Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпропетровської міської ради І – ІІІ ступенівАдреса: область Дніпропетровська район Шевченківський місто Дніпро вулиця Альвінського, 3 телефон 378-63-40, 763-10-27У школі на 01.09.20 класів - 26 учнів - 828_

На допомогу вчителю

ЗРАЗКИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

 

Зразок № 1. Про створення комісії з проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

(повна назва закладу)

 

 

 

Н А К А З

 

 

 

від __________                                          № _______

 

 

 

Про створення комісії з проведення

 

атестації педагогічних кадрів

 

у _______ навчальному році

 

 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників навчально-виховних закладів України та з метою проведення атестації

 

наказую:

 

1.                 Створити атестаційну комісію закладу у складі:

 

_____________ - голова атестаційної комісії, директор закладу

 

(прізвище, ініціали)                    

 

_____________ - заступник голови атестаційної комісії

 

(прізвище, ініціали)

 

_____________ - секретар атестаційної комісії

 

(прізвище, ініціали)

 

_____________ - члени комісії

 

(прізвище, ініціали)

 

_____________

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

2.                 Погодити склад атестаційної комісії з районним(міським) управлінням (відділом) освіти.

 

3.                 Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

4.                 Атестаційній комісії, заступнику директора, завідуючим відділами, головам методичних об’єднань та методистам закладу всебічно вивчити досвід роботи педагогів, які атестуються.

 

 

 

МП                                                                                                               

 

Директор                             __________   __________________

 

                                                        (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

"З наказом ознайомились”: __________      _________________

 

                                                                                    (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

 

                                                                                    ___________      _______________________

 

                                                                                    (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

Зразок № 2. Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році

 

 

 

______________________________________________________________

 

(повна назва закладу)

 

 

 

Н А К А З

 

 

 

від _____________                                          № ________

 

 

 

Про проведення атестації

 

педагогічних працівників

 

______________________

 

               (назва закладу)

 

у _______ навчальному році

 

 

 

Відповідно до Законів України "Про освіту” і "Про позашкільну освіту” та "Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” зі змінами і доповненнями з метою підвищення рівня професійної діяльності, удосконалення професійної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання гуртківців, згідно з перспективним планом фахової атестації

 

наказую:

 

1. Провести атестацію педагогічних працівників:

 

 

№       

Прізвище, ім’я, по батькові педагога       

Посада          

Підстава *

 

1.        

           

           

 

 

2.        

           

           

 

 

3.        

           

           

 

 

 

 

 

2. Затвердити графік проведення атестації, довести його до відома осіб, які атестуються (додається до наказу з підписами осіб, які атестуються)

 

3.           Провести засідання комісії з атестації педагогічних працівників

 

_____04. _____200_ р.

 

4.           Порушити клопотання перед районноє атестаційною комісією про продовження терміну дії попереднього рішення атестаційної комісії на 1 рік для педагогів (зазначити причини)

 

5. Контроль за виконанням наказом доручити заступнику голови атестаційної комісії ______________________________ (прізвище. ініціали)

 

 

 

МП                                                                      Дата

 

 

 

Директор                                           __________   ________________

 

                                                                      (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

"З наказом ознайомились”:              ________      _________________

 

                                                                      (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

                                                                                    ________      _________________

 

                                                                      (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

*Примітка:

 

Підстави для атестації:

 

а) особиста заява педагога про чергову атестацію від "__”__ 200 _ р.;

 

б) особиста заява про позачергову атестацію від "__” ______200 _ р.;

 

в) подання адміністрації або ради навчально-виховного закладу про позачергову атестацію (прізвище, ініціали керівника) від "__” ___ 200 _ р.

 

 

 

Зразок № 3. Наказ про результати атестації педагогічних працівників

 

 

 

__________________________________________________________________

 

(повна назва закладу)

 

 

 

Н А К А З

 

 

 

від ____________ 2009 р.                                          № ________

 

 

 

Про результати атестації педагогічних

 

працівників закладу у 200 _/200_ н. р.

 

 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями та річного плану роботи закладу у _____ році проведено атестацію _____педпрацівників ____ із _____ працюючих, що становить ____ %.

 

На підставі рішення атестаційної комісії, протокол №_ від _ 200_ р.

 

наказую:

 

1.          Підтвердити відповідність займаній посаді керівників _________,

 

(прізвища, ініціали)

 

встановити їм посадові оклади ___________ грн.

 

2.         Встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії” методисту ______________________________________

 

(прізвище, ініціали)

 

3.         Подати до районної (міської) атестаційної комісії матеріали методиста ________ та порушити клопотання перед атестаційною комісією районного (міського) відділу освіти про встановлення йому кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії”.

 

4.         Бухгалтерії районного (міського) відділу освіти здійснювати оплату праці працівникам згідно встановлених кваліфікаційних категорій.

 

5.         Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

     МП                                                                                    Дата            

 

 

 

Директор                             __________   __________________

 

                                                           (підпис)              (прізвище, ініціали)

 

"З наказом ознайомились”:              __________         _____________

 

                                          підпис                                  прізвище, ініціали

 

                            __________         _____________

 

                                          підпис                            прізвище, ініціали

 

 

 

Зразок № 4. Заявка на проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації

 

 

 

Ректору обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

___________________________________

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Заявка

 

на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

________________________________________________________

 

(назва закладу)

 

на ________________ навчальний рік

 

 

 

п/ п    

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада          

Профіль

 

           

           

           

 

 

 

 

 

МП                                                                      Дата            

 

 

 

Директор                             __________   __________________

 

                                                          (підпис)                            (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

Зразок № 5. Заява на атестацію методиста позашкільного закладу

 

Голові атестаційної комісії

 

_____________________________________

 

                    (назва закладу)

 

_____________________________________

 

(прізвище та ініціали директоразакладу)

 

_____________________________________

 

(прізвище, ініціали методиста закладу)

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу атестувати мене згідно графіка чергової атестації та встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст ________ категорії” (І, ІІ, вищої).

 

 

 

При цьому повідомляю про себе такі дані:

 

-      спеціальність за дипломом;

 

-      стаж безпосередньої педагогічної роботи;

 

-      посада, стаж роботи на займаній посаді;

 

-      державні нагороди, звання;

 

-      результати попередньої атестації, терміни її проведення;

 

-      форми підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (документально);

 

-      результати професійної діяльності за звітний період;

 

-      кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати), педагогічне звання, на які претендує педагогічний працівник;

 

* У разі відмови педагогічного працівника від проходження атестації вказується причина.

 

 

 

Дата                                                                                     Підпис

 

Зразок № 6. Заява на атестацію керівника гурткової роботи позашкільного закладу

 

Голові атестаційної комісії

 

________________________________

 

                    (назва закладу)

 

_________________________________________

 

(прізвище та ініціали директора закладу)

 

_________________________________________

 

(прізвище, ініціали керівника гурткової роботи)

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу атестувати мене згідно графіка чергової атестації на відповідність займаній посаді та підтвердити посадовий оклад.

 

 

 

При цьому повідомляю про себе такі дані:

 

-    спеціальність за дипломом;

 

-    стаж безпосередньої педагогічної роботи;

 

-    посада (стаж роботи на займаній посаді);

 

-    державні нагороди, звання;

 

-    результати попередньої атестації, терміни її проведення;

 

-    форми підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (документально);

 

-    конкретні результати професійної діяльності за звітній період;

 

-    кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати), педагогічне звання на які претендує педагогічний працівник;

 

* У разі відмови педагогічного працівника від проходження атестації вказується причина.

 

Дата                                                                                                                                             Підпис

Тематика засідань методичної ради
Засідання № 1   від 20.09.20131. Затвердження складу методичної ради.

2. Вибори секретаря методичної ради.

3. Організація методичної роботи в школі у 2013/2014 н.р. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми "Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів».

4. Затвердження плану роботи ради методичного кабінету на 2013/2014 н. р.

5. Організація науково-дослідницької роботи учнів у 2013/2014 н.р.
6. Вимоги до плану роботи методичного об’єднання вчителів-предметників.Засідання № 2  від  13.12.2013


1. Підготовка та проведення педагогічної ради "Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”.

2. Про участь у конкурсі педагогічної майстерності "Учитель року – 2014” . Обговорення положення конкурсу " Вчитель року"
3. Про підсумки вивчення питання «Моніторинг стану роботи з обдарованими дітьми».


Засідання № 3  від14.02.2014


 1. Підготовка та проведення педагогічної ради «Компетентність та самоосвіта вчителя-важлива передумова процесу самовдосконалення».

 2. Аналіз результативності виступу учнівської команди у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 

3. Про підготовку узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів-предметників 

 4. Про результати моніторингового дослідження «Моніторинг  якості освіти учнів 4 і 10-х класів за завданнями МОН України».

Засідання № 4 від 09.06.2014


1. Про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами. Звіт про роботу методичних об’єднань, творчих груп вчителів-предметників.
2. Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

3. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи в 2014/2015 навчальному році.

4. Схвалення авторських, адаптованих програм гуртків, факультативів.

План роботи школи молодого учителя
на 2013/2014 навчальний рік


Засідання № 1 вересень 2013 року


1. Організаційні питання: знайомство зі школою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги до ведення шкільної документації: оформлення класного журналу, календарно-тематичних планів, поурочних планів, особових справ учнів.

3. Організація наставництва.

4. Самоосвіта молодого учителя.


Засідання № 2 жовтень 2013 року


1. Про відвідування відкритих уроків учителів-наставників.

2. Про результати відвідування уроків молодих спеціалістів.Засідання № 3 листопад 2013 року


1. Урок – основна форма навчання: типи, структура, форми проведення уроків. Вимоги до сучасного уроку.
2. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.Засідання № 4 березень 2014 року


1. Сучасні освітні технології в навчальному процесі.

2. Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

3. Про підготовку до тижня молодого спеціаліста.Засідання № 5 червень 2014 року


1. Звіт про проходження стажування «Мої педагогічні знахідки».

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ ЩОДО ПІДТРИМКИ ДИСЦИПЛІНИ В КЛАСІ

«Наша праця, - писав В.Сухомлинський, - проходить у світі дитинства – от про що не можна забувати ні на хвилину. Потрібно знати цей світ, але і цього замало, потрібно вжитися у світ дитинства. У кожному вчителеві має сяяти і ніколи не згасати маленька іскорка дитинства, вона допомагає знаходити оптимальне рішення в безлічі педагогічних завдань, що він їх вирішує».

 

Дисципліна – це умови, засоби і результат виховання, вона потребує зустрічних зусиль.

 

Головною умовою дисциплінованої поведінки учнів є доброзичливі відносини між учителем і дітьми.

 

Дисципліну в класі багато в чому обумовлюють раніше нагромаджений досвід поведінки учнів, організованість класу, ставлення до навчання, предмета, вчителя, дотримання єдиних вимог до учня всіма вчителями, які працюють у класі, загального порядку, умов і традицій даної школи.

 

Хорошої поведінки діти не лише вчаться, а й запозичають її. Добре, якщо діти з перших днів перебування в школі засвоюють еталони поведінки: як входити і виходити з класу, як стояти біля дошки, звертатися до вчителя, вітатися тощо.

 

Часто за однакових умов в одному класі і в різних учителів дисципліна різна. Це свідчить про те, що багато залежить від рівня професіоналізму, майстерності, комплексу особистих якостей учителя.

 

При порушені дисципліни в конфліктних ситуаціях не слід поспішати звертатися на допомогу до адміністрації, батьків. Краще з’ясувати причину й встановити контакт із учнем самостійно.

 

          Варто враховувати такі правила:

- Поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом, при цьому всіляко стимулюйте їхню активність;

- Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. Урок має свої чіткі завдання, це не арена для з’ясування стосунків;

- Дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, створюйте життєрадісний, оптимістичний настрій у класі;

- Стежте за правильністю постави, проводьте  фізкультхвилинки; не припускайте перевтоми учнів;

- Надавайте учням можливість частіше працювати у групах – це може бути стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою та поведінки.

- Створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали змогу відчути себе лідерами;

- Не принижуйте учнів, не припускайте образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни й авторитету вчителя;

- Будьте привітними, але враховуйте, що фамільярність може породити неповагу;

- Не виявляйте антипатії до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться згідно з вашими очікуваннями;

- Не припускайте появи «любимчиків», бо це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі;

- Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. Пам’ятаючи народну мудрість: «У ножа одне лезо, а в слова їх сотні», - не можна вимагати від дитини те, що під силу дорослому, будьте терплячими;

- Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю. Але не можна висміювати учнів. Дітям імпонує веселий, спритний, оптимістичний учитель;

- Не забудьте привітати дитину з днем народження, надіслати похвальний лист батькам;

- Підтримуйте контакт із учнями поза уроками, на заняттях гуртка, позакласних заходах, спільних походах. Спілкуйтеся з дітьми на природі, вдома, у спільній трудовій діяльності.

- Зміцнюйте зв’язки з батьками, намагайтеся отримати від них підтримку, але не сподівайтеся, що вони вирішать проблему з дисципліною у класі. Їх найбільше цікавлять успіхи своєї дитини. Виявляйте коректність у взаєминах із батьками. Постійна негативна інформація, скарги псують відносини, викликають недовіру до вчителя, його можливостей, здібностей навчати й виховувати дітей.

- Досвід показує, що більшість конфліктних ситуацій породжується непогодженням учня, а часто й самих батьків, з оцінюванням. Причина в тім, що самооцінка, як правило, вища за оцінку, поставлену вчителем. Потрібен коментар відповіді, письмової роботи, а вчитель, як правило, обмежується лише виставлянням оцінки. Має місце суб’єктивний підхід, коли на оцінювання впливає поведінка, старанність і навіть ставлення до вчителя.

- Простежується переоцінювання значущості контролю. Для багатьох учителів і учнів оцінка стала не засобом, а методом навчання. На уроках більше запитують, ніж навчають, перекладаючи важкість засвоєння нового матеріалу на домашню роботу. Це призводить до перевантаження, погіршення здоров'я дітей, неповаги до школи та вчителя. У книжці «100 порад учителеві» В. Сухомлинський пише:

- Ретельно розучуйте матеріал на уроці, не витрачайте багато часу на опитування, не оцінюйте того, чого ще не встигли навчити;

- Більш надійна та оцінка, що враховує відповіді на кількох уроках. Нехай учень знає, що ви за ним спостерігаєте і радієте його успіхам;

- Не ставте погану оцінку, якщо учень не засвоїв матеріал. Пригніченість, зневіра не сприяють активізації мислення. Стимулює навчання тільки успіх, допоможіть учневі його досягти;

- Ширше використовуйте словесне оцінювання судження, а не оцінки. Не виставляйте в журнал і в щоденник випадкові оцінки заради їхнього нагромадження. Більш доцільним є тематичний облік знань. Якщо велика частина учнів не впоралася з письмовою роботою, не варто виставляти оцінки в журнал;

- Заохочуйте взаємодопомогу між учнями, шефство над молодшими, роботу в групах, взаємонавчання та взаємоконтроль;

- Застосовуйте різнорівневу педагогічну підтримку, диференційовані, довгострокові домашні завдання. Шукайте можливість заохотити учня і за малі успіхи, вселити почуття впевненості, можливості досягнення успіху;

- Враховуйте природні можливості, стан здоров'я й умови життя дитини, оцінюючи її навчання, виховання і розвиток, пам’ятаючи народну мудрість: «Кому більше дається, з того й більше вимагається»;

- Відчуття провини – не самообвинувачення, а докори сумління, прагнення до самовдосконалення, порядності;

- Перш ніж засудити, завжди варто подумати, чи можна вибачити;

- Усвідомлення своєї провини – найперша умова виправлення;

- Потрібно виховувати в дітях совість і ясність розуму;

- Свобода – це право робити все, що законно і не шкодить іншим людям;

- Брак простоти і скромності – це брак розуму;

 

Сором перед людьми – хороше почуття, але найкраще – сором перед власною совістю.

На допомогу вчителю

Лист МОН № 1/9-303 від 11.06.14 року

“Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 н.р.”

 

 

Навчальні плани на 2014/2015 н.р.

•         Визначає лист МОН від 11.06.2014 №1/9-303 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 н.р.”

