Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Результати ДПА

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

від    05 травня 2019 року                                                               № 68

Про підсумки, результати проведення

державної підсумкової атестації в 9 класах

  Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році проводиться       відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від25.01.2019   № 59, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 3 1369 «Про затвердження порядку проведення  державної  підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах в 2018/2019 навчальному році», наказу №116 від 01.02.2019 року «Про проведення в 2018/2019 державної підсумкової атестації осіб,які здобувають загальну середню освіту», листа  МОН України від 23.01.2019

№ 1/9-41 « Про методичні рекомендації про проведення державної  підсумкової атестації з іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах в 2018/2019 « та з метою організованого проведення ДПА у навчальному закладі,відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011   за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016    № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»)

  1. До 01.05.2019 року складено, затверджено розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, склад апеляційних комісій. Складено, погоджено в управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради склад комісій для проведення ДПА.

2. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, Інструкція про порядок переведення та випуску учнів, склад груп для складання ДПА).

3. Додаткові матеріали для проведення ДПА розглянуто на предметних методичних комісіях, затверджено директором школи,  та педрадою зберігались до початку ДПА в сейфі.

4. Складено, погоджено склад атестаційних та апеляційних комісій, комісій для проведення ДПА, комісій для забезпечення об’єктивного проведення ДПА до 01.05.2019 р.

5.  В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.

7. Складено звіти про якість і форму складання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Оцінки державної підсумкової атестації виставлено адекватно річним оцінкам. Учні підготовлені до ДПА на достатньому рівні.

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводилася в письмовій формі.

Завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів  9 класу  складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 26 від 28.02.2019 і педрадою № 5 від  18.03.2019 року.

Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів основної школи є контрольний текстовий диктант. На проведення атестації відводилася 1 астрономічна година. Відлік часу вівся від початку читання вчителем тексту.

За обсягом тексти диктантів  містили 160 -170 слів. Вид роботи й назву

 тексту вчителя Мартинюк Т.К. і Чуниховською В.В записали на дошці. 

Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості. Спочатку вчителя читали весь текст, після чого не давали ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей.

Після прочитання всього тексту вчителя читали перше речення,  учні уважно слухали. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, вчителя читали його повністю з метою перевірки. Таким чином диктувалося кожне речення тексту.

Учителя обов’язково вказували місце  поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту читали його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між реченнями  і   надаючи  змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

Текст диктували виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з української мови

Клас

Кількість учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий

 рівень

 

%

% якості

%  успішності

9-А

30

7

23%

15

50%

8

27%

0

0

73%

100%

9-Б

29

6

21%

12

41%

11

38%

0

0

62%

100%

9-ті

59

13

22%

27

46%

19

32%

0

0

68%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з української мови

Клас

Кількість

учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній

рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

30

12

40%

11

38%

7

22%

0

0%

78%

100%

9-Б

29

6

21%

12

41%

11

38%

0

0%

62%

100%

9-ті

59

18

31%

23

39%

18

31%

0

0%

70%

100%

 Аналізуючи показники річного оцінювання і ДПА з  української мови учні практично  підтвердили річні оцінки( % зменшення склав -2%)

 

Для проведення державної підсумкової атестації з математики вчителя: Лещинська Л.М. і Кутєпова Л.С. і Резцова Т.С. приготували декілька варіантів атестаційних робіт. Матеріали ДПА складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 9 від 05.04.2017 і педрадою № 4 від  02.03.2017року. Для учнів

 9-х класів роботу поділили на 3 частини.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання надавалося 4-5 варіантів відповіді.

Виконуючи завдання першої частини, учень не повинен був  наводити будь-які міркування. Завдання з вибором відповіді  були виконаними правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друга частина атестаційної роботи складалася із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Третя частина атестаційної роботи складалася з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні повині були  подати розгорнуту відповідь.

Завдання третьої частини вважалися виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язання та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінював вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні завчасно  були ознайомлені.

У кожній із частин атестаційної роботи поєднані завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання охоплювали увесь курс математики 5-9 класу.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконували на аркушах зі штампом.

Державна підсумкова атестація з математики проводилась протягом 135 хв.

Для оцінювання письмової роботи вчителя користувалися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з математика

Клас  

Кількість учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якос-ті

%

успіш-

ності

9-А

30

8

27%

6

20%

16

53%

0

0%

47%

100%

9-Б

29

5

17%

13

45%

11

38%

0

0

62%

100%

9-ті

59

13

22%

19

32%

27

46%

0

0%

54%

100%

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з математики

Клас

Кількість

 учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

30

5

17%

10

33%

13

43%

2

7%

50%

100%

9-Б

29

1

3%

16

55%

12

41%

0

0%

58%

100%

9-ті

59

6

10%

26

44%

25

42%

2

0%

54%

100%

 

Аналізуючи результати ДПА з математики в 9-х класах учні отримали кращі результати на ДПА. Зростання якості в 9-А класі, відсутність с ДПА оцінок низького рівня.

Для проведення атестації з географії вчитель  Кравченко В.О. приготувала одинадцять варіантів завдань. Кожен варіант мав тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовували для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації (20 завдань);

2) завдання на визначення відповідності передбачали вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків (5 завдання);

3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовували для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ тощо (3 завдання);

4)два завдання, яке передбачало виконання різних дій практичного характеру (розрахунок, визначення, опис тощо) з використанням малюнків, схем, таблиць, діаграм і статистичних матеріалів;

5) два завдання, що передбачали розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечували можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації, порівнювати географічні об’єкти і явища, пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак, встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та недоліків природних та економічних умов, уміння застосовувати наявні знання і вміння для вирішення запропонованих завдань (2 завдання, одне з яких стосуватиметься курсу фізичної географії України, а інше – курсу економічної і соціальної географії України );

6) завдання на контурній карті( правильно визначити п’ять об’єктів)

Кожен варіант такої атестаційної роботи налічуватиме: 28 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті.

На виконання атестаційної роботи  учням відводили 120 хвилин.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Аз географії

Клас 

Кількість

учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успіш-

ності

9-А

30

14

47%

14

47%

2

6%

0

0

94%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-А з географії

Клас

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

30

12

40%

15

50%

3

10%

0

0%

90%

100%

 

Аналізуючи результати ДПА з географії в 9-А класі учні підтвердили річні оцінки (вчитель Кравченко В.О.),що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок.

Атестаційна робота з біології складена вчителем Черніковою О.В. із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня підготовки .

Атестаційна робота складена із завдань різних рівнів складності

·         завдання на відтворення знань, які передбачають уміння розпізнавати типові біологічні об’єкти, процеси, явища; давати визначення основних біологічних понять; користуватися біологічними термінами і поняттями тощо;

·         завдання на застосування знань, які передбачають використання уміння описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси, закономірності; складати схеми схрещування, ланцюги (мережі) живлення в екосистемах; розв’язувати елементарні вправи з реплікації, транскрипції, трансляції; описувати і пояснювати результати експерименту, дані таблиць, графіків; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки; використовувати знання у практичній діяльності.

Атестаційна робота має включати 50 % завдань на відтворення і 50 % завдань на застосування знань і охоплювати різні теми курсу біології основної школи.

Елементи змісту атестаційної роботи:

·         методи вивчення живих об’єктів (спостереження, опис, вимірювання, експеримент);

·         загальні ознаки рослин, грибів, бактерій, тварин, їх значення у природі та використання у практичній діяльності людини;

·         особливості організму людини, його будови та процесів життєдіяльності (тканини, органи і системи органів, процеси життєдіяльності, внутрішнє середовище, імунітет, нейрогуморальна регуляція процесів життєдіяльності, профілактика захворювань, надання долікарської допомоги);

·         хімічний склад і структура клітини; каріотична і прокаріотична клітини; особливості рослинних і тваринних клітин; клітинний цикл, мітоз, мейоз; статеві клітини, запліднення; хромосоми, гени, генетичний код; біосинтез білка;

·         методи генетичних досліджень; генотип і фенотип; закони Менделя; генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю; форми мінливості; види мутацій;

·         екосистеми, їх різноманітність; харчові зв’язки, потоки енергії та коло-

обіг речовин в екосистемах;   екологічні фактори; взаємодія видів в природі; біосфера.

До атестаційної роботи включаються:

·         тестові завдання закритої форми (з однією правильною відповіддю, з кількома правильними відповідями, на встановлення відповідності);

·         завдання відкритої форми (з короткою та розгорнутою відповіддю);

·         завдання, які передбачають здійснення аналізу діаграм, графіків, таблиць, текстів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Б класі з біології

Клас

Кількість

учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-Б

29

10

34%

10

34%

9

32%

0

0

68%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-Б класі з біології

Клас

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-Б

29

9

31%

11

38%

9

31%

0

0%

69%

100%

 

Аналізуючи результати ДПА з біології в 9-б класі учні отримали краще результати на ДПА. Зростання на 1 % якості ( вчитель Чернікова О.В..),  що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок.

Н А К А З У Ю :

1.     Організацію та проведення державної підсумкової атестації у 2018-2019 навчальному році вважати задовільною.

Звіт про підсумки складання ДПА, результати проведення ДПА вивчити на засіданнях ШМК  вчителів - предметників у вересні 2019-2020 н.  р.

2.     Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з НВР – Стороженко Н.В.

 

В.о. директора                                                             Н.В.Стороженко

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                Н А К А З

   від 17 травня  2019 року                                                                                                                                                                               № 57

Про результати ДПА в 4-х класах

з української мови та математики

в 2018-2019 н. р.

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018

№ 1369 «Про затвердження порядку проведення  державної  підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах в 2018/2019 навчальному році», наказу № 116 від 01.02.2019 року «Про проведення в 2018/2019 державної підсумкової атестації осіб,які здобувають загальну середню освіту», листа МОН України від 23.01.2019 № 1/9-41 « Про методичні рекомендації про проведення державної  підсумкової атестації з іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах в 2018/2019» та з метою організованого проведення ДПА у навчальному закладі, відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Виходячи з листа МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році» було створено комісії для проведення ДПА в 4-х класах та складено графіки проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» ДМР та заготовлені тексти контрольних робіт для кожного учня.

