Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Звіт директора школи за 2018-2019 н.р

            

/uploads/editor/1551/436972/sitepage_544/files/zvit_2018_2019.pptx   

 

     

   

 

 

 

                                           

                                                                                              Звіт

                                                                   адміністрації  Комунального закладу освіти

                                                   «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради

                  Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання створити комфортні умови навчання для дитини та забезпечити якісну освіту, а також бути максимально відкритим з громадськістю.

Передумовами розвитку закладу в умовах Нової української школи є правильна управлінська діяльність, якісний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічне забезпечення, прозорість та інформаційна відкритість, формування довіри суспільства до системи освіти, гарантування її якості.

Сучасний заклад освіти повинен створювати рівний доступ всіх учасників освітнього процесу.

Форма власності навчального закладу – комунальна.

Засновник – територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

Мова навчання – українська.

Проектна потужність закладу – 780 осіб.

         Аналізуючи кадровий склад адміністративної команди:

В.о.директор школи:

- Стороженко Наталія Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи

 – 27 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 13 років;

Заступник директора з НВР:

- Широкан Валентина Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 33 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 16 років.

Заступник директора з господарської  діяльності:

 - Кундій Алла Василівнастаж роботи на посаді заступника директора – 5років

Психолог:

Котанова Марія Олександрівна - стаж роботи 6 місяців

В 2018-2019 н.р. році працювало 48 учителів , з яких:

 • 2 заслужені вчителі України
 • 13 учителі-методисти
 • 3 старші вчителі
 • 11 відмінники освіти України,
 • 12 –без категорії( тарифний розряд 10 або 11)
 • Молодих вчителів-7
 • 30мають вищу кваліфікаційну категорію
 • 3 мають першу кваліфікаційну категорію
 • Сумісники-1
 • Пенсіонери-10

Освітній рівень : (кількість )

 • З вищою освітою:35   
 • З незакінченою вищою :  4

З середньою спеціальною: 3

На сьогоднішній день в школі є вакансії:

 • Соціальний педагог- 1 ставка
 • Вихователь ГПД.

Укомплектованість навчального закладу педагогічними кадрами протягом

3-х останніх років достатньо висока.

 Так, станом на 01.09.18 р. вона складала 98%.

Своєчасний підбір педагогічних кадрів та їх розстановка є позитивною стороною роботи адміністрації школи.

Завдяки цьому у нас існує традиція, протягом 5 років ми розпочинаємо роботу колективу 1 вересня з готовим постійним розкладом без змін, що значно полегшує навантаження вчителя на початку року та вносить чітку ясність в режим навчання  учнів.

Середній вік вчителів нашої школи 49 років.

На перший погляд, вікова категорія вчителів є доволі зрілою. Але цей фактор можна вважати особливістю навчального закладу, який має дуже великий професійний досвід, корисний і молодим вчителям, і підростаючому поколінню.

      Робота з педагогічними кадрами школи була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів, організації на рівні вимог їх атестації, надання допомоги молодим учителям.

З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та   

 малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки був виданий наказ  по школі від 10.09.18 року № 61 «Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями» в якому для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих та малодосвідчених учителів була відновлена у школі робота наставників молодих вчителів. Закріплені за молодими та малодосвідченими учителями учителі-наставники:

Мартинюк Т.К. – за Клочковою А.В.,

Музальову Л.А. – за Лопатіним Д.М.,

Грицан Л.В. – за Кучеренко А.С.,

Бегму Л.В. – за Сірченко С.І.,

Снітку Н.А. – за Проценко А.В.,

Малашину І.С. – за Ковтун С.І.,

Чуб Н.І. – за Бачуріною Я.О.,

Андрущишину Н.Є. – за Пайос О.О.

Був складений план роботи Школи молодого наставника

Вчителями-наставниками було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: анкетування, діагностування,консультації з питань організації навчально–виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо ,як одне з найважливіших громадських доручень.

Збереження контингенту.

        На початок 2018-2019 н. р. навчалось у школі  748 учнів  в 24 класах

 ( середня наповнюваність 32%):

 • 1-4 класи – 341 учнів;
 • 5-9 класи – 351 учнів;
 • 10-11класи –56 учнів.

На кінець року 744 учнів ( середня наповнюваність 31%):

 • 1-4 класи – 344 учнів;
 • 5-9 класи – 343 учнів;
 • 10-11класи –57 учнів.

