Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради


Методичне об'єднання вчителів української мови, української літератури та вчителів історії

                                                                                         "Затверджую"

                                                                                    В.о  директора  КЗО "СЗШ № 40" ДМР

                                                                                     ___________  Стороженко  Н.В.

                                              ПЛАН   РОБОТИ

                        ШКІЛЬНОЇ   МЕТОДИЧНОЇ   КОМІСІЇ

            ВЧИТЕЛІВ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ,

                                ІСТОРІЇ   ТА  ПРАВОЗНАВСТВА

                                                                         на  2018 - 2019  навчальний  рік

Зміст  роботи   

Термін 

      Відповідальні

 

 1.  

Опрацювання      нормативних  документів: "Програми  для загальноосвітніх  навчальних  закладів з  українською мовою  навчання" 5-9 кл.-К.-:Вид.дім"Освіта", 2013  (зі  змінами, наказ МОНУвід  07.06.2017  №804 )."Методичні  рекомендації  щодо  викладання  української  мови  та  літератури, історії, правознавства" (Лист  МОНУ  від 03.07.2018 р. № 1/9- 415 ).

 

  серпень

Голова   м/к, члени    м/к

 1.  

Проведення  діагностики  рівня  готовності  ШМК  до  реалізації  ІV етапу  "Програми  обласного  науково-методичного проекту "Освітні  стратегії  соціалізації громадянського  суспільства." "Здійснення  сучасної  мовно-літературної  освіти з  урахуванням  нововведень, оновлень і  змін  у  змісті  та  методиці  викладання української  мови  та  літератури  з  орієнтацією  на  формування  у  школярів  ключових  компетентностей"( історії,

правознавства ).

вересень жовтень

Голова  м/к

 члени    м/к

 1.  

Затвердження  календарно - тематичних  планів  навчання  з  української  мови та  літератури, історії, правознавства.

29 - 31 серпня

Голова    м/к Адміністрація школи

 1.  

Проведення  консультацій  з  питань ведення  шкільної  документації для  молодих   вчителів.

 

серпень

Голова   м/к

 1.  

Визначення  рівня  навченості  учнів  5  кл.  (проведення  й  аналіз діагностичного  диктанту ).

 

вересень

Члени   м/к

 1.  

Продовжувати  користування  у  роботі  методичними  рекомендаціями ДАБО  з українознавства  "Актуалізація  інноваційних  підходів  до  навчання  і  виховання  школярів  засобами  українознавства,  краєзнавства"

Упродовж року

Члени   м/к

 1.  

Провести  навчальний  семінар  для молодих  вчителів   м/к   "Адаптація    вчителя  та  учнів  в  умовах                   роботи за   оновленими  Програмами  в 5 -10 класах"

грудень

Мартинюк Т.К.

 1.  

Проведення  І  ( шкільного ) етапу Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  української  мови  й  літератури.                          

22 жовтня

Голова  м/к

Члени   м/к

 1.  

Проведення  І  ( шкільного ) етапу Міжнародного  конкурсу  з  української  мови  ім.Петра  Яцика.

5  листопада

Голова  м/к

 1.  

Проведення  позакласного  заходу до  Дня  української  писемності та  мови.                                              

07.11.17 р           

   Чуниховська В.В

 1.  

Проведення  тижня  історії 

10.12. -14.12.                  

 Широкан В.В. Гавриш  А.А.

 1.  

Проведення  моніторингової контрольної  роботи  з  української мови. Перевірка  стану  ведення учнівських  зошитів,  дотримання орфографічного  режиму.

грудень

Пухтій  Л.П

 1.  

Проведення  щорічного  позакласного  заходу  учнями  11  класу"Українські  вечорниці - 2019."                                                                                

січень    

Снітка  Н.В.

 1.  

Створення  мультимедійних  посібників  до  уроків  української   мови  й літератури, історії.

 

Упродовж року   

Члени    м/к

 1.  

Взяти  участь  у  Всеукраїнському            конкурсі  "Патріот"  та  Всеукраїнській  грі  "Соняшник - 2019"

 

лютий - березень           

Члени   м/к

 1.  

Планування  позакласної  роботи з  української  мови  та  літератур  історії.

жовтень           

   Члени   м/к

 1.  

Проведення  предметного  тижня  з української  мови  та  літератури.                           

