Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Навчальний план на 2019-2020 рік

 

                                                                                                       РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

1-А, 2-А – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти,

що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», підтвердження Державної служби якості освіти № 01-22/322 від 24.05.2018

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

2-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

6

Математична

Математика

3

3

Мовно-літературна

(література)

 

 

 

 

 

Я пізнаю світ

 

1

 

1

Математична

1

1

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

 

 

4

 

 

5

Фізкультурна

1

1

Мистецька

1

1

Іншомовна освіта

Іноземна мова

2+1

2+1

Інформатична

Інформатика

-

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

Разом

19+3+1

22+2+1

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

 

 

 

   Директор школи                                                                    Н.В. Стороженко

 

 

                                                                                                       РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

1-А, 2-А – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти,

що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», наказ Міністерства освіти  України від 02.11.2016 року за № 1319 (додаток 2)

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-А

3-Б

4-А

Інваріантний складник

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

Еврика

1

1

1

Природознавство, суспільствознавство

Людина і світ

3

3

2,5

Навчаємося разом

2

2

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

Технології

 

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

Сходинки до інформатики

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

3

Разом

23+3

23+3

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

23

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

 

 

Директор   школи                                                          Н. В. Стороженко

 

 

                                                                                                     РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

ІІ ступінь

 7-9 класи – за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання і вивчення двох

іноземних мов, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», (таблиця 10)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2,5+0,5

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

Друга іноземна мова (анг/франц/нім)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+0,5

2+0,5

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

32+1,5

32+1,5

32,5+

1,5

32,5+

1,5

34 +1

34+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

3,5

3,5

2

2

Курси за вибором

Історія рідного краю (17 год)

0,5

0,5

-

--

-

-

Креслення (35 год)

1

1

1

1

 

 

Факультатив

Українські мотиви та образи у зарубіжній літературі (35 год)

-

-

 

 

1

1

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики (35 год)

 

 

1

1

 

 

Гранично допустиме навантаження

32

32

33

33

33

33

Всього

32+3

32+3

33+3

33+3

33+3

33+3

                           

                  Директор   школи                                       Н. В. Стороженко

,

                                                                                                         РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

ІІІ ступінь

10-11 класи – за Типовою освітньою програмою  закладів загальної середньої освіти  з українською мовою навчання

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 408 від 20.04.2018

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» ( таблиця 2,

з врахуванням таблиці 3, навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти).

Профільними предметами вибрано українську мову і українську літературу

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас (українська філологія)

11 клас (українська філологія)

Базові предмети

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська/німецька)

2+1

2

Історія України

1,5

1,5+1

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

3+1

3+2

Біологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Технології

1,5

1,5

Разом

27+3+6

26+3+7

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

9

Факультативи

 

Вступ до біофізики. Біомеханіка твердих тіл

 (17 год)

0,5

-

Історія Голокосту (17 год)

0,5

-

Методи розв’язування  задач з математики (35 год)

1

-

Географія України(35 год)

-

1

Природа і фізика(35 год)

-

1

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

33

Всього фінансується

38

38

 

Директор        школи                                                           Н.В. Стороженко