  Було набрано на 01.09.2018  три перших класів: 1 -А-29 учня  класовод Бегма Л.В.,які працювали  за програмою « Інтелект України», а 1-Б-32 учня ( класовод Вінник О.Р. )і 1-В-26 учнів( класовод Золотухіна Н.В.) , які працювали за програмою НУШ.  Також набраний 1 десятий клас в кількості 29 учнів під керівництвом Стребуль Т.М.

Протягом року прибуло-18 учнів:

Із шкіл міста-9,

Із шкіл області-7,

Із шкіл України-1

Із-за кордону-1

 Вибуло- 22 учня:

в школи міста-14,

в школи області-3,

вечірня школа-1

за кордон-4

         Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: із  22 вибулих учнів 14 переїхали в інші райони Дніпра або інші міста України.

 На  основі поданих заяв відповідним наказом по школі зараховано до першого класу  в 2018/2019 н.р-87  учнів

       Основними заходами зі збереженням контингенту учнів в 2018 -2019 навчальному році були:

 • спільна робота з ДНЗ № 254;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання вдома;
 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»

На сьогоднішній день до майбутніх 1 класів набрано 81 дітей. Ми планували 2 перших класів. А набираємо 3.  1-А-33 учня, буде працювати  під керівництвом Грицан Л.А. за програмою « Інтелект України», а 1-Б-30 учнів ( класовод Андрющишина Н.Є. )і 1-В-16 учнів ( класовод Бачуріна Я.А.) за програмою НУШ. Процес набору учнів триває, тому ця цифра в 1-В класі  буде більша. В 10 клас із 59 учнів випускників 9-х класів ми набрали на сьогоднішній день 30 учнів. Зупиняючись на питаннях аналізу набору учнів до 1-х, 10-х класів, ми бачимо, що облік дітей і підлітків шкільного віку, щодо охоплення їх навчанням має фактичні позитивні результати. Школа з питання загальної наповнюваності учнями зі  шкіл Шевченківського району знаходиться на 4 місці. Мікрорайон нашої школи має певні особливості:  це приватний сектор, який знаходиться в безпосередній близькості до закладу.

         Всі учні які прийшли до 1 і 10 класу є мешканцями нашого району.

         Індивідуальна робота

         Керуючись законами України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», наказами Міністерства освіти і науки України № 8 від 12.01.2016 року, « Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016 за № 184/28314 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624 « Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2016 за № 905/29035 ), наказу департаменту гуманітарної політики ДМР від 05.04.2017 за  96, листа департаменту гуманітарної політики ДМР від 19.08.2017 за № 7/1-2731 відповідно до  витягу з протоколу засідання комісії ЛКК та наказам по школі  № 142 к/тр  ,№ 143 к/тр,144 к/тр, 145к/тр від  31.08.2017« Організація індивідуального навчання у 2018/2019 навчальному році»,  заяв батьків, та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у 2018-2019 н .р. індивідуальне навчання було організовано для  4 учнів:

 • Оглу Софії Артурівни,
 • Носенко Євгенія  Миколайовича,
 • Баранова Юрія Євгеновича
 • Чекана Кирила

  З них:

2клас

3клас

1 клас

11 КЛАС

Всього

учнів

годин на кожного

учнів

годин на кожного

учнів

годин на кожного

годин на кожного

учнів

учнів

годин на кожного

 

1

10

1

10

1

10

1

16

4

46

 

 

 

 

 

 

Всі учні мають посвідчення дитини інваліда.

Згідно з річними планами роботи управлінський цикл діяльності з організації індивідуального навчання в школі пройшов низку обов’язкових етапів:

 • оформлення документації на учнів, які претендували на навчання за індивідуальною формою:
 • Заяви від батьків на організацію індивідуального навчання.
 • видані накази по школі:  № 144,142,145 від 31.08.2018 року « Про організацію індивідуального навчання в 2018-2019 році».
 • затвердженні індивідуальні навчальні плани, їх відповідність нормативним документам;
 • складенні розклади навчальних занять;
 •  для організації навчання за індивідуальною формою були залучені педагоги з відповідною фаховою освітою. Аналіз кваліфікації педагогів, які здійснюють індивідуальне навчання, показав його високий рівень. створенні безпечні умови організації індивідуального навчання,
 •  робота класного керівника та соціально-психологічної служби тощо.

Проведений аналіз шкільної документації свідчить, що в школі була на достатньому рівні запланована робота з організації індивідуального навчання на 2018/2019 навчальний рік. Питання організації індивідуального навчання розглядалися на засіданнях шкільних методичних комісій та відображені у планах роботи шкільного практичного психолога Котанової М.О.. Зазначений пакет документів узгоджений з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Серед загальних позитивних результатів в роботі школи спостерігається:

 • системність у веденні шкільної документації,
 • скоординованість дій школи і батьків при організації індивідуального навчання,
 • виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання.

