Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпропетровської міської ради І – ІІІ ступенівАдреса: область Дніпропетровська район Шевченківський місто Дніпро вулиця Альвінського, 3 телефон 378-63-40, 763-10-27У школі на 01.09.20 класів - 26 учнів - 828_

АТЕСТАЦІЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

                                                                                                       

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

 

                                                                                   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

від  ______2020 року                                                                         № _____ 

 Про проведення атестації

педагогічних працівників школи

у 2020– 2021 н.р.

        На виконання Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 01 серпня 2018 року № 415-к/тр «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інших закладів, установ у 2020/2021навчальному році», з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та для організованої роботи атестаційних комісій І, ІІ рівнів у 2020/2021н. р.

  Н А К А З У Ю:

1. Провести атестацію педагогічних працівників школи у 2020-2021 навчальному році відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України із змінами.

2. Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками школи (Додаток 1, Додаток 2).

3. Провести атестацію педагогічних працівників школи у березні 2021-го року:

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Категорія

Претендує

Останній рік перепідготовки

Останній рік атестації

Планова атестація

1

Дуплій Олена Михайлівна

Вчитель фізики

І

Вища

2020

2016

2021

2

Золотухіна Наталія Вікторівна

Вчитель початкових класів

Вища

Вища

2020

2016

2021

3

Мартинюк Тетяна Костянтинівна

Вчитель української мови та літератури

Вища

Вища

2020

2016

2021

4

Снітка Наталія Анатоліївна

Вчитель англійської мови

Вища

Вища

2019

2016

2021

5

Кумановська Наталія Василівна

Бібліотекар

Вища

Вища

2020

2016

2021

 1. При оцінюванні діяльності вчителя проводити відповідні заходи та враховувати:
  1. . Відвідування уроків та інших навчально-виховних заходів (використання вчителем сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, у процесі навчання та під час проведення виховних заходів);
 • ознайомлення з навчальною документацією (вивчення класних журналів, зошитів, щоденників учнів, особистих навчальних докумен­тів і матеріалів учителя та іншої документації);
 • вивчення рівня навчальних досягнень учнів (динаміка навчальних досягнень учнів, зрізи знань, результати контрольних робіт та підсумкової атестації тощо);
 • вивчення стану виконання педагогом посадових обов’язків (додержання державних стандартів освіти, забезпечення належного рівня  підготовки учнів, виховання та формування почуття громадянського обов’язку та відповідальності, виховання загальної культури, додержання норм, спрямованих на захист життя і здоров’я  учнів, профілактики девіантної поведінки та корекції відхилень розвитку, налагодження  взаємодії з батьками учнів тощо);
 • вивчення діяльності педагога щодо участі у заходах, спрямованих на підвищення професійного рівня (участь у роботі методичних об‘єднань, фахових семінарах, конкурсах професійної майстерності, проходження курсів з підвищення кваліфікації тощо);
 •  додержання норм професійної етики, моралі.

 

4.2. Педагогічні працівники, які проходять атестацію, повинні:

 • володіти знаннями теоретичних основ, сучасними методиками з предмета, який викладається, та вміти їх застосувати у практичній роботі;
 • бути обізнаними щодо сучасних досягнень науки з предмета, який викладається;
 • володіти основами педагогіки, психології і вікової фізіології та вміти їх застосовувати у навчально-виховному процесі;
 • володіти методикою викладання предмета;
 • мати результативність педагогічної роботи (участь учнів, студентів у творчих змаганнях і культурно-просвітницьких заходах: концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках, виставах тощо);
 • вміти ефективно використовувати різноманітні засоби навчання, а також організовувати позакласну роботу з метою підвищення зацікавленості учнів, студентів предметом і розвитку їх кругозору, здібностей і обдарувань;
 • мати педагогічну культуру (вміння володіти собою, створювати атмосферу співтворчості, співробітництва тощо);

володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків.

5.Заступнику директора школи з НВР – Ковтун С.І.:

5.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.

5.2. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів щодо атестації педагогічних працівників.

5.3. Надати необхідну консультацію вчителям, які підлягають атестації.

6.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор  школи                                                Н.В. Стороженко

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  КЗО « СЗШ № 40 « ДМР

______________ Н.В.Стороженко

«__3__» ____09___2020 р.

 

 

 

План-графік організаційних заходів

щодо атестації педагогічних працівників комунального закладу освіти

« Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради

 у 2020-2021 навчальному році

 

Дата

Заходи

Комісія закладу освіти

Відповідальний

Документ

 1.  

До 11 вересня

Ознайомити працівників з Типовим положенням про атестацію. Оформити атестаційний куточок.

Директор,

Ковтун С.І.

Список ознайомлення

 1.  

14 – 18 вересня

Провести співбесіди щодо

атестації та позачергової атестації

Ковтун С.І.

заяви

 1.  

До 18 вересня

Сформувати список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації згідно з графіком та ознайомити з ним працівників під розпис.

Заступник директора

Подання

 1.  

До 20 вересня

Створити  атестаційну комісію закладу.

Директор

Наказ

 1.  

До 20 вересня

Подати до АК список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

Ковтун С.І.

Подання до атестаційної комісії

 1.  

До 20 вересня

Подати до АК подання про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Ковтун С.І.

Подання до атестаційної комісії

 1.  

23 вересня

Провести засідання атестаційної комісії закладу освіти:
1.   Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
2.   Складання плану роботи АК.

3.   Організаційні (умови атестації).

Голова атестаційної комісії,

Ковтун С.І.

Протокол 1

 1.  

23 вересня - 09 жовтня

Прийняти  заяви  педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації.

Ковтун С.І.

Заяви працівників

 1.  

23 вересня 09 жовтня

Перевірити наявність документів про підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються. Підготовка документів атестації.

Ковтун С.І.

Ксерокопії документів, атестаційні картки та інші документи

 1.  

До 09 жовтня

Подати до міської атестаційної комісії список педагогічних працівників які атестуються у 20201-2021 навчальному році, відокремивши педагогічних працівників, що атестуються атестаційною комісією навчального закладу.

Ковтун С.І.

Списки, ксерокопії документів

 1.  

15 жовтня

Провести засідання атестаційної комісії:

 1. Розподіл членів атестаційної  комісії за педпрацівниками.
 2. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються (чергова, позачергова (з подання адміністрації), позачергова (з ініціативи працівника).
 3. Затвердження графіку роботи атестаційної комісії.
 4. Затвердження планів індивідуальної роботи. атестованих педпрацівників.
 5. Рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Голова атестаційної комісії,

Ковтун С.І.

Протокол 2

 1.  

15 жовтня

Реалізувати рішення атестаційної комісії щодо атестації педагогів.

Директор

Наказ про проведення атестації

 1.  

15 жовтня -

21 жовтня

Ознайомити працівників, що атестуються, з планом-графіком проведення атестації під підпис.

Ковтун С.І.

Список ознайомлення

 1.  

21 жовтня - 13 березня

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються за напрямками:

 • оцінка діяльності педагога адміністрацією закладу;
 • оцінка діяльності педагога колективом (педагогічною радою) закладу;
 • оцінка діяльності педагога учнями, батьками;
 • оцінка діяльності педагога МО;
 • вивчення рівня навчальних досягнень учнів;
 • тощо.

Голова атестаційної комісії,

Ковтун С.І.

Протоколи, аналітичні матеріали, відгуки

 1.  

Протягом лютого

Провести декаду «Уроки вчителів, які атестуються „Мої творчі задумки».

Педагогічні працівники, які атестуються

Аналізи уроків

 1.  

До 2 березня

Подати  до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

Директор

Характеристики

 1.  

10-19 березня

Оформлення атестаційних документів

Секретар атестаційної комісії,

Ковтун С.І.

Атестаційні листи

 1.  

За 10 днів до засідання

Ознайомлення працівників з атестаційними листами під підпис.

Секретар атестаційної комісії

Атестаційні листи

 1.  

22 березня - 31 березня

Засідання атестаційної комісії закладу:

 1. Завершення вивчення роботи педпрацівників;
 2. Матеріали з питань атестації педпрацівників;
 3. Прийняття рішення:

атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;

присвоїти кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II

про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань.

Голова атестаційної комісії

Протокол

 1.  

1 квітня

Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів

Директор

Наказ про підсумки проведення атестації

 1.  

До 2 квітня

Надати до атестаційної комісії управління освіти атестаційні листи на педагогічних працівників, які атестувалися протягом 2020-2021 навчального року

Ковтун С.І.

Атестаційні листи

 1.  

26 квітня –

12 травня

Аналіз підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації

Секретар атестаційної комісії

Аналітичні матеріали

 1.  

До 12 травня

Надати секретарю атестаційної комісії аналітичний  та цифровий звіти про атестацію педагогічних працівників у 2020-2021навчальному році.

Ковтун С.І.

Звіти

 

 

 

 

Директор школи                                                      Н.В. Стороженко

 

 

 

 

 

Ознайомлені:

Ковтун С.І. –

Дяченко Г.Ф. –

Гребенюк Л.А. –

Гунченко О.В. –

Дуплій О.М. –

Лещинська Л.М. –

Хворостянкіна О.М. –

Степаненко О.К. –

 

ЗАХОДИ

 з  підготовки  й  проведення  атестації  педагогічних працівників

 КЗО «СЗШ № 40» ДМР у  2020 – 2021 н. р.

№ п\п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Переглянути перспективний план атестації, внести необхідні зміни.

Серпень

Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

2.

Ознайомлення колективу з нормативними та директивними документами щодо атестації.

Вересень

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

3.

Складання попереднього списку вчителів, які атестуватимуться в 2020 – 2021 н. р.

Вересень

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

4.

Видати наказ про створення атестаційної комісії.

До 20.09.2020

 Директор школи Стороженко Н.В.

 

5.

Прийом заяв від педпрацівників  щодо проходження позачергової атестації, відмови від атестації.

Складання списку вчителів, що атестуються у 2020 – 2021 н. р.

До 10.10.2020

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

6.

Видати наказ про проведення атестації педпрацівників  школи у 2020– 2021 н. р.

До 20.10.2020

Директор школи Стороженко Н.В.

 

7.

Поновити матеріали у куточку «Атестація в  школі»

Жовтень

Листопад

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

8.

Затвердження графіка атестації, ознайомлення вчителів з терміном проведення атестації

Жовтень

 Голова АК Стороженко Н.В.

 

9.

Ознайомлення з роботою вчителів, вивчення системи роботи, проведення експертного оцінювання їхньої кваліфікації, професійної компетентності, педагогічного професіоналізму, якості педагогічної діяльності.

До 15.03.2021

Члени  атестаційної комісії

 

10.

Підготувати матеріали про результативність роботи педагогів, які атестуються,  за 5 років.

Січень, лютий 2021

  Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

11.

Огляд навчальних кабінетів з метою перевірки  особистого вкладу кожного вчителя, що атестується,  у створенні навчальної бази кабінету.

Січень –лютий 2021

Адміністрація

 

12.

Проведення  відкритих уроків, позакласних та предметних заходів

За  окр. графіком

Учителі, що атестуються

 

13.

Провести співбесіди з педагогами, відвідати уроки, провести моніторинг знань здобувачів освіти з метою об’єктивної оцінки роботи педагога

До 15.03.2021

Члени  атестаційної комісії

 

15.

Перевірити шкільну документацію: плани, журнали, учнівські зошити тощо

До 15.03.2021

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.. члени АК

 

16.

Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які атестуються

До 15.03.2021

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

17.

Ознайомити колектив з творчими лабораторіями педагогів, які атестуються, заслухавши  звіти кожного.

Березень 2021

Члени атестаційної комісії

 

18.

Ознайомлення з атестаційною характеристикою вчителів, які атестуються, під підпис

До 20.03.2021

Голова атестаційної комісії Стороженко Н.В.

 

19.

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії, де розглянути атестаційні матеріали, заслухати педагогів, які атестуються.

27.03.2021

Голова  атестаційної комісії Стороженко Н.В., Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

20.

Подання  звіту  про  підсумки  атестації педпрацівників  у відділ освіти

До 01.04.2021

Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

21.

Видання наказів за підсумками атестації

Квітень 2021

 Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

22.

Вручення атестаційних листів

Після рішення АК

Голова АК

Стороженко Н.В., Заступник директора з НВР Ковтун С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 


Новини


15 квіт. 2021
День екологічних знань в Україні (відзначається з 1996 року за ініціативою природоохоронних НУО)
15 квітня проводиться День екологічних знань в Україні. Відзначається з 1996 року за ініціативою природоохоронних НУО. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

10 квіт. 2021
День цивільної оборони
«День цивільного захисту» Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

29 бер. 2021
29 березня – День філолога!
День філолога – це не тільки свято тих, для кого філологія є покликанням, професією, родом діяльності, але й для всіх, хто плекає слово, любить читання, цінує літературу.

Всі новини