшло заява або повідомлення про випадок булінгу (цькування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (стислий зміст заяви або повідомлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Присутні:

Члени комісії (________ осіб) згідно з наказом про склад комісії від ____________ N ________:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші особи (______ осіб):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

I. Затвердження Порядку денного засідання

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Розгляд питань Порядку денного засідання1

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

III. Ухвалили рішення про2

потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (опис відповідних послуг та відповідальні за їх надання)
заходи для усунення причин булінгу (цькування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (опис заходів та відповідальні за їх виконання)
заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (опис заходів та відповідальні за їх виконання)
рекомендації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (опис рекомендацій і суб'єктів призначення цих рекомендацій)
рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (опис рекомендацій і суб'єктів призначення цих рекомендацій)

Голова комісії

______________

Секретар

______________

____________
1 Розділ II доповнюється окремими сторінками.

2 Розділ III доповнюється окремими сторінками.

____________