Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради


Методичне об'єднання вчителів іноземної мови

 

 

 

Девіз кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

Бути! Жити! Творити! Світити вільною душею!

М. Грушевський

 

 

 

  Напрямки роботи кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

·       Орієнтація учбового процесу на засадах співробітництва зорієнтованого на світові та Європейські стандарти;

·       Утвердження в педагогічній праці патріотичних ідеалів і відповідних їм цінностей( патріотизму та національної гідності);

·       Орієнтація на всебічне врахування природи дитини, визначення її самоцінності, виявлення поваги до особистості;

·       Гуманізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу, тобто «визнання абсолютної гідності людини, що завжди має бути метою, але ніколи засобом лише для досягнення якоїсь мети».

 

 

 

 

 

Кодекс учителя кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ№40»:

…Я вірю, що разом ми сильні, творчі, надійні…

 

·               Берегти Учня

·               Слухати учня

·               Вірити учню

·               Поважати учня

·               Допомагати учню

·               Любити учня

 

 

Пріоритетні напрямки роботи кафедри іноземних мов КЗО «СЗШ №40»:

·      Упровадження інноваційних моделей, технологій, форм і особистісно-орієнтованого виховання;

·      Керівництво науково-дослідницькою діяльністю учнів;

·      Вдосконалення технології колективних творчих справ;

·      Упровадження комп’ютерних технологій навчання;

·      Розвиток міжнародних стосунків;

·      Вдосконалення системи психолого-педагогічного керівництва самовихованням учнів;

·      Формування позитивної мотивації навчання.

 

 

 

 

Виставка проектних робіт, малюнків, плакатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

Затверджую

В.о.директора

КЗО «СЗШ № 40» ДМР   

__________ Стороженко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

методичного об’єднання

вчителів іноземної мови

на 2018 – 2019 н.р.

 

 

 

 

Голова методичного об’єднання

  __________Гунченко О.В,

 

Основні завдання МО на 2018 – 2019 н.р.

{C}1.    Здійснювати навчально–виховний процес згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

{C}2.    Удосконалювати якість своєї роботи та спрямовувати її на практичне оволодіння учнями іноземних мов.

{C}3.    Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, самоосвіту та надавати необхідну методичну допомогу молодому спеціалісту.

{C}4.    Систематично вивчати та оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково – дослідницькій та проектній діяльності.

{C}5.    Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички.

{C}6.    Створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяти участі творчо обдарованих школярів у творчих конкурсах, олімпіадах, проектах.

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний та фаховий рівень вчителів

з/п

 

Прізвище, ім’я,

по-батькові

 

Дата народження

Освіта

Стаж роботи

Категорія

Проблема, над якою працює

1

          Гунченко

Олена Вікторівна

1975

вища

23

вища,

 

Активізація навчальної діяльності на уроках німецької мови

2

Снітка

Наталія Анатоліївна

1972

вища

 

вища

 

Використання навчально – мовленнєвих ситуацій на уроках французької мови

3

Кулікова

Анна Євгенівна

1967

вища

18

вища, вчитель- методист

 

Розвиток комунiкативних навичок на уроках iноземної мови

4

Волчкова

Світлана Іванівна

19

вища

45

Вища, старший вчитель

Підвищення рівня грамотності школярів в усному мовленні (монологічне та діалогічне) і на письмі.

5

         Кармазіна

 Марина Миколаївна

 

1975

вища

20

вища

Особливості навчання іноземної мови в початковій школі

6

        Проценко

Анастасія Вадимівна

1997

неповна

вища

-

-

Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови

 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік,визначення основних напрямків роботи  на поточний навчальний рік

    Методична робота в МО – це цілісна , заснована на досягненнях науки , передового педагогічного досвіду та конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система взаємозвязаних мір, дій та заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя та реалізації їх творчих задумів, на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

    У 2018-2019 н. р. шкільне методичне об’єднання вчителів іноземної мови працюватиме над науково-методичною проблемою «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес з метою активізації діяльності, розвитку особистості, підвищення якості знань».

      МО складається із 6 чоловік: 5 вчителів англійської мови , 1 вчитель німецької мови.  З них  Волчкова С.І., Снітка Н.А., Гунченко О.В., Кармазіна М.М.- вчителі вищої категорії категорії,; Куліковій А.Є., присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист».

      Всі вчителі беруть участь у житті школи майстерності для малодосвідчених вчителів, керівник школи молодого вчителя .

      З метою підвищення кваліфікації вчителі нашого МО завжди приймають участь у різних семінарах та вебінарах для вчителів іноземної мови  та проходять курси по підвищенню свого фахового рівня. 

           На даний час в нашому колективі вчителів іноземної мови є молодий спеціаліст-студент – Проценко А.В., за яким закріплено вчителя-наставника вищої категорії . Організовано взаємовідвідування уроків з метою вивчення викладання методики викладання предмета. Проводяться постійні консультації стосовно складання календарно-тематичного планування та плану-конспекту уроку, обмін методичною та фаховою літературою.                                     