 

11.03.-15.03.

2019 р.

  Голова   м/к

  члени   м/к

 1.  

Провести  майстер - клас  для  молодих  учителів  " Вплив  нововведень, оновлень  і  змін  на  процес викладання  української  мови  та літератури,  на  формування  у  школярів  ключових  компетентностей."

квітень           

Пухтій Л.П. Мартинюк Т.К.

 1.  

Підготовка  до  проведення  ДПА  ( вивчення  й обговорення  матеріалів  з ДПА  та  метод. рекомендацій ).

січень - травень

Члени    м/к

 1.  

Ознайомлення з матеріалами  ЗНО української мови, історії. Підготовка  випускників  до  ЗНО.

січень - березень

  Члени   м/к

 1.  

Провести  виховні  години, відкриті уроки ,  творчі  зустрічі  з  письменниками,  екскурсії  до  Літературного   музею  з  нагоди  ювілейних  дати письменників-ювілярів.

Упродовж року

Члени   м/ к

Класні керівники

 1.  

 

 

 

             

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

Пухтій Людмила Петрівна - викладач української мови та літератури.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Тема, над якою працює вчитель: «Реалізація інноваційних технологій, методів і форм навчання на уроках української мови та літератури».

 

 

 

Мартинюк Тетяна Костянтинівна - викладач української мови та літератури.

Категорія: вища.

Тема, над якою працює вчитель: «Виховання національної свідомості на основі народної творчості».

 

 

 

 

 

 

 

Гавриш Андрій Андрійович – викладач історії.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Тема, над якою працює вчитель: «Використання активних та інтерактивних технологій на уроках історії».

 

 

Широкан Валентина Василівна - викладач історії.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Тема, над якою працює вчитель: «Використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання історії».

АНАЛІЗ РОБОТИ ШМК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА 2017/2018 рік

Аналіз  діяльності  методичної  комісії  вчителів  української  мови  та

                        літератури, історії  та  правознавства  в  2017 - 2018  навчальному  році  показує,  що

                        зусилля  вчителів, пошуки  ними  нових  форм  і  методів  роботи  були  спрямовані

                        на  успішне  продовження  роботи  над  науково - методичною  проблемою  "Освіт-

                        ні  стратегії  соціалізації  громадянського  суспільства.

                                   Усі  члени  м/к  в  роботі  керувались  нормативними  документами  МОНУ :

                        "Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  з  українською  мовою  навчання"

                        5 - 9кл. К.- :Вид. "Освіта", 2013  ( зі  змінами, наказ  МОНУ  від  07.06.2017р. №804);

                        "Методичні  рекомендації  щодо  викладання  української  мови  та  літератури,

                        історії, правознавства" ( Лист  МОНУ  від  09.08.2017р. №1/9 - 436 ).

                                   Особиста  ініціатива  та  творчий  пошук  учителів  школи  сприяли  подальшій

                        активній  методичній  діяльності, освоєнню  нових  навчальних  курсів,  пошуку

                        оригінальних  методик  викладання,  впровадження  інноваційних  технологій

                        відповідно  до  оновлених  програм.

                                   Члени  м/к  працювали  над  здійсненням  сучасної  мовно - літературної  ос-

                        віти  з  урахуванням  нововведень, оновлень  і  змін  та  методиці  викладання

                        української  мови  та  літератури,  історії, правознаства  з  орієнтацією  на  формува-

                        ння  у  школярів  ключових  компетентностей.

                                   Кожен  учитель  м/к  провів  діагностику  рівня  навченості  учнів  у  класах,

                        де  викладає  предмет, зроблено  наступні  висновки:  програму  учні  засвоїли  на

                        середньому, достатньому  та  високому  рівнях.

                                   Чергову  курсову  підготовку  пройшли  Пухтій Л.П . та Кравченко В.О..

                        Підтвердили  на  атестації  вищу  категорію  та  звання  "Вчитель- методист"  Гавриш

                        А.А  та  Широкан В.В.

                                   Провела  навчальний  семінар  для  молодих  учителів  Мартинюк Т.К.  (для

                        Клочкової А.В.  та  Чуниховської  В.В.,та  всіх  членів  м/к. Тетяна  Костянтинівна

                        з  учителем  музики  Гешевою Р.П.   підготували  творчий  колектив  учнів  "Леле-

                        ченьки"  до  щорічного  конкурсу  "Наддніпрянські  джерела".  На  районному

                        етапі  зайняли  І місце,  а  на  міському  -  ІІІ  місце.

                                   19  жовтня  2017 р.  учителі  філологи  провели  І етап  Всеукраїнської  учнів- 

                         ської  олімпіади  з  української  мови  та  літератури, переможців  шкільного  туру

                        було  направлено  для  участі  в  ІІ  турі, але  призових  місць  наші  учні  не  зайняли.

                        (  Див.  Протокол ).

                                   Із  7 по  11  листопада  в  школі  були  проведені  : класні  години, І етап  Між-

                        народного  конкурсу  знавців  української  мови  ім. Петра  Яцика. Пухтій  Л.П. під-

                        готувала  з  учнями  9-А  та  7-А  свято  до " Дня  української  писемності  та  мови".

                        На  ІІ  етапі  ( районному )  конкурсу  переможцем  стала  учениця  4-А  класу

                        Левицька  Марія - ІІІ  місце.

                                   Голова  м/к  Гребенюк  Л.А.  із  класним  керівником  Лещинською Л.М. та

                        учнями  11  класу  підготували  й  провели  традиційний  щорічний  захід  "Вечор-

                        ниці - 2018"  , який  назвали  "Вечорниці  на  Мирному". Із  цією  виставою  учні

                        брали  участь  у  районному, міському  та  обласному  конкурсах  "Театральна

                        мозаїка".

                                   Наставниками  молодих  учителів  Пухтій  Л.П.та  Мартинюк  Т.К.  проводи-

                        лися  індивідуальні  консультації  та  майстер-  класи  "Вплив  нововведень,

                        оновлень  і  змін  на  процес  викладання  української  мови  та  літератури,  на

                        формування  у  школярів  ключових  компетентностей".

                                   У  лютому  2018р.  молода  вчителька, Клочкова  А.В.  з  учнями  6-Б  класу

                        підготували  і  провели  захід  до  Міжнародного  дня  рідної  мови. Захід  пройшов

                        цікаво, на  високому  патріотичному  рівні.

                                   Активну  участь  взяли  учні  нашої  школи  у  Всеукраїнському  конкурсі

                        "Патріот -2018"  та  Всеукраїнській  грі  "Соняшник - 2018", кількість  бажаючих

                        зросла  у  порівнянні  з  2017  роком. Маємо  наступні  результати :

                                   один  Диплом  ІІІ  ступеня  Всеукраїнського  рівня;

                                   вісім  Дипломів  переможців  у  початковій  школі;

                                   три  Дипломи   І  ступеня  регіонального  рівня;

                                   шість  Дипломів  ІІ  ступеня  регіонального  рівня;

                                   дев'ять  Дипломів  ІІІ  ступеня  регіонального  рівня.

                                   У  конкурсі  "Патріот -2018"  маємо  Срібний  сертифікат  ( Русова  Таїсія, 4-В )

                        та  Бронзовий  сертифікат  ( Рябчинська  Софія ).

                                   Тиждень  української  мови  та  літератури  проходив  за  планом, з  яким

                        учні  були  ознайомлені  заздалегідь,  щоб  підготуватися. ( Див. звіт  по  пред. тиж.)

                        Вдалося  залучити  до  активної  роботи  майже  всі  учнівські  колективи. Особливу

                        ініціативу  проявили  учні  6-х,7-х, 9-А  класів  та  початкова  школа.Виходячи  із  по-

                        ставленої  мети, слід  зазначити,  що  учні  отримали  багато  нової  та  цікавої  ін-

                        формації  в  процесі  виконання  поставлених  завдань,  зуміли  продемонструвати

                        свої  творчі  здібності.  На  загальношкільній  лінійці  було  підведено  підсумки 

                        проведеної  роботи  і  відзначено  грамотами  кращих  учасників  тижня.

                                   Класні  керівники  та  вчителі  -філологи  познайомили  учнів  із  інформацією

                        про  ювілейні  дати  таких  письменників , як  Олесь  Гончар,  В.Сосюра, В.Стус.

                                   План  заходів  методичної  комісії  на  2017-2018  н.р. - виконаний.

                    Голова  м/к                                                        Секретар