 Адміністрацією школи чітко виконувався п. 4.2. Положення про індивідуальну форму навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, щодо визначення кількості годин для організації індивідуального навчання.  Був затверджений персональний склад та розподілено навантаження педагогічних працівників.

      З метою обліку уроків та оцінювання навчальних досягнень учня за індивідуальною формою навчання було заведено окремі журнали. Перевірка журналів обліку занять з учнем за індивідуальною формою показав що всі вчителі, які працюють з учнем за індивідуальною формою навчання дотримуються методичних рекомендацій щодо оформлення предметних сторінок ,записи ведуться охайно, відповідно до вказівок щодо ведення класних журналів. Адміністрацією постійно проводилася перевірка якості заповнення журналу( 4 рази на рік) та вивчалася  письмова документація вчителів,які проводили заняття за індивідуальною формою.

В школі з 2018 року  був відкритий наказом № 143-к_тр від 31.08.18 інклюзивний клас 5-Б, в якому навчалася дитина з особливими освітніми потребами Гусак Юрій Олександрович.

 Основними завданнями інклюзивного навчання були:

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

- забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

- забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу;

-створення позитивного мікроклімату у закладі загальної середньої освіти з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями;

- надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.

Клас з інклюзивним навчанням було організовано на підставі заяви опікуна  дитини з особливими освітніми потребами, висновку ОМПК та за погодженням із департаментом гуманітарної політики  управління освіти. По школі  було видано наказ про призначення асистентів вчителів:

 Стребуль Т.М.-0,75 ст,

 Кравченко В.О.-0,25 ст.

Робочі навчальні плани складені на основі типових навчальних планів з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами. Навчання здійснюється за програмами та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі і спеціальною додатковою літературою. Розроблені індивідуальні навчальні плани з урахуванням висновків ПМПК. Розклад уроків складений з урахуванням динаміки працездатності Гусак Юрія з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

     Асистент вчителя брав участь у  розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм. Оцінювання здійснювалося згідно з критеріями оцінювання та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Воно, в основному, є стимулюючим. Гусак Юрій залучався до позакласної та позашкільної роботи, відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я.

      Індивідуальна программа розвитку розроблена групою фахівців (заступник директора, вчителі, ассистенти вчителя, психолог) із обов'язковим залученням батьків. Розроблена на 1 рік. Важливою є оцінка динаміки розвитку дитини, збирання відомостей про її успіхи.

Вчителі та батьки відзначають, що за період навчання учня за інклюзивною формою відбуваються позитивні зміни: Гусак Юрій із задоволенням спілкується з однолітками, краще адаптується до роботи на уроці, швидше звикає до ритму уроку, позитивно ставиться до навчання, адекватно реагує на зауваження вчителя. Найбільшим успіхом учня є те, як зазначають вчителі, що він не помічає своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкується, берє участь у шкільному житті свого класу

         Структура МР

         Протягом останніх п’ять років, у школі активно функціонували такі методичні підструктури: педагогічна рада, методична рада, п’ять  методичних комісій, Школа молодого вчителя, психологічний консиліум.

Усі проведені засідання методичних комісій проходять на високому організаційно-методичному рівні. Оформлено по п’ять протоколів ШМК,на засіданні яких обговорювались основні проблеми кожної кафедри.

Предметні тижні

Однією із ефективних форм навчально-методичної роботи були предметні і методичні тижні. При їх проведенні відчувалася тісна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, учителів. Предметні тижні організовувалися та проводилися в школі згідно з річним планом. Традиційно під час проведення предметного тижня учні школи готують та знайомляться з проектними роботами учнів. Вчителі проводять позакласні заходи та нестандартні уроки, залучають учнів до інтерактивних форм  навчання . В рамках тижня відбуваються: виставки, нестандартні уроки: уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки вікторини, віртуальні подорожі .

Самоосвіта і курсова перепідготовка

         Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації складається на 5 років з урахуванням запитів педагогів, предметів педагогічного навантаження, термінів проходження чергової атестації.

         Аналіз реалізації плану підвищення кваліфікації школи свідчить про 100% проходження курсів.

         Підвищення кваліфікації вчителів здійснюється через участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських семінарах, вебінарах, виставках на базі вищих навчальних закладів, КЗВО «ДАНО».

Основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти.

