Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Готуйте дитину до школи

 

БЕСІДА З БАТЬКАМИ

 

Аби дитина добре вчилася, до моменту вступу до школи у неї повинні бути досить добре розвинені ті системи й функції організму, які з початком навчан­ня зазнають підвищених навантажень. Насамперед це стосується нервової системи. Дитина повинна вміти стримувати свою рухову активність, бо їй буде важко висидіти шкільний урок, уважно сприймаю­чи те, що говорить учитель, опанувати читання та письмо.

Щоб дитина успішно оволоділа письмом, малю­ванням, необхідно розвивати дрібні м'язи рук і фор­мувати моторні (рухові) навички.

Ще однією дуже важливою умовою успішного навчання у школі є розвинене мовлення, уміння чітко висловлювати свою думку і правильно вимов­ляти звуки. Без цього малюк не зможе навчитися грамотно писати.

Більшість дітей, які вступають до першого класу, функціонально кутові до виконання шкільних ви­мог і без проблем справляються з навчанням.

Однак, як показують багаторічні спостереження учителів, психологів, серед першокласників є й такі діти, у котрих виникають певні труднощі в навчанні, хоча розумово вони розвинені нормально. Одні май­же одразу стають невстигаючими учнями, інші ви­конують шкільні вимоги, отримують гарні й навіть відмінні оцінки, але досягають цього ціною вели­ких зусиль. А це дуже швидко призводить до пере­вантаження й погіршення стану здоров'я дитини: з'являються роздратованість, плаксивість, порушен­ня сну тощо.

Такі діти не готові до навчання через те, що у них затримується розвиток необхідних для шкільного навчання психічних функцій. Найчастіше така за­тримка пов'язана з несприятливим перебігом внутрішньоутробного розвитку та родів, частими захво­рюваннями на першому році життя, особливо на ди­зентерію чи диспепсію, що супроводжувалися порушенням нормального засвоєння мінеральних солей та білків^ основних пластичних матеріалів, необхідних для добудови кісткових та мозкових тка­нин. Усе це викликає затримку розвитку нервової та м'язової систем.

Щоправда, у процесі навчання ці функції вдо­сконалюються і дитина поступово наздоганяє у роз­витку своїх ровесників. Тому, ще до вступу її до шко­ли, можна й потрібно за допомогою спеціальних вправ прискорити розвиток необхідних функцій.

Особливу увагу в підготовці до школи необхідно приділити тим малюкам, які не відвідують дитячий садок. Щоденні заняття варто починати, як тільки дитині виповниться 5 років. Нехай вона система­тично малює: розфарбовує, перемальовує, малює з натури - не стримуйте її фантазію, але слідкуйте, щоб вона правильно тримала олівець, фломастер, пензлик. Дуже корисно ліпити з пластиліну, виріза­ти з паперу, матерії чи картону різні фігури (ножиці повинні бути досить гострими, але із заокруглени­ми кінцями). Якщо є конструктор із дрібними дета­лями, збирайте його разом з дитиною. Вчіть малю­ка пришивати ґудзики, в'язати гачком, вишивати, але тільки під вашим наглядом! Все це гарно стиму­лює розвиток дрібних м'язів руки.

Якщо дитина неправильно вимовляє звуки, слід звернутися до логопеда. Спостереження педагогів і психологів показують, що діти, які мають вади у вимові, на письмі також припускаються помилок.

Для того, щоб у малюка сформувалася правильна вимова, частіше обговорюйте з ним прочитані кни­ги, пропонуйте описати побачене чи скласти опо­відання за малюнками.

Починаючи з січня того року, коли дитина має йти до школи, один-два рази на тиждень проводьте спеціальні заняття, які готують руку до письма. Можна навчати дошкільнят деяких елементів пись­ма за допомогою спеціального посібника. Сімнад­цять елементів, що входять до нього, відтворюють­ся у зменшеному вигляді. Замінити цей посібник можна звичайним зошитом у лінійку.

Ці вправи навчають тих прийомів та рухів пальців і кисті, за допомогою яких виконуються різні прописи. Крім того, ці заняття сприяють вихованню посидю­чості, уваги, зосередженості, звичці навчатися регу­лярно і зберігати при цьому відносну нерухомість - словом, всього того, що вимагається у школі.

На початку кожного заняття потрібно показати дитині на маленькій дошці чи аркуші паперу, як повинні рухатися пальці і кисть при виконанні на­ступного елемента. Потім відпрацювати цей рух ра­зом з дитиною у повітрі. Після цього можна запро­понувати відтворити опрацьований рух, обвівши по пунктирній лінії зразок елемента. Далі доречно про­вести фізкультпаузу: нехай дитина кілька разів стисне пальці в кулачок 1 енергійно розіжме їх. Тепер вона повинна самостійно відтворити заданий елемент письма на аркуші паперу.

Пам'ятайте: 5-6-річна дитина не може без пере­рви писати довше, ніж три хвилини. Через кожні 2-3 хвилини роботи - за цей час вона встигає на­писати 1-2 рядки - робіть перерву, щоб розслаби­ти руки, дати їм відпочити. Разом із дитиною обго­воріть її роботу, за красиве, правильне написання елемента похваліть, але зверніть увагу і на помил­ки. Потім запропонуйте написати ще 1-2 рядки. Коли дитина працює, слідкуйте, щоб вона не по­спішала, акуратно виводила лінії.

Наступне заняття (через 2-3 дні) присвятіть відтворенню цього самого елемента ще на 3-4 ряд­ках. Освоювати більш ніж один елемент за тиждень не слід, бо тоді навичка руху руки не засвоюється.

Як свідчить досвід, діти, котрі навчаються за ме­тодикою, мають набагато менше ускладнень під час навчання письма в школі.

Кожне заняття повинно тривати не більше 20-25 хвилин. 5-б-річні діти не можуть всидіти довше, зберігаючи правильну поставу. Вони стомлю­ються.

Стіл, за яким працює дитина, і стілець, на якому вона сидить, повинні відповідати її зросту, а зігнуті під прямим кутом ноги твердо стояти на полу чи підставці. Відстань від очей до зошита встановлюєть­ся так: рука, зігнута у ліктів спирається на стіл, кінчи­ки пальців торкаються кутика ока. Світло має пада­ти на зошит зліва.

Розвиток рухових навичок, особливо тонких рухів пальців рук, суттєво впливає на розумовий, мовлен­нєвий розвиток дитини, що дуже важливо при її підготовці до школи.


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини