Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

ПЛАН ЗАХОДІВ З РОЗБУДОВИ БЕЗПЕЧНОГО І ЗДОРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НУШ НА 2023-2024

Виконання плану з реалізації Національної стратегії

розбудови безпечного й здорового освітнього середовища

у Новій український школі

 

Безпека – це процес, а не результат.

Брюс Шнаєр

(американський письменник,

фахівець з комп'ютерної безпеки)

          Ким би Ви не були: керівником закладу освіти, педагогом, учнем чи батьком, ви неодноразово зіштовхувалися з питанням організації безпечного й здорового освітнього середовища. У кожного з нас сформувалось уявлення про безпечне освітнє середовище.

Суспільний запит спрямований на школу, яка є не тільки місцем, де дітей навчають, а простором для їхнього повноцінного розвитку, безпечним осередком щасливих дітей. Такий заклад освіти можливий в умовах безпечного й здорового освітнього середовища. Цьому сприяє реформа в освіті.

          Реформа освіти набирає обертів.  23-грудня 2020 року на засіданні Уряду було ухвалено рішення щодо затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школ       

Національна стратегія розроблена на виконання:

 • Указу Президента України від 7 грудня 2019 року № 894 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей»;
 • Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, ухваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988;
 • Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, ухваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1018;
 • Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 530.

          Мета Національної стратегії — формування безпечних, комфортних, здорових умов навчання, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, що є необхідними для життя, формування культури та здорової поведінки

          У порядку проведення інституційного аудиту, що затверджений наказом МОН України від 9 січня 2019 року за №17 зазначено, що освітнє середовище — це сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей.

Згідно з вимогами Національної стратегії та інституційного аудиту у школі 1 ступеня ЕВК “Ерудит” розроблені вимоги та правила до освітнього середовища.

 

          Педагогічний колектив НВК «Ерудит» школи 1 ступені під вимогами розуміє настанови, поради щодо забезпечення якості освітньої діяльності.  Кожна з вимог опрацьовується як  така, що складається з певних критерій і оцінюється відповідно до них. На основі цих вимог і здійснюється робота початкової школи.

          Вимога 1.

Внутрішній аудит закладу освіти.

Це оцінка реальної ситуації (сильні та слабкі сторони, ризики та небезпеки, можливості закладу) щодо безпеки та захисту осіб, які задіяні у освітньому процесі закладу освіти.

          Під час внутрішнього аудиту  закладу розглядається комплексне поняття «безпека»,  що включає фізичну, соціальну, психологічну та інформаційну безпеку. Інформація, яка отримана в процесі внутрішнього аудиту, лягає в основу розробки детального плану дій школи 1 ступеня щодо усунення визначених проблем і поліпшення безпеки освітнього середовища в закладі освіти.

         

Процес реалізації стратегії результатів аудиту учителі початкових класів НВК «Ерудит» впроваджують через:

 • проведення анкетування та консультацій адміністрації з усіма педагогічними працівниками,
 • розробку та проведення консультацій з батьками з питань ефективного спілкування з власною дитиною, захисту дітей і позитивних методів виховання, без фізичних покарань та психологічного тиску на дитину; 
 • проведення спостережень за учнями;

 

 • навчання педагогічних працівників через систему дистанційних конференцій, обміну досвідом, вивчення практик європейських і вітчизняних успішних школ з питань захисту дітей і механізмів реагування на ризиковані та загрозливі ситуації;
 • опанування прийомами надання психологічної допомоги;
 • навчання учнів протидії небезпекам у мережі Інтернет, ознайомлення їх із загрозами, які є реальними для дітей молодшого шкільного віку у мережі Інтернет тощо.

Вимога 2.

          Забезпечення комфортного та безпечного середовище.

Для дотримання даної вимоги ми звертаємо увагу на таке:

          Психологічна комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та домінуючих переживань у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу. Даний аспект здійснюється в щільній співпраці з практичним психологом, що працює як система психологічної допомоги.

          Наявність такої системи психологічної допомоги за участю практичного психолога закладу освіти впливає на ефективний психологічний супровід учнів (не секрет, що кількість учнів з нестійким нестабільним емоційним фоном серед здобувачів освіти школи 1 ступеня збільшився). Система психологічної підтримки, розроблена практичним психологом Хвиль Ю.Б., позитивно впливає як на педагогів – позбавляє емоційного вигорання і, як наслідок, не спричиняє професійної деформації, так і учнів.

          Психічне здоров’я та благополуччя учнів через об’єктивні причини знаходження країни в стані війни стає ключовим елементом психічного здоров’я, що тісно пов’язано зі здоров’ям фізичним. Юля Борисівна зазначає, що порушення депресивного спектра у дітей, підвищений рівень тривожності та агресивності мають причини самопошкоджувальної поведінки – одним із найпоширеніших проявів порушення психологічного благополуччя серед дітей шкільного віку. Тому з метою подолання проблеми з психічним здоров’ям у дітей Хвиль Ю.Б. проводить консультації для педагогічного колективу, надає інструментарій щодо урізноманітнення роботи рольовими іграми, ранковими колами, індивідуальними діалогами з метою профілактики психічних розладів.

 

Вимога 3.

Дотримання вимог санітарних, протипожежних та будівельних норм і правил.

          Безпечне і здорове освітнє середовище, яке створюється у початковій школі НВК,  є сукупністю умов, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та моральної шкоди. З  цією метою дотримуються вимоги санітарних, протипожежних та будівельних норм і правил, проводиться  роз’яснювальна роботи за такими критеріями:

З метою недопущення фізичної втоми в учнів адміністрацією закладу освіти, учителями  при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно - гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків: у 1 класах – 35 хвилин, 2 – 3 класах – 40 хвилин. Також в умовах спочатку карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекція, а зараз в умовах воєнного часу освітній процес зазнав змін, введено змішану форму навчання, значна кількість навчальних занять проводиться дистанційно. Тому було унормовано безперервну тривалість навчальних онлайн – занять протягом дня у синхронному форматі. При цьому враховано вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання. Після занять із застосуванням ТЗН або між ними силами вчителів мистецтва і фізичної культури, вихователів проводяться вправи з рухової активності та вправи – гімнастика для очей.

       З метою дотримання вимог санітарних, протипожежних та будівельних норм і правил вагому значення набуває безпека території та приміщень закладу:

           Згідно з вимогами Національної стратегії заклад освіти контролює питання безпеки:

 • наявність та справність огорожі, зовнішнє спостереження;
 • недоступність приміщення для доступу сторонніх осіб. З цією метою в НВК діє пропускний режим, відео нагляд, алгоритм дій чергових та сторожів, функціонування тривожної кнопки, організовано навчання та інструктування працівників.
 • недоступність території для несанкційованого заїзду транспортних засобів.
 • догляд за територією. Територія чиста, охайна, відсутнє сміття, будівельні матеріали, опале листя. Територія закладу облаштована, доглянута. Перед початком навчального року, а також щотижня  проводиться обстеження території на наявність небезпечних предметів тощо;
 • наявність ігрового майданчика, розрахований для здобувачів освіти початкової школи, що відповідає віковим особливостям учням;
 • облаштування майданчиків для заняття спортом та фізичною активністю. Майданчики мають штучне комбіноване покриття. Наявні спортивні снаряди, безпечні для життя і здоров’я користувачів, але експлуатація їх має здійснюватися під контролем учителів, вихователів.

           Попри сертифіковане стаціонарне обладнання з метою уникнення травматизму, відпочинок учнів на цих майданчиках контролюється з огляду того, що має бути керованим та безпечним для здоров’я дітей, використання обладнання повинно відбуватися з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, під наглядом педагогів.

Наявні всі необхідно обладнані навчальні приміщення:

      Для здобувачів освіти початкової школи створені сучасні обладнані навчальні аудиторії, санітарні вузли, які є непрохідними для здобувачів освіти початкової школи та є недоступними для користування учнями інших вікових категорій, територія безпечна для фізичної активності.