Курсову перепідготовку пройшли такі  вчителі:

Малашина І.С.,Гунченко О.В.,Кулікова А.Є..Хворостянкіна О.М.,Котанова М.О.,Музальова Л.А., Снітка Н.А.,Бегма Л.В.,Чуб Н.І

 Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  комісій.

АТЕСТАЦІЯ

Атестація педагогічних працівників як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність.

У звітному році було атестовано 9 (12%) педагогічних працівників:

 1. Степаненко О.К
 2. Бегма Л.В.
 3. Кравченко В.О.
 4. Михайліченко В.Пю
 5. Кармазіна М.М.
 6. Гешева Р.П.
 7. Чуб Н.І.
 8. Малашина І.С.
 9. Чуниховська В.В.

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів , які атестуються шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, колег.  Протягом року вивчались результати моніторингу навчальних досягнень учнів. Це дає можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестується.  На виконання Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 01 серпня 2018 року № 415-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інших закладів, установ у 2018/2019 навчальному році», з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та для організованої роботи атестаційних комісій І, ІІ рівнів у 2018/2019 н. р., на підставі рішення атестаційної комісії (протокол № 6 від 26.03.2019 р.)  , наказу по школі від 26  березня 2019 року        № 59-к/тр «Про результати атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році» було

 1. Присвоїно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
 • Чуниховській Вікторії Володимирівні.
 1. Присвоїно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:
 • Малашиній Ірині Сергіївні.
 1. Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня щодо відповідності раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «!спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Вчитель -методист»:
 • Кравченко Валентині Олександрівні,
 • Степаненко Ользі Карпівні,
 • Бегмі Лідії Вікторівні.
 1. Порушено клопотання перед атестаційною комісією  ІІ рівня щодо відповідності раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:
 • Михайличенко Валентині Петрівні,
 • Кармазіній Марині Миколаївні.  
 1. Порушено клопотання перед атестаційною комісією  ІІ рівня щодо відповідності раніше присвоєному тарифному розряду 11 та педагогічному званню «старший вчитель»:
 • Гешевій Риммі Павлівні
 1. Порушено клопотання перед атестаційною комісією  ІІ рівня щодо присвоєння тарифного розряду 11 та підтвердження раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель»:
 • Чуб Наталії Іванівні

Атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

Олімпіади

Робота вчителів з обдарованими і здібними учнями – один з головних напрямків педагогічного колективу школи. З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в школі пройшли в жовтні 2018 року шкільні олімпіади,де приймало участь  112 учнів. Переможц шкільних олімпіад приймали участь в районних олімпіадах.

          В ІІ етапі (районний рівень) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь 45 учнів  школи  

За результатами районних олімпіад – ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  нагороджені грамотами 18 учнів школи, які посіли призові місця, а саме:

Прізвище, ім’я

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Шмерига Анастасія

8-Б

Хімія

ІІІ

Стороженко Н.В.

2

Долгов Захар

10

Хімія

ІІІ

Стороженко Н.В.

3

Шмерига Анастасія

8-Б

Географія

І

Стребуль Т.М.

4

Горкава Владислава

8-А

Географія

І

Кравченко В.О.

5

Бірюк Анастасія

8-Б

Географія

ІІ

Стребуль Т.М.

6

Плахтієва Юлія

8-А

Географія

ІІІ

Кравченко В.О.

7

Долгов Захар

10

Географія

ІІ

Стребуль Т.М.

8

Гуцалюк Наталія

8-Б

Географія

ІІ

Стребуль Т.М.

9

Кравченко Олександр

11

Географія

І

Кравченко В.О.

10

Левицька Марія

5-А

Конкурс ім. П.Яцика

ІІ

Гребенюк Л.А

11

Захарова Анастасія

4-Б

Конкурс ім. П.Яцика

ІІ

Андрущишина Н.Є

12

Москаленко Поліна

11

ОТМ, художня культура

І

Жидкова Л.Б.

13

Вітренко Катерина

9-А

ОТМ, художня культура

ІІ

Жидкова Л.Б.

14

Кудлай Яна

11

Трудове навчання

І

Дригола С.М.

15

Третяк Світлана

11

Трудове навчання

 

Дригола С.М.

16

Шмерига Анастасія

8-Б

Трудове навчання

 

Степаненко О.К.

17

Єрмолаєва Владислава

9-Б

Трудове навчання

 

Степаненко О.К.

18

Волощук Євгенія

7-А

Трудове навчання

 

Степаненко О.К.

 

Інтерактивні конкурси

         Крім цього, останні роки є дуже поширеною робота педагогів по залученню учнів до інтерактивних конкурсів. Участь у подібних конкурсах дає можливість дітям ще раз перевірити свої знання та вміння застосовувати їх на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху, увійти до складу єдиної команди дорослих і дітей, яких об’єднує прагнення до нового.

Результати всеукраїнських конкурсів,турнірів за 2019 рік:

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2016

4

24

60

88

2017

11

49

49

109

2018

12

51

88

151

2019

8

35

60

103

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2014

0

31

58

89

2015

1

38

23

62

2016

0

38

41

53

2017

0

10

30

40

2018

2

28

10

40

2019

8

35

65

103

Природничий конкурс «Колосок»

 

Золотий

Срібний

Колосок

Всього

2014

1

19

1

21

2015

1

18

23

42

2016

2

27

30

59

2017

0

17

43

60

2018

1

46

37

84

2019

20

30

50

100

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

 

Золотий

Срібний

Бронзовий

Учасник

Всього

2014

0

0

1

83

84

2015

0

0

0

45

45

2016

1

0

0

53

54

2017

0

0

0

52

52

2018

0

1

1

53

55

2019

0

0

3

24

27

Всеукраїнська гра «Соняшник»

 

Диплом перем. в поч. школі

Диплом І ступення

Диплом ІІ ступення

Диплом ІІІ ступення

Учасник

Всього

2014

 

2

4

0

47

53

2016

 

1

2

2

34

39

2017

7

1

7

11

46

72

2018

8

3

6

10

57

84

2019

5

0

6

0

59

70

                       

 Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності

«Бобер»

Рік

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2014

3

3

2

8

2015

2

3

0

5

2016

1

4

1

6

2017

0

4

5

9

2018

5

1

2

8

2019

2

1

1

4

 

Міжнародна гра «Геліантус»

 Рік

Диплом І ступення

Диплом ІІ

ступення

Сертифікат

учасника

Диплом ІІІ ступення

Грамота

Диплом  переможця шкільного рівня

Сертифікат учасн.

Всього

2015

12

26

28

14

15

21

116

2016

 

1

13

60

29

16

119

               

2018

1

10

29

33

2

43

118

2019

4

3

25

33

2

22

89

 В травні місяці була проведена  лінійка « Обдарованна Дитина», де переможцям конкурсів, турів,олімпіад вручено грамоти. Всього  вручено 514 грамот.

Успішність учнів

         Головним напрямком діяльності школи є навчальний процес: рівень знань, умінь і навичок учнів, ставлення до навчання, підвищення або зниження рівня навчальних досягнень, причини, що зумовлюють цей процес.

Метою перевірки результатів навчання зажди є оцінювання, під яким розуміють процес встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета вимогам чинних прог­рам. Як відомо, оцінювання є особливою стороною контролю, а педа­гогічна оцінка - його результатом. Якісна оцінка результатів навчан­ня виражається словесно - в оцінних судженнях і висновках учителя, кількісна - в балах. Об'єктивність і точність оцінок забезпечуються критеріями оціню­вання.  О'єктом оцінювання завжди виступає не учень чи його особистість чи риси характеру, а рівень його навчальних досягнень чи результатів.

Згідно з річним планом роботи школи, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів школи та вироблення відповідних методичних рекомендацій,у звʼязку із закінченням  2018-2019 навчального року було проведено аналіз рівня успішності учнів 2-11-х класів.

 Загальна таблиця рівня успішності учнів 2-11-х класів в 2018-2019 н. р:

Клас

Кіль-

кість учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1 – 3

к-сть

%

4 – 6

к-сть

%

7 – 9

к-сть

%

10 – 12 к-сть

%

2-4-ті

257

1

0,4%

78

30%

139

54%

39

15%

5-9-ті

343

15

4,3%

163

47,5%

133

38,7%

32

9%

10-11-ті

57

0

0

25

44%

25

44%

7

12%

 

 

 

 

Узагальнюючи таблицю % якості найкращий мають такі класи: 11, 4-А, 3-А,    5-А,   5-В, 6-А.

Найгірші результати показали класи: 5-Б, 6-Б, 8-А, 9-А, 9-Б класи.

16 учнів закінчили 208-2019 рік на початковий рівень

78 учнів закінчили школу на відмінно. Відмінники:

№ з/п

П.І.Б. учня

Клас

 1.  

Пронь Валерія Юріївна

2-А

 1.  

Новаковська Дар’я Євгенівна

2-А

 1.  

Баранова Дар’я Євгеніївна

2-А

 1.  

Баранов Юрій Євгенійович

2-А

 1.  

Гетьман Катерина Олександрівна

2-А

 1.  

Мутель Анна Сергіївна

2-А

 1.  

Повар Ксенія Владиславівна

2-А

 1.  

Латисюк Іван Андрійович

2-Б

 1.  

Чередник Вероніка Віталіївна

2-Б

 1.  

Бурмака Анастасія Романівна

2-Б

 1.  

Бойко Дар’я Миколаївна

2-В

 1.  

Заусаліна Катерина Вікторівна

2-В

 1.  

Півоварова Анна Вікторівна

2-В

 1.  

Резцова Софія Дмитрівна

2-В

 1.  

Сосновський Кіріл Євгенович

2-В

 1.  

Дідовець Дарина Юріївна

3-А

 1.  

Івкіна Вероніка Костянтинівна

3-А

 1.  

Ткаченко Рінат Русланович

3-А

 1.  

Федько Софія Миколаївна

3-А

 1.  

Цапко Таїсія Артемівна

3-А

 1.  

Яковець Віталій Олександрович

3-А

 1.  

Вівташ Андрій Романович

3-Б

 1.  

Медецька Злата Олександрівна

3-Б

 1.  

Ребезов Дмитро Денисович

3-Б

 1.  

Федолненко Тимур Ігорович

3-Б

 1.  

Шмерига Аміна Дмитрівна

3-В

 1.  

Романюк Микита Романович

3-В

 1.  

Чупринка Уляна Олегівна

3-В

 1.  

Колеснипк Микола Сергійович

3-В

 1.  

Гнєзділова Віолетта Володимирівна

3-В

 1.  

Володічев Дмитро Володимирович

4-А

 1.  

Куц Надія Миколаївна

4-А

 1.  

Субботін Владислав Андрійович

4-А

 1.  

Шишко Катерина Сергіївна

4-А

 1.  

Івченко Дар’я Олександрівна

4-Б

 1.  

Захарова Анастасія Денисівна

4-Б

 1.  

Михалевич Анастасія Сергіївна

4-Б

 1.  

Рибаков Ілля Сергійович

4-Б

 1.  

Пащенко Євгеній Русланович

4-Б

 1.  

Зозуля Артем Віталійович

5-А

 1.  

Зюкіна Марія Вікторівна

5-А

 1.  

Колесник Анастасія Сергіївна

5-А

 1.  

Рикова Софія Олександрівна

5-А

 1.  

Левицька Марія Ігорівна

5-А

 1.  

Малиш Катерина Дмитрівна

5-А

 1.  

Миронович Назар Богданович

5-А

 1.  

Янчук Сніжана Русланівна

5-А

 1.  

Шмерига Неллі Дмитрівна

5-Б

 1.  

Шмерига Філіпп Дмитрович

5-Б

 1.  

Алахвердова Вікторія Олександрівна

5-В

 1.  

Ємець Діана Ігорівна

5-В

 1.  

Русанова Таїсія Антонівна

5-В

 1.  

Рябчинська Софія Сергіївна

5-В

 1.  

Сєроєдов Денис Володимирович

6-А

 1.  

Хрустальова Анастасія Павлівна

6-А

 1.  

Афоніна Марія Євгенівна

6-Б

 1.  

Голіцина Єлизавета Євгенівна

6-Б

 1.  

Гунченко Софія Олегівна

6-Б

 1.  

Шавлай Олександра Валеріївна

7-А

 1.  

Супенко Дар’я Геннадіївна

7-А

 1.  

Волощук Євгенія Вячеславівна

7-А

 1.  

Цебенко Єлизавета Сергіївна

8-А

 1.  

Кащенко Владислава Віталіївна

8-А

 1.  

Горкава Владислава Володимирівна

8-А

 1.  

Качан Олена Едуардівна

8-Б

 1.  

Шмерига Анастасія Дмитрівна

8-Б

 1.  

Шмерига Єва Дмитрівна

8-Б

 1.  

Бирюк Анастасія Петрівна

8-Б

 1.  

Гуцалюк Наталія Володимирівна

8-Б

 1.  

Тригуб Катерина Вікторівна

7-Б

 1.  

Шкуро Єлизавета Сергіївна

7-Б

 1.  

Долгов Захар Дмитрович

10

 1.  

Боровик Ірина Олександрівна

11

 1.  

Кравченко Олександр Миколайов.

11

 1.  

Кудлай Яна Олегівна

11

 1.  

Рябека Тетяна Олександрівна

11

 1.  

Самойленко Анастасія Дмитрівна

11

 1.  

Третяк Світлана Олександрівна

11

Аналізуючи успішність по предметам можна сказати що найкраща успішність з астрономії,інформатики,художньої культури,правознавства.

 

ДПА в 4-х,9-х класах

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році проводилася       відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від25.01.2019   № 59, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 3 1369 «Про затвердження порядку проведення  державної  підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах в 2018/2019 навчальному році», наказу №116 від 01.02.2019 року «Про проведення в 2018/2019 державної підсумкової атестації осіб,які здобувають загальну середню освіту», листа  МОН України від 23.01.2019  № 1/9-41 « Про методичні рекомендації про проведення державної  підсумкової атестації з іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах в 2018/2019 « та з метою організованого проведення ДПА у навчальному закладі,відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011   за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016    № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

В школі  було створено комісії для проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та складено графіки проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та заготовлені тексти контрольних робіт для кожного учня.

Згідно графіка підсумкова державна атестація з української мови,читання проводилась 14.05.2019 року, та з математики – 16.05.2019 року.

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт.

Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови та читання  і математики у двох варіантах, згідно листа МОН №1/9-196

погоджувала педагогічна рада ( протокол № 5 від 26.04.2019  ) і затверджував в. о. директора школи Стороженко Н.В. Звільнених  від ДПА – не було.

Контрольні роботи проводилася відповідно до календарного планування на другому уроці, крім понеділка і п’ятниці .

Аналіз результати державної підсумкової атестації з української мови, проведеної в 4 класах

Клас

К-сть за списком

К-сть учнів, які писали

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Помилки

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Розуміння роз.тексту

Перевірка мовних знань і вмінь

Визначення відмінку займенників

 

Творче завдання

Списування з пропущеними орфограмами

Грамотність

4-А

34

34

7

21

21

61

6

18

0

0

24

19

5

6

15

14

15

4-Б

35

34

11

32

15

45

7

21

1

3

26

18

5

7

17

15

17

Всього

69

68

18

26

36

52

13

19

1

1,5

50

37

10

13

32

29

32

                                           

Більше уваги слід приділяти учителям уважності учнів, грамотності так, як основним і найбільш поширеним видом помилок є пропуск та заміна букв,списування з пропущеними орфограмами.

 Вчителі 4-А класу – Грицан Л.В., та 4-Б класу – Андрущишина Н.Є багато уваги приділяли розвитку зв’язного мовлення, що стало запорукою успіху їх учнів при визначенні головної думки, роботі над текстом

Аналіз результати державної підсумкової атестації з математики, проведеної в 4 класах

Клас

К-сть за списком

К-сть учнів, які писали

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Помилки

 

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Завдання закритого типу з вибором однієї відповідності

Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між шістьма компонентами

 Знаходження значення виразу з багатоцифровими числами,що передбачає визначення порядку дій

 

Геометричне завдання

 

Розв’язання задачі на три дії

 

 
 

4-А

34

34

14

41

16

47

4

12

0

0

16

2

7

3

11

 

4-Б

35

34

13

38

8

24

13

38

0

0

18

4

9

5

15

 

Всього

69

68

27

40

24

36

17

25

0

0

34

6

16

8

26

 

 

Учні 4-х класів не мали оцінки початкового рівня.

Найбільше помилок:

-обчислювальні навички,

-розвязання задач

В 9-х класах при підготовки ДПА:

  1. До 01.05.2019 року було складено, затверджено розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, склад апеляційних комісій.

2. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, Інструкція про порядок переведення та випуску учнів, склад груп для складання ДПА).

3. Додаткові матеріали для проведення ДПА розглянуто на предметних методичних комісіях, затверджено  в. о. директором школи,  та педрадою зберігались до початку ДПА в сейфі.

4. Складено, погоджено склад атестаційних та апеляційних комісій, комісій для проведення ДПА, комісій для забезпечення об’єктивного проведення ДПА до 01.05.2019 р.

5.  В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.

7. Складено звіти про якість і форму складання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Оцінки державної підсумкової атестації виставлено адекватно річним оцінкам. Учні підготовлені до ДПА на достатньому рівні.

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводилася в письмовій формі.

Завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів  9 класу  складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 26 від 28.02.2019 і педрадою № 5 від  18.03.2019 року.

Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності

учнів основної школи є контрольний текстовий диктант.

