Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради


Методичне об'єднання вчителів початкової школи

 

 

 

ВАС ВІТАЄ

/Files/images/psh.jpg

Початкова школа — велика дитяча країна,
В ній відкривається білий наш світ.
Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ.

 

 

План роботи методичної комісії вчителів початкових класів

КЗО «СЗШ № 40» на 2018-2019 н.р.

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Тема:  Організація навчально-виховного процесу в початковій школі.

 

Питання до розгляду

Хто готує

1

Аналіз роботи ШМО за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи ШМО на поточний навчальний рік

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

2

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Про готовність початкової школи до впровадження НУШ. Зміст та завдання нових навчальних прграм для початкової школи.

Заступник директора з НВР: Стороженко Н.В.

3

Про збирання і впорядкування загальних відомостей про учнів 1-го класу

 

Хворостянкіна О.М.

4

Колективне планування виховної роботи на 2018/2019

Учителі 1-4 класів, заст. директора з НВР

5

Розподіл доручень між членами ШМО

Члени ШМО

6

Готовність кабінетів початкової освіти до роботи в новому навчальному році

Учителі 1-4-х класів

7

Огляд навчально-методичної, фахової літератури

Учителі 1-4-х класів

8

Завдання членам ШМО

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ – ЛИСТОПАД

 

Тема: Підсилення інтересу молодших школярів до вивчення «цариці наук – математики».

 

Питання до розгляду

Хто готує

 

 

 

1

 

 

Математика – “цариця наук»

1. Використання елементів історії на уроках математики

Учителі 1- 4 класів

2. Як поєднати на уроці математики корисне і цікаве:

  - вправи для розумової розминки;

  - задачі з логічним навантаженням;

  - задачі з казковим сюжетом

Класний керівник 4-го класу

Грицан Л.В.

Андрущишина Н.Є.

3. Взаємовідвідувааня уроків математики.

    Мета відвідування: ознайомлення з прийомами підсилення інтересу учнів до           

    вивчення математики

Учителі 1-4-х класів

2

Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності

Класні керівники 3-4-х класів:

Грицан Л.В.

Андрущишина Н.Є.

Плахотник О.М.

Хворостянкіна О.М.

Сірченко С.І.

3

Інформація про атестацію вчителів

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

4

 Про організацію та проведення загальношкільного свята «Золота осінь»

Учителі початкових класів

 

5

Проведення олімпіад серед учнів початкових класів

Керівник ШМО ,

Учителі 1-4 класів

6

Участь в акції « Живи, книго!»

Учителі початкових класів

7

Завдання членам ШМО

Керівник ШМО

 

 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ – СІЧЕНЬ

 

Тема: Технологія виховання успішної особистості

 

Питання до розгляду

Хто готує

Теоретична частина

1

Технологія виховання успішної особистості

1.Елементи сучасних технологій у навчально-виховному процесі

2. Організація консультування батьків щодо вікових особливостей майбутніх першокласників і шляхів їх психологічної підтримки

 

Учителі 1-4 класів

Класні керівники  4-го класу:

 Грицан Л.В.

Андрущишина Н.Є.

 

Практична частина: психологічний тренінг

Учителі 1-4 класи

 

2

Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності формування в учнів міцних знань, освітніх компетентностей.

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

3

Ппрведення зрізів знань з навчальних предметів.  Підсумки за 1 семестр.

Заступник директора з НВР

 Стороженко Н.В.

4

Творчий портрет учителя, який атестується.

«Ярмарок педагогічних ідей»

Учитель, який атестується:

Чуб Н.І.

Бегма Л.В.

5

Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури

Члени ШМО

 

6

Виконання навчальних програм та перевірка відповідальності кількості годин і змісту  тем, які вивчаються , державним програмам , календарним планам.

Заступник директора з НВР

 Стороженко Н.В

7

Організація занять з майбутніми першокласниками.

Заступник директора з НВР

 Стороженко Н.В.

Учителі 1-4 класів

 

ЛЮТИЙ  - БЕРЕЗЕНЬ

 

 

Тема: «Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодшого школяра.

 

Питання до розгляду

Хто готує

 

 

 

 

1

Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодшого школяра

Теоретична частина

1. Актуальність проблеми самовдосконалення учня

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

2. Виступ з теми «Шляхи формування пізнавальної самостійності учнів на уроках»

Класні керівники  4-го класу:

Грицан Л.В.

Андрущишина Н.Є

3. Дискусія з теми «Як навчити самостійності?»