 

Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються:

  • для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;
  • для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;
  • для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;
  • для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
  • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 

 

Програми, підручники, навчально-методична література

•         Відповідно до наказу МОН України від 02.08.2012 р. №882 “Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах”

в організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, щорічно друкується в Інформаційному збірнику Міністерства та розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

 

 

Програми, підручники

•         Вказані в листі МОН,молодь, спорт України від 09.06.2011р. №1/9-454 і додатках “Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2011-2012 н.р.”,

•         “Інструктивно-методичних рекомендаціях щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2011- 2012 н.р.” (Інф. Зб. №17-18, 19-20-21)

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

(наказ МОНмолодь, спорт від 13.04.11р. №329, зареєстр. в Мін’юсті 11.05.11р №566/19304)

 


Новини


6 жовт. 2014
З 6 жовтня розпочався 1-й етап Всеукраїнськиї учнівських предметних олімпіад
Бажаємо успіхів!

5 жовт. 2014
Вітаємо з Днем працівника освіти!
За розум осяйний, за мудрість й доброту від Бога прославимо в віках, звеличимо в піснях високу працю педагога!

1 вер. 2014
Тема першого уроку: "Україна - єдина країна"
Вітчизна – це не хтось і десь! Я – теж Вітчизна!

1 вер. 2014
1 вересня - День знань
Жовтіє листя на тополі. Летять у синяві хмарки. Відкриті навстіж двері в школі — Ідуть до школи першачки. З гілок тополь злітає листя, кружляє й падає до ніг. Уперше діти урочисто переступають цей поріг.

24 серп. 2014
24 серпня - День Незалежності України
День Незалежності України — головне державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.

23 серп. 2014
23 серпня - День Державного прапора України
23 серпня 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України». Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні нове свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня.

Відеоуроки

АЛГЕБРА
 
ГЕОМЕТРІЯ
 
МАТЕМАТИКА
 
 
ІНФОРМАТИКА
 
ФІЗИКА
 
РОСІЙСЬКА МОВА
 
АНГЛІЙСЬКА МОВА
 
 
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
 
ХІМІЯ
 
БІОЛОГІЯ
 
ПРИРОДОЗНАВСТВО
 
 
ГЕОГРАФІЯ
 
 

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ

Міністерство освіти і науки України
http://www.mon.gov.ua
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.
Освіта-UA
http://osvita-ua.net
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.

Освіта в Україні
http://www.ednu.kiev.ua
Українські організації, пов'язані з освітою. Вищі та середні навчальні заклади. Освіта за кордоном, гранти. Преса. Виставки та семінари. Дистанційне навчання.

Освітній портал - освіта в Україні, освіта за кордоном
http://www.osvita.org.ua
Довідник ВНЗ України. Зовнішнє тестування. Абітурієнту. Новини освіти та науки України та закордону. Каталог освітніх сайтів. Форум. Реферати, курсові, дипломні. Освіта за кордоном.

Освіта в Україні на Parta.ua

http://www.parta.com.ua/ukr/dpa

Освітній портал.Все про освіту: довідник абітурієнта, курсове навчання, каталог репетиторів, реферати і багато іншого для школярів, студентів та їх батьків. Посібники з Державної підсумкової  атестації (ДПА) 2011 року.

Шкільний портал "Острів знань"
http://ostriv.in.ua
Комплексна інформацЧинні навчальні програми, методичні документи. Деякі окремі аспекти навчання. Плани роботи шкіл, атестаціяія про навчання і дозвілля. . Сценарії проведення свят, вікторин. Зарубіжний досвід. Обмін педагогічним досвідом, обговорення, поради, точки зору. Про історію освіти, навчання та видатних педагогів. Питання ліцензування освітньої діяльності в Україні. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Огляди українських педагогічних видань, дайджести, публікації.

Вчитель вчителю, учням та батькам
http://teacher.at.ua
Накази, листи, рекомендації. Поради та рекомендації для вчителів та батьків. Поради психолога.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Портфоліо вчителя
http://aura.at.ua
Інформація для вчителя початкової школи.

Супер клас
http://myclass.at.ua
Сайт вчителя початкових класів школи №118 міста Кривий Ріг. Скарбничка вчителя. Законодавство. На допомогу вчителю. Психологічні тести для дітей. Робота з батьками. Молодому вчителю. Навчальні програми. Виховна робота. Методичний порадник. Матеріали до уроку. Українська мова. Правова iнформацiя.

ВЧИТЕЛЯМ – ПРЕДМЕТНИКАМ

UROKI.NET
http://www.uroki.net
Все для вчителя: поурочне і тематичне планування, відкриті уроки, сценарії шкільних свят, методичні розробки, конспекти уроків, підручники, лабораторні, контрольні роботи і безліч інших матеріалів для вчителів - предметників, матеріали для педагогів-організаторів, шкільних психологів, завучів, класних керівників і директорів шкіл, ліцеїв, гімназій.

Інформація педагогу
http://ped-inform.org.ua
Новини освіти і науки України. Зовнішнє оцінювання (ЗНО). Нормативно-правові документи. Виховна робота. Вчителям - предметникам.

Математика в школі

Математика для школи
http://www.formula.com.ua
Цікаві математичні факти, історії з життя математиків, означення, описи понять, правила, теореми, закони, властивості, формули, математичні таблиці, розв'язки задач з елементарної математики, збірки прикладів.

Творчий вчитель математики
http://yrok.com.ua
Сайт вчителів математики Кривого Рогу: цікаві розробки уроків, рекомендації та методичні матеріали щодо використання сучасних інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, роботи з обдарованими школярами, методичні розробки підвищення якості математичної освіти, математичної компетентності учнів. Фізика в школі

Сайт вчителів України
http://fizika.net.ua
Матеріали для роботи вчителів фізики: методики, новини, бібліотека для учнів та вчителів, програми, уроки фізики.

Шкільна фізика
http://sp.bdpu.org
Теорія, задачі, тести, демонстрації, лабораторні роботи, методика навчання.

Для вчителя хімії та біології

Український біологічний сайт
http://www.biology.org.ua
Висвітлення сучасного стану біологічної науки та освіти в Україні.

Все для учителя биологии
http://bio.1september.ru
Електронна версія газети «Біологія». Матеріали для вчителів: «Я йду на урок біології».

Для вчителя хімії та біології
http://www.uroki.net/docxim.htm
Розробки уроків, календарні, тематичні, поурочні плани, розробки уроків для вчителя хімії та біології в школі.

Географія в школі

Географія в школі
http://geosite.com.ua
Географія в школі на «Географічному порталі»: програми, поурочне планування, розробки уроків, електронні уроки, практичні роботи, нетрадиційні уроки, задачі, література, довідкові матеріали.

Географія в школі
http://ukr-tur.narod.ru/shkola/shkola.htm
Географія в школі на сайті «Світ географії та туризму»: розробка уроків, виховні заходи, методичні рекомендації.

Українська мова та література

Українська мова і література
http://ridnamova.ck.ua
Сайт для учителів української мови і літератури. Українська мова. Українська література. Зарубіжна література. Позакласна робота. На допомогу учням.

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка
http://ippo.org.ua
Інформація для учителів - предметників на інформаційно-методичному сайті: методичні рекомендації, дидактичний матеріал, цікавий досвід.

Українська мова і література в школі
http://www.ukr-in-school.edu-ua.net
Електронна версія науково-методичного журналу.

Російська мова та література

Культура письменной речи.
http://www.gramma.ru
Вчителю російської мови: методичні розробки уроків.

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы
http://litera.edu.ru
Колекція «Російського загальноосвітнього порталу»: російська та зарубіжна література для школи.

Іноземна мова

Для учителей английского языка
http://englishaz.narod.ru/teachers/intro.htm
Методика, планування, розробки уроків.

Методические пособия для учителей немецкого языка
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2133

Методкабинет учителя немецкого языка
http://www.1september.ru/metodkabinet.php?issues=deu
Вчительський фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок». Фестиваль дослідницьких та творчих робіт учнів «Портфоліо».

Вивчення німецької мови
http://www.daad.org.ua/ukr/2.5.7.html

Лінки до теми "Вивчення англійської мови".

Інформатика

Світ ПК. Учитель-учителю
http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua/
Інформаційно - освітній портал на допомогу вчителю інформатики: плани-конспекти з інформатики, цікаві статті, інструкції, програми.