Згідно графіка підсумкова державна атестація з української мови,читання проводилась 14.05.2019 року, та з математики – 16.05.2019 року.

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи укладали учителі початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Перелік навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти (у 4-х класах закладів загальної середньої освіти), наведено в додатку 1 до Наказу № 59. Згідно з Переліком учні 4-х класів здаватимуть ДПА з двох предметів: українська мова – оцінювання результатів з української мови та читання математика.

Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови та читання  і математики у двох варіантах, згідно листа МОН №1/9-196

погоджувала педагогічна рада ( протокол № 5 від 26.04.2019  ) і затверджував  в. о. директора школи – Стороженко Н.В. Звільнених  від ДПА немає.

Контрольні роботи проводилася відповідно до календарного планування на другому уроці, крім понеділка і п’ятниці.

У разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення  вчителі фіксували відсутність учня.

На проведення контрольної роботи відводилося 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи  враховувалися такі аспекти:

  • перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі;
  • контрольна робота повинна містити компетентнісно-орієнтовані завдання різних рівнів складності;
  • кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;
  • тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;
  • завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з української мови.

Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь вчителі для контрольної роботи обирали в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих орфограм. З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який опрацьовували учні, вчителі : Андрущишина Н.Є.  Грицан Л.В.  розпочали контрольну роботу з опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити пропущені букви.

Далі організували перевірку навички читання мовчки таким чином:

  • учитель пропонував дітям взяти в руки олівці;
  • за вказівкою вчителя діти починали читати текст (мовчки);
  • через 3 хвилини вчитель зупиняв читання і пропонував поставити олівцем крапку над словом, на якому зупинився читати учень;
  • учитель пропонував дітям продовжити читання тексту до кінця.

Після повного прочитання тексту учням пропонувалося виконувати завдання у порядку зручному дитині.

Зміст підсумкової контрольної роботи сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя). В обох варіантах перше завдання представлено текстом для читання. Вчителі 4-х класів: Грицан Л.В. і Андрущишина Н.Є вибрали ІІ варіант.

ІІ варіант підсумкової контрольної роботи з української мови відрізняється від І варіанту тим, що для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь розробляють тестові завдання закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань). Змістове наповнення цих завдань добирається відповідно до наданих рекомендацій до І варіанту підсумкової контрольної роботи.

Аналіз результати державної підсумкової атестації з української мови, проведеної в 4 класах

Клас

К-сть за списком

К-сть учнів, які писали

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

Кількість помилок у завданнях

(назва завдання та к-сть помилок)

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Мовчазне читання

Розуміння роз.тексту

Перевірка мовних знань і вмінь

Визначення відмінку займенників

Встановлення відповідності

Творче завдання

Списування з пропущеними орфограмами

 

Зміст

Грамотність

4-А

34

34

7

21

21

61

6

18

0

0

 

24

19

5

6

15

14

 

15

4-Б

35

34

11

32

15

45

7

21

1

3

 

26

18

5

7

17

15

 

17

Всього

69

68

18

26

36

52

13

19

1

1,5

 

50

37

10

13

32

29

 

32

 

Більше уваги слід приділяти учителям уважності учнів, грамотності.так як основним і найбільш поширеним видом помилок є пропуск та заміна букв,списування з пропущеними орфограмами. Вчителі 4-А класу – Грицан Л.В., та 4-Б класу – Андрущишина Н.Є багато уваги приділяли розвитку зв’язного мовлення, що стало запорукою успіху їх учнів при визначенні головної думки, роботі над текстом.

На початковий рівень написали роботу:

Романюк Аліна – 4-Б  клас

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з математики

Зміст підсумкової контрольної роботи сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя). Вчителі 4-х класів: Грицан Л.В. та Андрущишина Н.Є. вибрали ІІ варіант.

Аналіз результати державної підсумкової атестації з математики,

проведеної в 4 класах

Клас

К-сть за списком

К-сть учнів, які писали

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Кількість помилок

 

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Завдання закритого типу з вибором однієї відповідності

Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між шістьма компонентами

 

 

 

 Знаходження значення виразу з багатоцифровими числами,що передбачає визначення порядку дій

 

Геометричне завдання

 

 

 

Розв’язання задачі на три дії

 

 
 

4-А

34

34

14

41

16

47

4

12

0

0

16

2

 

7

3

 

11

 

4-Б

35

34

13

38

8

24

13

38

0

0

18

4

 

9

5

 

15

 

Всього

69

68

27

40

24

36

17

25

0

0

34

6

 

16

8

 

26

 

Учні 4-х класів не мали оцінки початкового рівня.

Найбільше помилок:

-обчислювальні навички,

-розв’язання задач

              

Виходячи з вищесказаного

Н А К А З У Ю :

     1. Відмітити якісну роботу по формуванню в учнів знань, умінь та навичок з української мови, читання та математики вчителів: Грицан Л.В. та Андрущишина Н.Є

     2. На засіданні ШМК вчителів початкових класів обговорити результати ДПА в 4-х класах та розробити прийом удосконалення прогалин в знаннях учнів.

 

    

 В.о. директора школи                                        Н.В.Стороженко   

 


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини