Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Статут організації

                     

 

I. Загальні положення

 

              Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність

на підставі нормативно-правових актів: Конституції України,

Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України

«Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

    

    Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та

співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на

засадах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з  педагогами і батьками.

 

ІІ. Мета та завдання шкільного органу учнівського

    самоврядування.

 

1.    Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізо-

вуватися на благо собі, ровесникам, школі, родині, Україні.

    

2.    Забезпечувати і захищати права й інтереси учнів на основі

виконання правил та законів школи.

     

3.    Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

 

4.    Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до

участі  кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя.

 

5.    Прагнути узгодженості інтересів між учнями і педагогами.

 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування.

      права й обовязки.

    

1.    Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку проводять двічі на рік.

 

2.    Керівні функції учнівського самоврядування виконує учнівська

 

рада, яку скликають 1раз на місяць у всіх колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання центрів, малих

ініціативних груп).

      

3.    Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада

«Юнацтво», яку обирають на засадах вільного та рівноправ-

ного висування кандидатів кожним класом школи.

     

4.    Структуру та склад органів учнівського самоврядування

обговорюють і затверджують на учнівський конференції

педагогічні та учнівські колективи шляхом відкритого

голосування.

 

5.    Головою ради учнівського колективу може бути учень 9-

11 класу, якого обирають відкритим голосуванням члени

учнівської ради або на загальношкільних виборах президента

шкільної організації.

     

6.    Форми діяльності центрів, учнівських об’єднань, малих

ініціативних груп визначають на засіданнях ради.

     

7.    Учнівська рада:

·       координує роботу класів, доводить до них конкретні

завдання діяльності;

·       контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

·       контролює відвідування уроків, стан навчання, поведінки учнів;

·       ухвалює рішення з питань життя школи в межах своєї компетенції;

·       виносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

·       бере участь в організації допомоги учням, які погано навчаються;

·       організовує і контролює чергування у школі;

·       веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

·       проводить заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

·       організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами.

 

 

IV. Основні напрямки діяльності органів учнівського

      самоврядування.

 

1.   Навчально-пізнавальний центр «Знання»:

·       здійснює роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до навчання;

·       організовує консультативну допомогу.

 

2.   Центр творчого розвитку «Дозвілля»:

·       організовує естетичне виховання учнів;

·       пропагує здоровий спосіб життя;

·       залучає учнів до роботи у гуртках за інтересами;

·       оформлює альбоми, презентації до пам’ятних дат, традиційних свят у школі;

·       залучає дітей до позаурочної діяльності, організаційно-змістовного дозвілля та відпочинку, художньої самодіяльності.

 

3.   Центр «Національного та культурного відродження»:

·       організовує участь в експедиції «Моя земля – земля земля моїх батьків», етнографічно-пошукову роботу;

·       здійснює збір народознавчого матеріалу;

·       бере участь у створенні та поповненні експонатами народознавчої кімнати;

·       досліджує маловідомі героїчні та трагічні сторінки свого краю;

·       підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

·       вивчає природу рідного краю.

 

4.   Прес-центр:

·         забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;

·         налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями;

·         збирає матеріали для рубрик шкільних газет;

·         сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи;

·         інформує про події, які відбуваються у школі, класах через інформаційний стенд організації «Юнацтво»;

·         збирає та систематизує матеріали звітів учнів чергового класу;

·         проводить загальношкільні лінійки, відкриті зустрічі з метою запобігання негативним проявам поведінки.

 

5.    Центр охорони здоровя та спорту:

·      дбає про охорону та зміцнення здоров’я учнів;

·     пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, анти- тютюнова, антинаркотична програми);

·     залучає учнів, батьків, педколектив до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

·     допомагає в організації роботи спортивних секцій, груп здоров’я;

·     проводить спортивні ігри після уроків та ігри на перервах для молодших школярів;

·     організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

До складу центру входить організація «Санпост»:

·     контролює санітарний стан у школі, класах, особисту гігієну учнів;

·     проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетені, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

     Мала ініціативна група «Юні інспектори руху»:

·       організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;

·       залучає до участі в акції «Діти на дорозі»;

·       проводить місячник дорожнього руху;

·       співпрацює з учнями молодших класів, проводить з ними ділові ігри.

 

     Мала ініціативна група «Юний пожежник»:

·     сприяє  вихованню обережного поводження з вогнем;

·     проводить місячник пожежної безпеки;

·     навчає учнів основ пожежної справи, вмінь,навичок запобігання й гасіння пожежі, надання першої медичної допомоги під час пожежі;

·     проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки.

6.   Центр захисту прав дитини:

·     виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»;

·     здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;

·     забезпечує захист прав та інтересів учнів;

·     організовує роботу шкільного бюро знахідок, учнівського бюро добрих послуг;

·     формує навички здорового способу життя;

·     піклується про молодших школярів.

 

7.   Центр дисципліни та порядку:

·       контролює дотримання учнями Статуту школи ( Правил для учнів);

·       допомагає педагогам у роботі з учнями девіантної поведінки;

·       здійснює разом з учнями зразкової поведінки заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування;

·       організовує чергування на перервах та під час проведення масових заходів;

 

8.    Центр суспільно корисних справ:

·     виховує готовність жити і діяти на засадах гуманізму, милосердя, людяності;

·     здійснює профорієнтаційну роботу в школі;

·     піклується про ветеранів, інвалідів, літніх людей;

·     охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна;

·     організовує проведення трудових операцій, десантів;

·     проводять рейди-перевірки збереження підручників у класах;

·     організовує роботу з озеленення класних кімнат і коридорів;

·     проводить акції «Зелений патруль», «Зробимо нашу школу найкращою;

·     проводить конкурси на кращий зелений куточок класу.

 

             Мала ініціативна група «Волонтер»:

·     виявляє милосердя до хворих і людей літнього віку, допомагає по господарству;

·     готує заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей, організовує зустрічі з ветеранами та їхніми вдовами.