Інформатика в школі
http://informatik.at.ua
Інформація про програмне забезпечення, яке можна використати на уроках інформатики. Цікаві та необхідні матеріали для вчителів інформатики. Плани-конспектів уроків інформатики

UA5.ORG

http://www.ua5.org

Методичні матеріали з інформатики. Сайт присвячений інформатиці та інформаційним технологіям у всіх їх різновидах: від систем счислення до комп'ютерних мереж та телекомунікацій. Матеріали сайту охоплюютьі тематики, які зустрічаються у шкільному курсі інформатики та у фундаментальних дисциплінах з інформаційних технологій вищих навчальних закладів України.

Уроки образотворчого мистецтва та праці в школі

Слово вчителя
http://konserg.ucoz.ua
Цей сайт cтворено для поширення власного досвіду, для спілкування, обміну ідеями тощо. Розробки поурочних планів, виховних годин, комп'ютерних програм, тестів. Вчителям інформатики, образотворчого мистецтва.

Трудове навчання
http://trudove.org.ua
Сайт для учителів трудового навчання та обслуговуючої праці. Сучасні технології. Радіоелектроніка. Декоративне мистецтво.

Спеціалізовані Інтернет-сайти дитячої літератури:

 Веб-сайт "Книги для дітей"

 Веб-сайт для дітей "Весела абетка"

 Веб-сайт "Світ дитини"

 Веб-сайт "Українська казка"

 Веб-сайт "Дитяча література"

 Дитячий сайт "Левко"

 Веб-сайт "Країна міркувань"

 Літературний сайт Ігоря Січовика

 Авторський сайт "Віршики пана Назара"

 

 Освітньо-інформаційні ресурси:

Веб-сайт "Учитель учителю, учням та батькам"

 

Веб-сайт "Пиши українською"

 

Веб-сайт "Біблійна історія"

 

Веб-сайт "Цікаво про цікаве"

 

Веб-сайт "Світ географії та туризму"

 

Веб-сайт "Академічна книгарня@онлайн"

 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України "Словники України"

 

Проект "Відкритий світ інформаційних технологій"

 

 Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек:

Веб-сайти Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ)

 

Веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей

 

Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ)

 

Веб-сайт "Буквоїд"

 

Веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ)

 

Веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова (Київ)

 

Веб-сайт "Бібліотеки в мережі Internet"

 

Колекція посилань на кращі електронні бібліотеки

 

Інформаційно-довідковий портал "Library.ru"

 

Веб-сайт Бібліотеки Конгресу США

 

BNF або Bibliotheque Nationale - Веб-сайт Національної бібліотеки Франції

 

Веб-сайт Британської бібліотеки

 

 Інтернет-сайти музеїв та картинних галерей України:

 

Веб-сайт "Музейний простір України"

 

Веб-сайт Національного художнього музею України

 

Веб-сайт Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

 

Веб-сайт Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття

 

Веб-сайт Одеського художнього музею

 

Веб-сайт Одеського державного археологічного музею

 

Веб-сайт Одеського музею західного і східного мистецтва

 

Веб-сайт Львівської національної галереї мистецтв

 

Веб-сайт Музею І.М. Гончара

 

Веб-сайт Національного заповідника "Херсонес Таврійський"

 

Веб-сайт Музею театрального, музичного і кіномистецтва України 

 

 Інтернет-сайти світових музеїв та картинних галерей:

Веб-сайт Центрального музею Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (Росія)

Веб-сайт Державного музею архітектури ім. А.В. Щусєва (Росія)

 

Веб-сайт Державного музею історії Санкт-Петербурга 

 

Веб-сайт Всеросійського музею декоративно-прикладного і народного мистецтва 

 

Веб-сайт Московського сучасного мистецтва

 

Веб-сайт Національного Полоцького історико-культурного музею-заповідника (Білорусь)

 

Веб-сайт Гомельського палацово-паркового ансамблю (Білорусь)

 

 


Новини


15 квіт. 2021
День екологічних знань в Україні (відзначається з 1996 року за ініціативою природоохоронних НУО)
15 квітня проводиться День екологічних знань в Україні. Відзначається з 1996 року за ініціативою природоохоронних НУО. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

10 квіт. 2021
День цивільної оборони
«День цивільного захисту» Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

29 бер. 2021
29 березня – День філолога!
День філолога – це не тільки свято тих, для кого філологія є покликанням, професією, родом діяльності, але й для всіх, хто плекає слово, любить читання, цінує літературу.

Всі новини