       У своїй роботі вчителі нашого МО користуються навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками , рекомендованими МОН України.       

Для того , щоб навчання іноземних мов було ефективним і відповідало сучасним вимогам вчителі намагаються створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяють участі творчо обдарованих дітей в конкурсах, олімпіадах, проектах.  Зацікавленість учнів та кількість тих , що беруть участь у конкурсах зростає .

       Щороку учні школи беруть участь у шкільних та міських олімпіадах.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І засідання  (серпень, 2018)

1.

Підсумки роботи МО за минулий рік та затвердження плану роботи на 2017 – 2018 н.р.

Гунченко О.В.

2.

Про Проект Концепції нової української школи. Опрацювання пакету нових нормативних документів та виконання   державних цільових завдань .

Кулікова А.Є.

3.

Особливості організації навчально-виховного процесу з іноземних мов в основній та старшій школі у 2017-2018 н. р.

Кармазіна М.М.

4.

Про зміни до навчальних програм для 1 класів ЗНЗ з іноземної мови

Вчителі МК

5.

Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та німецької мов.

ВчителіМК

6.

Розвиток творчих обдарувань учнів . Залучення учнів  до участі у Всеукраїнських та обласних конкурсах знавців іноземних мов «Гринвіч» , «Орлятко» , « Олімпус»

Вчителі МК

7.

Закріпити вчителя – наставника для допомоги молодому спеціалісту-cтуденту Проценко А.В. вчителю англійської мови.

Вчителі МК

                                   

 

 

 

                         

І засідання (листопад , 2018)

1.

Підсумки проведення І етапу олімпіад, підготовка та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови.

Гунченко О.В.

2.

Про підготовку до проведення тижня іноземних мов 17-21 грудня 2018 року

Вчителі МО

3.

Участь вчителів ШМО у вебінарах-практикумах

Вчителі МО

 

 

ІІI засідання ( січень, 2019)

1.

Про  проведення Року французької мови

Снітка Н.А.

2.

Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з іноземної мови .

Вчителі МО

 

3.

Складання та обговорення плану проведення тижня іноземних мов .

Вчителі МО

 

4.

Педагогічні знахідки вчителів . Робота з обдарованими дітьми .

Вчителі МО

 

5.

Особливості підготовки учнів до міжнародних екзаменів та ЗНО з англійської мови .

Кулікова А.Є.

6.

Способи мотивації учнів при вивченні граматики німецької мови.

Гунченко О.В.

7.

Обмін думками. Новинки методичної літератури.

Вчителі МО

 

 

 

IV засідання (квітень, 2019)

1.

Огляд інструктивних документів з організаційного закінчення навчального року та проведення ДПА.

Кармазіна М.М.

2.

Ознайомлення з орієнтовними вимогами до змісту атестаційних завдань .

Гунченко О.В.

3.

Поновлення куточка «Готуємось до ДПА».

Вчителі МО

4.

Самоаналіз роботи за рік вчителя Проценко А.В. та рекомендації вчителя – наставника та колег по кафедрі.

Проценко А.В.

5.

Круглий стіл. Ярмарок педагогічних ідей . Обговорення проекту плану роботи МО на 2018 – 2019 н. р.

Вчителі МО

 

 

 

 

  

      Затверджую:

      В.о. директора КЗО «СЗШ № 40» ДМР

 

                                                                                _________   Н.В. Стороженко

 

П Л А Н

проведення тижня іноземних мов

у 2018-2019 н. р.

 

Понеділок

 

17.12.18 р.

Виставка проектних робіт, малюнків, плакатів « Іноземна мова – Чарівний світ», « Зимові свята

Der ABC Festtag (Свято Абетки)

Учителі кафедри

1 – 11

класи

 

Вівторок

18.12.18 р.

Декламування віршів трьома мовами(англійська, німецька, французька)

Перегляд фільмів та мультфільмів мовами оригіналу

Учителі

кафедри

 

1 – 11

класи

 

Середа

19.12.18р.

Віртуальна подорож по Англії, Німеччиною та Францією

У світі музики трьох країн.

Граматичні уроки – квести

Майстерня Санти

Учителі кафедри

 

 

1 - Б

1 – 11

класи

Проценко А.В.

Четвер

20.12.2018р.

Турнір знавців мови. (Англійська, німецька, французька)

Святкова вікторина «Зимові свята»

Новорічний маскарад

 

 

Учителі кафедри

 

2 - Б

 

1 – 11

класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценко А.В.

 

 

П`ятниця

21.012.18р.

Уроки-вікторини:

«Ласкаво просимо до зоопарків Англії, Німеччини та Франції!»

Флешмоб «Різдвяна листівка»

Вистава на французькій мові « 12 місяців»

Учителі кафедри

 

 

8 - Б

1 – 11

класи

 

 

 

 

Снітка Н.А.

 

 

Учителі кафедри іноземних мов                                                     Гунченко О.В.

                                                                                                            Снітка Н.А.

                                                                                                            Волчкова С.І.

                                                                                                            Кулікова А.Є.

                                                                                                            Кармазіна М.М.

                                                                                                            Проценко А.В.