Члени ШМО

4. Організація самостійної роботи учнів.

   Вернісаж педагогічних сюжетів

Учителі 1- 4-х класів

Практична частина

 

 

Відвідування і обговорення уроку української мови у 2-му класі.

Мета відвідування: ознайомлення із формами самостійної роботи учнів на уроці

Учителі 1- 4-х класів

2

Актуальний інструктаж.

Про підготовку четвертокласників до державної підсумкової атестації

Заступник директора з НВР

 Стороженко Н.В.

Класні керівники 4-го класу:

Грицан Л.В.

Андрущишина Н.Є.

 

3

 

Підсумки атестації вчителя, що атестується

Учитель, який атестується:

Чуб Н.І.

Бегма Л.В.

 

4

Виховний захід до Міжнародного жіночого дня

Учителі 1-4 класи

КВІТЕНЬ – ТРАВЕНЬ

Тема: Нестандартні уроки в початковій школі.

Питання до розгляду

Хто готує

І

Нестандартні форми проведення уроків

1. Дискусія з теми «Відхід від шаблонів чи дотримання стандартів щодо структури уроків?»

Члени ШМО

2. Гра «Назви якомога більше нестандартних форм уроків»

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

3. Виставка методичних розробок нестандартних уроків

Учителі 1- 4-х класів

ІІ

Аналіз результатів ДПА в 4-му класі

Класні керівники  4-го класу

ІІІ

Про організацію та проведення навчальних екскурсій

Класні керівники

ІV

Студія “Педагогічні відкриття».

Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

Члени ШМО

V

Підсумки роботи ШМО за рік

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

Створення банку ідей щодо планування науково-методичної роботи на новий навчальний рік.

Діагностування членів методичного об’єднання

Члени ШМО

Керівник ШМО:

Хворостянкіна О.М.

 

 

 

 

                     Керівник ШМО                                                                                     Хворостянкіна О.М.

 

 

 

Протокол №1

Засідання м/к вчителів початкових класів від 31.08.2018р.

Присутні всі члени м/к.

Порядок денний:

1.     Вивчення нормативних документів: « Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі в загальноосвітніх навчальних закладах у 2018-2019н.р.

2.     Затвердження Державного стандарту початкової освіти.

3.     Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.

4.     Формування комунікативної компетентності першокласників.

5.     Аналіз успішності учнів за 2017-2018н.р, аналіз результатів ДПА 4 класів. Участь в олімпіадах, конкурсах , нВсеукраїнських іграх.

6.      Різне.

Слухали:Хворостянкіну О.М. – про дотримання вимог нормативних документів щодо викладання у початковій школі в 2017-2018н.р.

Особливу увагу звернути на зміни в Програмі.

Познайомила з результатами успішності учнів початкових класів, результатами ДПА, успіхами учнів в олімпіадах, конкурсах,Всеукраїнсь-

ких  іграх.

Опрацювали   затвердження Державного стандарту

Слухали Вінник О.Р. – про методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.

Ухвалили: -  Роботу м/к за 2017-2018н.р. вважати задовільною.

                   Всім членам м/к у своїй роботі  «Методичними рекомендаціями щодо викладання у початковій школі 2018-2019н.р.

Вчтителям:Бегмі Л.В., Вінник О.Р., Золотухіній Н.В.  особливу увагу приділити адаптації учнів 1 класів.

При календарному плануванні уроків дотримуватися чотирьох змістових ліній: мовленнєвої, соціокультурної, стратегічної.

Активніше організовувати учнів для участі в олімпіадах, конкурсах, позакласних та позашкільних заходах.

 

Голова м/к                                             Хворостянкіна О.М.

Секретар м/к                                           Грицан Л.В.

 

 

 

 

Список учителів початкових класів та вихователів ГПД

 КЗО «СЗШ № 40» Шевченківського  району станом на 1 вересня 2018 року

 

з/п

ПІП

 (повністю)

Рік

народження

Освіта

Категорія

Звання

Стаж

роботи

Клас, у якому працює

Назва програми з РН (якщо працює за проектом «Росток», «Інтелект України», прогр. Ельконіна-Давидова, «Крок за кроком»), курси (да, ні, де і рік проходження – тільки за проектом «Росток»)

 

с/сп

вища/сп. (якщо ні,то вказати предмет)

Спец.

2 кат.

1 кат.

вища

ст. учит.

уч.-

мет

засл.

учит.

1

Хворостянкіна Олена Михайлівна

1972

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

+

 

28р.

3-А кл.

Інтелект України

2

Золотухіна Наталія Вікторівна

1968

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

 

 

31р.

1-В

 

3

Грицан Любов Володимирівна

1965

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

 

 

33р.

4-А кл.

 

4

Андрущишина Наталія Євгенівна

1972

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

 

 

27р.

4-Б кл.

 

 

 

5

Бегма Лідія Вікторівна

1958

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

+

+

37р.

1-А кл.

Інтелект «України»

6

Вінник Олена Рудольфівна

1970

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

 

 

28р.

1-Бкл.

 

8

Чуб Наталія Іванівна

1951

с/спец

 

+

 

 

 

+

 

 

45р.

2-А кл.

Інтелект «України»

9

Сирих Тетяна Валентинівна

1985

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

 

 

27р.

2-Б кл.

Інтелект «України»

10

Кучеренко Анастасія  Сергіївна

1996

с/спец

вищ.

бак.

 

 

 

 

 

 

 

3,6

2-Вкл.

 

11

Сірченко Світлана Іванівна

1971

с/спец

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3-Б кл.

 

12

Плахотник Оксана Михайлівна

1976

 

вищ.

маг.

+

 

 

 

 

 

 

4

3-Вкл

 

13

Цебенко Альона

Володимирівна

1981

 

вищ.

спец.

 

 

 

+

 

 

 

14

ГПД

 

14

Пайос Олена Олегівна

1992

 

вищ.

бак.

 

 

 

 

 

 

 

3,6

ГПД

 

15

Бачуріна Яна Олексіївна

1993

с/спец

 

+

 

 

 

 

 

 

4

ГПД

 

 

 

                           В. о. директора  школи                                                               Стороженко Н.В.

 

 

 

 

Впровадження всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в КЗО «СЗШ  № 40»

 

З 2015-2016 н.р. наш навчальний заклад розпочав роботу по впровадженню всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

В цьому навчальному році навчаються за цим проектом 1-3 класи.

Мета всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді. 

 Сутність цього проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне  -  набуття  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також -  розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Приміром, на уроці читання діти вивчали оповідання про соловейка, а вже на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

У навчанні академічно обдарованих учнів початкової школи найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

·         модель прискорення (дозволяє врахувати потреби та можливості певної категорії дітей, які вирізняються прискореним темпом розвитку);

·         модель поглиблення (передбачається поглиблене вивчення обдарованими учнями певних навчальних дисциплін);

·         модель збагачення (орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами , дисциплінами);

·         модель проблематизації (передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють  формуванню в учнів творчого підходу).

Експериментальні навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкової школи розроблено відповідно   до наказів МОН України й  оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення навчальних предметів «Навчаємося разом»,   «Еврика» здійснюється за експериментальною навчальною програмою, що розроблена творчим колективом під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В.Гавриш.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів  навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту «Інтелект України», що стали виразником певної педагогічної технології. Створення таких навчальних книжок повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання. Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання -  засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: «Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам’ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння. Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу… Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються. Велику увагу в підручниках автори приділяють ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таблиць тощо. Вправи у підручниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце автори відводять вправам за зразком - це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати його та які результати повинні отримати. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й служать моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію. Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.    Завданнями даного проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:

·         любові до батьків, своїх предків, рідної землі;

·         любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;

·         глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;

·         любові до Батьківщини-України, готовності  творити задля кращого її майбутнього.

Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…

Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.

Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Ефективними, як показала практика, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.

Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.

Для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички:

·         виконання ранкової зарядки;

·         заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми тощо.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

·         уміння слухати;

·         уміння чітко висловлювати свої думки;

·         уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;

·         адекватна реакція на критику;

·         уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;

·         уміння бути «членом команди»;

·         уміння усвідомлювати власну унікальність;

·         позитивне ставлення до себе, інших людей;

·         уміння правильно виражати свої почуття;

·         установка на успіх;

·         уміння концентруватися на досягненні мети;

·         розвиток наполегливості й працьовитості. 

 Уважно спостерігаючи за успіхами дитини, можемо зробити висновок, що проект себе виправдовує.  Він справді вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданою інформації. Діти ходять до школи з превеликим задоволенням,  щодня ділиться тим, що вже засвоїла.

Під час роботи на уроках у дітей відбувається потрійне сприйняття матеріалу: бачу, чую, роблю (творю, перетворюю тощо). Звісно, це дає кращі результати в навчанні, засвоєнні нового матеріалу, вирощуванні нових інтелектуалів країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

олімпіади з української мови учнів початкових класів

2018-2019 н.р.

Прізвище ім*я учня

клас

Учитель

Максимальна кільк. балів

Кількість набран. бал

%

Місце

1

Дідовець Дарина

3-А

Хворостянкіна О.М.

28

26

93

1

2

Івкіна Вероніка

3-А

Хворостянкіна О.М.

28

23

82

2

3

Яковець Віталій

3-А

Хворостянкіна О.М.

28

22

79

2

4

Цапко Таїсія

3-А

Хворостянкіна О.М.

28

20

71

3

5

Ткаченко Рінат

3-А

Хворостянкіна О.М.

28

20

71

3

6

Нікум Марія

3-В

Плахотник О.М

28

21

75

3

7

Захарова Анастасія

4-Б

Андрущишина Н.Є.

27

21,5

80

1

8

Івченко Дар*я

4-Б

Андрущишина Н.Є.

27

21,5

80

1

9

Шишко Катерина

4-А

Грицан Л.В.

27

16.5

61

2

10

Куц Надія

4-А

Грицан Л.В.

27

14.5

54

3

11

Суботін Владислав

4-А

Грицан л.В.

27

14.5

54

3

 

Секретар                                                                                                                                                                                      Грицан Л.В.

Голова м/к                                                                                                                                                                                   Хворостянкіна О.М.

 

 

 

Протокол

олімпіади з математики учнів початкових класів

2018-2019н.р

Прізвище ім*я учня

клас

Учитель

Максимальна кільк. балів

Кількість набран. бал

%

Місце

1

Івкіна Вероніка

3-А

Хворостянкіна О.М.

24

21

88

1

2

Цапко Таїсія

3-А

Хворостянкіна О.М.

24

20

83

1

3

Щур Макар

3-А

Хворостянкіна О.М.

24

19

79

2

4

Колесник Микола

3-В

Плахотник О.М.

24

19

79

2

5

Шмерига Ян

3-В

Плахотник О.М.

24

19

79

2

6

Дідовець Дарина

3-А

Хворостянкіна О.М.

24

18

75

3

7

Шмерига Аміна

3-В

Плахотник О.М.

24

18

75

3

8

Чупринка Ул*яна

3-В

Плахотник О.М.

24

18

75

3

9

Рибаков Ілля

4-Б

Андрущишина Н.Є

30

20

67

1

10

Нечепоренко Ксенія

4-Б

Андрущишина Н.Є

30

17

57

2

11

Онушко Наталія

4-Б

Андрущишина Н.Є

30

18

60

2

12

Куц Надія

4-А

Грицан Л.В.

30

16

63

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар                                                                                                                                                                                            Грицан Л.В.

Голова м/к                                                                                                                                                                                          Хворостянкіна О.М.

 

Олімпіада з математики

2018-2019 н. р.

3 клас

1.     Розв*язати рівняння:

81 – Х = 15                  64 : Х = 8                      7 х Х = 42

2 . Обчислити:

15 + 7 х (50 – 45) =100 – ( 19 + 5 ) : 6 =

 8 х (11 – 5 ) + 52 =                                                     39 – ( 67 – 50) + 8 =

3.Розв*язати задачі:

Хлопчик гостював у бабусі 4 тижні без  3 днів. Скільки днів гостював хлопчик у бабусі?

4. На галявині пасеться кілька кіз. У них 12ніг. Скільки голів у цих кіз?

Скільки рогів?

5. Знайди зайве число : 6, 9, 12, 14, 15, 18.

6. Порівняти вирази:

     7 х 7 + 7 … 7 х 9                                          8 х 5 + 5 …..8 х 6

     6 х 9 – 6 ….6 х 8                                          4 х 7 + 4 ….4 х 9

7.Розстав дужки так ,щоб рівності були правильними:

      28 : 7 – 3 = 7                                30 – 12 : 2 + 2 = 11

8.Запиши  вирази й обчисли їхнє значення:

- Зменшуване 28, від*ємник виражений часткою чисел 18 і 2;

- ділене 42, дільник виражений різницею чисел 15 і 9;

- частка чисел 37 і 9 зменшити на  їх різницю.

9. Троє хлопчиків спіймав 56 рибин.Перший спіймав 24 рибини, другий –

21 рибину. Скільки рибин спіймав третій хлопчик?

( Який з виразів відповідає розв*язанню задачі?)

А) 56 – 24 + 21                                        б) ( 56 – 24) + 24

В) 56 – ( 21 + 24)                                     г) ( 56 – 21 ) – 21

 

Олімпіада з української  мови

2018 – 2019 н. р

3 клас

1.     Словниковий диктант

Адреса, директор, бібліотека, спасибі, хвилина, секунда, горизонт.

 

2.      Склади і запиши зв*язний текст із деформованих речень:

-         До , пішли, лісу, ми, весною.

-         Легенький, подув, вітерець.

-         В, заспівали, всі, лісі, дерева.

-         Кожне, свою, співало, пісню, дерево.

 

3.     Постав у кінці кожного речення потрібний розділовий знак.

-         Куди поспішає струмочок

-         Друзі, бережіть природу

-         Усі птахи охоче поїдають конопляне насіння

-          

4.     Побудуй і запиши слова

-ячн-, -ий, сон-

-мов-, -а, роз-

По-, -ник-, дорож-

 

5.     Списати і підкреслити головні та другорядні члени речення.

По синьому небу пливуть легкі хмари.

Збираються у зграї птахи.

 

6.     Допишіть вірш:

Вчора дощик накрапав,

а сьогодні ………   .

Сонечку радіють діти,

а  в садку запахли ……..  .

 

7.     Склади і запиши речення за поданими схемами:

А) ______   ________  ………     ……….  .

Б) …………     _______   ______  ………  .

В) ______    _______   ………..  .

 

Олімпіада з української  мови

2018 – 2019 н. р

4 клас

1.     Словниковий диктант:

Будь ласка, ввечері, до побачення, ззаду, напам*ять, комп*ютер, мільйон.

2.     Запиши речення, визнач їх граматичну основу:

В*ється, між, швидка, берегів, зелених, річка.

Голубі, сонце, у, світле, віконця, зазирає.

На, виблискували, самоцвітами, сонці, роси, краплі.

Туман, золотій, срібний, землі, по, гуляє.

3.     Якими висловами правого стовпчика можна замінити словосполучення в лівому:

Дуже дружно                                             вдень і вночі

Цілодобово                                                душа в душу

Напружено думати                                  ламати голову

Глибоко схвилювати                               ні живий, ні мертвий

Привернути увагу                                    збитися з ніг

Дуже стомлений                                      зачепити за живе

Дуже переляканий                                  впадати в око

Вільний шлях                                             зелена вулиця

4.      Заміни подані словосполучення одним словом:

Дати згоду - …….;

Надати допомогу - ……..;

Зберігати мовчання - ……….  .

5.     Дібрати  слова, які відповідають таким схемам:

 

 

6.     Розібрати речення за частинами мови.

У небі миготять яскраві блискавки.

7.     Записати речення і встановити зв*язок слів за допомогою питань.

На горизонті з*явилась темна хмара.

8.     Замість  крапок у прислів*ях встав потрібні слова- антоніми:

Ранні пташки росу п*ють, а ……… сльози ллють.

Добрий горщик та ………. борщик.

Занедбаєш науки в …….., пожалкуєш у старості.

Де багато слів, там ……..   діла.

 

 

Олімпіада з математики

2018-2019 н. р.

4 клас

1.     Розв*язати рівняння

453 – х = 272                     х + 359 = 680

 

2.     Розв*язати задачу

У бібліотеку привезли 350 книг художньої літератури. Це в 5 разів менше

книг, ніж дитячої літератури, і на 70 книг більше, ніж наукової літератури.

Скільки всього книг привезли у бібліотеку?

3.     Розв*язати задачу.

Хлопчик допомагав батькові пиляти колоду. Вони розпиляли її на 5 частин.

Одне розпилювання тривало 3 хвилини. Скільки часу вони витратили, щоб розпиляти колоду?

4.     Понови цифри зменшуваного і від*ємника

*5*                                   3**

 2*9                                   *36

108                                    201

 

5.     Розв*язати приклади

368 : 4 + ( 540 – 359 ) х 4 =                        

.48 х 13 – ( 368 + 256 ) : 8 =

 

6.     Завдання

Сума периметрів квадрата і шестикутника 40см. Накресли квадрат,якщо

всі сторони обох фігур однакової довжини.

7.      Вирази

1дм : 5см =                                   1км – 440м =

4м : 8 =                                           1м – 6 дм =

8.     Замість зірочок постав необхідні знаки дій:

(48*32)*8 = 2                           17*3*30 = 21   

(39*13)*15=390                       35*7*8 = 40