 На проведення атестації відводилася 1 астрономічна година

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з української мови

Клас

Кількість учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий

 рівень

 

%

% якості

%  успішності

9-А

30

7

23%

15

50%

8

27%

0

0

73%

100%

9-Б

29

6

21%

12

41%

11

38%

0

0

62%

100%

9-ті

59

13

22%

27

46%

19

32%

0

0

68%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з української мови

Клас

Кількість

учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній

рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

30

12

40%

11

38%

7

22%

0

0%

78%

100%

9-Б

29

6

21%

12

41%

11

38%

0

0%

62%

100%

9-ті

59

18

31%

23

39%

18

31%

0

0%

70%

100%

 Аналізуючи показники річного оцінювання і ДПА з  української мови учні практично  підтвердили річні оцінки( % зменшення склав -2%)

Для проведення державної підсумкової атестації з математики вчителя: Лещинська Л.М. і Кутєпова Л.С. і Резцова Т.С. приготували декілька варіантів атестаційних робіт. Матеріали ДПА складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 9 від 05.04.2017 і педрадою № 4 від  02.03.2017року

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з математики

Клас  

Кількість учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якос-ті

%

успіш-

ності

9-А

30

8

27%

6

20%

16

53%

0

0%

47%

100%

9-Б

29

5

17%

13

45%

11

38%

0

0

62%

100%

9-ті

59

13

22%

19

32%

27

46%

0

0%

54%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з математики

Клас

Кількість

 учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

30

5

17%

10

33%

13

43%

2

7%

50%

100%

9-Б

29

1

3%

16

55%

12

41%

0

0%

58%

100%

9-ті

59

6

10%

26

44%

25

42%

2

0%

54%

100%

Згідно рішення педради з врахуванням побажань учнів в 9-х класах вибрано третім предметом в 9-а-географія, в 9-Б - біологія , затверджено педрадою и наказом по школі № 28 від 28.02.2019

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Аз географії

Клас 

Кількість

учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успіш-

ності

9-А

30

14

47%

14

47%

2

6%

0

0

94%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-А з географії

Клас

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

30

12

40%

15

50%

3

10%

0

0%

90%

100%

 

Аналізуючи результати ДПА з географії в 9-А класі учні підтвердили річні оцінки (вчитель Кравченко В.О.),що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Б класі з біології

Клас

Кількість

учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

 9-Б

29

10

34%

10

34%

9

32%

0

0

68%

100%

 

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-Б класі з біології

Клас

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-Б

29

9

31%

11

38%

9

31%

0

0%

69%

100%

Аналізуючи результати ДПА з біології в 9-б класі учні отримали краще результати на ДПА. Зростання на 1 % якості ( вчитель Чернікова О.В..),  що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок.

ЗНО

У форматі проведення ЗНО з’явилися новації, головні з яких: результати тестування із 3-х предметів :

1. Українська мова.

 • 2. Історія України або математика (за вибором учня).
 • 3. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, математика, біологія, географія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова), фізика, хімія (за вибором учня).

Учні, які для проходження державної підсумкової атестації вибрали другим навчальним предметом історію України, могли вибрати третім навчальним предметом математику і навпаки.

Наказом по школі № 25 від 27.02.201року був  звільнений від державної підсумкової атестації  за станом здоров'я учень11 класу: Носенка Євгенія Миколайовича.

 

Інформація про стан реєстрації учасників ЗНО

Кількість випускників, які пройшли реєстрацію на ЗНО-19

Кількість учнів,які будуть проходити ЗНО з предмету

Укр.. мова

математика

Історія України

географія

фізика

біологія

Англійська мова

 

 

28

27

11

22

20

1

10

10

 

Результати ЗНО з української мови:

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

27

2

7%

10

37%

14

52%

1

3%

44%

97%

Результати ЗНО з математики:

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

11

2

18%

3

28%

5

45%

1

9%

46%

91%

Відсоток відповідності результатів річного оцінювання навчальних досягнень учнів школи та ЗНО з тих самих предметів різний.

Фізичний розвиток і здоров’я учнів

В школі є медичний кабінет, обладнаний згідно з вимогами до медичних кабінетів навчальних закладів. Складені списки учнів за класами, упорядковані медичні карти згідно з кількістю дітей, та списки тих дітей,  які за станом здоров’я звільнені від уроків фізичного виховання та дітей, які повинні мати обмеження фізичного навантаження. На 1 вересня 2018 року були видані накази по школі  «Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми згідно

рішення ЛКК». На сьогоднішній день адміністрація школи працює над питанням отримання ліцензії на мед.кабінет. Проблемою в цьому питанні залишається вакансія медичної сестри.