      Працівники та учні обізнані з правилами пожежної безпеки, евакуації, алгоритмом дій у надзвичайних ситуаціях тощо.

           Враховуючи вимоги Державної служба якості освіти в НВК створено безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. Для цього:

 • забезпечено облаштування безпечного простору, наявність укриття, запасні виходи;
 • здійснено заходи щодо мінної безпеки (проведено обстеження НВК на відсутність вибухонебезпечних та легко займистих предметів, заплановано спільні заходи із залученням ДСНС);
 • розроблено схему евакуації учасників освітнього процесу;
 • алгоритм дій працівників і учнів закладу під час евакуації.
 • опрацьовано поводження під час повітряних тривог, евакуації, перебування  в  укритті.
 • учителі початкових класів ознайомилися з рекомендаціями з надання першої невідкладної допомоги, для учнів заплановано проведення тренінгів «Перша допомога дітям».
 • особливо актуальними стали виховні години в дитячих колективах, що прийняли дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, учителі працють над  підтримка їхнього психологічного здоров’я.
 • відбулися зміни у доборі навчальних матеріалів і стратегії роботи з учнями під час уроків.

  Зміст освіти набув нового значення як ключова здоров’язбережувальна складова освіти. Через сучасні методики начання вчителі формують в учнів компетентності, необхідні для здорового та безпечного життя, сприяють ухваленню рішень учнями щодо власного здоров’я, його збереження та дотримання здорового способу життя.

Слід зазначити, що в умовах воєнного стану, відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти в закладі освіти створено умови для організації дистанційної форми навчання, організації занять таким чином, щоб діти могли поєднувати навчання в школах країни перебування та одночасно продовжувати здобуття освіти в України. Також унормовано безперервну тривалість навчальних онлайн – занять протягом дня у синхронному форматі. При цьому враховано вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання. Після занять із застосуванням ТЗН або між ними силами вчителів мистецтва і фізичної культури, вихователів проводяться вправи з рухової активності та вправи – гімнастика для очей.

Вимога 4.

      Створення належних умов організації  харчування.

Хто не пам’ятає крилатий вислів Брія - Совар’єна: «Скажи мені, що ти їси, і я скажу тобі, хто ти». Менш відомою є фраза Гіппократа: "Скажи мені, що ти їси, і я скажу, чим ти хворієш"

      За даними досліджень, стан здоров'я людини на 15% залежить від медичних служб, на 15% від генетичних особливостей, а 70% визначається способом життя і харчуванням.

      Тому особливе місце займає в закладі освіти розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок. Навчити родини учнів орієнтуватися на сучасні принципи здорового харчування, опрацьовувати рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України. Через зміст навчальних предметів, “Я досліджую світ зокрема, учителі формують культуру здорового харчування, правильні харчові звички, закладають основи здорового харчування та здорового способу життя.

 

Вимога 5

Безпечний інтернет.

     Проблемою, яка потребує розв’язання, є низький рівень культури безпечної, здорової поведінки, уразливість дітей шкільного віку під час використання Інтернету, нестача навичок безпечної поведінки в інформаційному середовищі, неконтрольований доступ до Інтернету. Можливість отримати будь-яку інформацію, не виходячи з дому – зараз це не фантастика, а реальність. І це стало можливим завдяки Інтернету. Крім того, що Інтернет дозволяє тобі знайти потрібну інформацію, мережа значно розширює коло спілкування. І це стало можливим завдяки Чатам,  соцмережам та іншим подібним можливостям.

      Таке спілкування разом із користю може приховувати суттєву небезпеку для дитини: кібербулінг,  кібермисливці (полюють за інформацією про родину, статки тощо)контент «для дорослих»; сайти, що містять сумнівну інформацію;  ігри (багато ігор пов’язано зі сценами насильства, крові, психотропною атмосферою і еротичними сценами, окремою проблемою можуть стати сайти з азартними розвагами. Адже так легко стати багатим за півгодини», «здобути фінансову незалежність”), потрапляння під вплив інтернет спільнот суїцидального спрямування.

 

Тиждень безпечного Інтернету проводиться з метою привернення уваги до проблеми безпеки дітей і дорослих в мережі Інтернет -  комплекс взаємопов'язаних заходів, пропонує різноманітні форми діяльності, сприяє особистісному розвитку учнів.

Вимога  6

Середовище,  вільного від будь - яких проявив насильства і дискримінації.     

          Цю вимогу згідно з Національною стратегією ми опрацьовуємо в трьох напрямках: реалізація політики запобіганню та протидії булінгу, цькуванню, дискримінації.

          З метою упередження булінгу та дискримінції в роботі початкової школи використовуються базові форми:

1. Класні години. Короткі, але часті розмови значно ефективніші за тривалі, але епізодичні.

2. Бесіди психолога з дітьми.

3. Участь у благодійних акціях. Так протягом вересня учні та батьки 1 — 4 класів організували збір та вивіз теплих речей, комп’ютерної техніки, взуття, ігр для дітей зі звільнених територій.

4. Читання та обговорення книг, де підіймається проблема цькування.

5. Перегляд і обговорення мультфільмів/відеороликів на аналогічну тему. Більшість учнів переймається почуттям жертви булінгу, коли бачать, що відбувається на екрані.

Платформа Stomp Out Bullying: колекція відеороликів, які допоможуть запобігти цькуванню.

 

Вимога 7.

   Формування інклюзивного, розвиваючого, мотивуючого до навчання простору.

У закладі освіти створені умови, що забезпечують належні та безпечні умови навчання, виховання, розвитку учнів, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, контролюються фізична та психологічна безпеки учнів, з урахуванням їх потреб та можливостей, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами;

           З огляду на це адміністрацією закладу освіти працює над:

 1. дизайном, розглядаючи вимогу, чи  пристосований простір до потреб учнів класу;
 2. застосування вчителями (у разі потреби) методик і технологій для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 3. здійснення взаємодії закладу освіти з батьками та інклюзивно — ресурсним центром. Окремі учні, попри те, що батьки не оформлюють інклюзію учнів, відвідують зі своїми дітьми такі центри, мають рекомендації, які (по можливості) враховуються в освітньому процесі;
 4. освітнє середовище укомплектоване посібниками, книгами, спортивним інвентарем, іграми, що мотивує учнів до здорового способу життя та сприяє оволодінню ними ключовими  компетентностями;
 5. функціонує бібліотека, яка  виконує функцію сучасного інформаційного простору.

 

Вимога 8. Співпраця з батьками.

            Надзвичайно важливим є оволодіння всіма зазначеними компетенціями не лише здобувачами освіти, їх батьками, педагогічними працівниками, наставниками, асистентами, а й іншими особами, які працюють із дітьми шкільного віку, забезпечують їх навчання, виховання та розвиток.

          Для того щоб створити безпечне освітнє середовище кожен учасник освітнього процесу повинен мати уявлення про те, як мінімізувати ризики та небезпеки, і в результаті, створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки  довкілля. А це стає можливим лише завдяки спільній цілеспрямованій діяльності педагогів, учнів і батьків.

З цією метою у навчальному закладі здійснюються наступні заходи:

         - Спостереження за мікрокліматом в учнівському колективі.

         - спільні позакласні заходи, змагання  

          - екскурсії за участі батьків;

          - робота з батьками через організацію цікавих годин спілкування “Я вам розкажу, ким є мої батьки” (зустріч з батьком пілотом авіаліній, зустріч з мамою  лікарем — косметологом, зустріч з татами юристами, військовими, письменниками тощо);

          - індивідуальні консультації для батьків тощо. 

          Тож, освітнє середовище — це обов’язковий компонент внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Поняття освітнє середовище в широкому значенні  є соціально — психологічною складовою закладу освіти. 

          Отже, освітнє середовище повинно бути комфортним, вільним від будь — яких фори насильства і дискримінації, мотивувати учнів до навчання та розвитку, відповідати їхнім потребам та можливостям.