Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Аналіз роботи методичної комісії 2020-2021рр.

Звіт 2020-2021 н.рр.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини.

Методична комісія вчителів початкових класів у 2020-2021 навчальному році працювало над проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів».

Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методичної комісії вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів, творчих звітів вчителів що атестуються. Метою роботи методичної комісії  вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Робота методичної комісії була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Протягом навчального року вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та  результативно. 

Завдання методичної комісії на 2020 – 2021 навчальний рік

 •  Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в    організації роботи членів ШМК.
 •  Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.
 •  Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.
 • Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.
 • Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

 

 

 

Якісний склад вчителів

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Клас

Стаж

Заклад, який закінчив

Рік

 закін-чення

Рік атес-тації

Курси

Категорія, звання

Нагороди

1

Хворостянкіна Олена Михайлівна

1-І

29р.

БДПУ

1991

2020

2019

Вчитель-методист

Відмінник освіти

2

Золотухіна Наталія Вікторівна

3-В

33р.

БДПУ

1997

2021

2020

Вища

-

3

Грицан Любов Володимирівна

2-А

35р.

Криворізький державний педагогічний університет

2001

2022

2020

Вища

-

4

Андрущишина Наталія Євгенівна

2-Б

29р.

БДПУ

2001

2022

2021

Вища

-

5

Бегма Лідія Вікторівна

3-А

38р.

Уманський педагогічний інститут

1981

2024

2023

Вчитель-методист

Заслужений вчитель

6

Вінник Олена Рудольфівна

3-Б

29р.

Криворізький державний педагогічний університет

1993

2023

2021

Вища

-

7

Чуб Наталія Іванівна

4-А

49р.

Нікопольське педагогічне училище

1970

2024

2023

Старший вчитель

Відмінник освіти

8

Сирих Тетяна Валентинівна

4-Б

29р.

БДПУ

2001

2022

2020

Вища

-

9

Яніцька Анастасія  Сергіївна

4-В

5 р.

БДПУ

2019

2021

2021

Спеціаліст

-

10

Сірченко Світлана Іванівна

1-Б

7,8р.

БДПУ

2019

2022

2021

Спеціаліст

-

11

Плахотник Оксана Михайлівна

1-А

5 р.

БДПУ

2018

2021

2023

2 категорія

-

12

Бачуріна Яна Олексіївна

2-В

5 р.

БДПУ

2020

-

-

Спеціаліст

-

13

Цебенко Альона

Володимирівна

ГПД

15р.

КДПУ

2008

 

 

2 категорія

-

14

Карнаухова Діана Олександрівна

ГПД

-

БДПУ

2020

-

-

Спеціаліст

-

15

Лисенко Наталія Іванівна

ГПД

7р. 1 м.

ДНУ ім.. О.Гончара

2013

2023

2022

2 категорія

-

16

Нілова Яна Германівна

ГПД

3 р.

4 курс

-

-

-

-

-

 

Протягом року було сплановано   5 засідань, але проведено 9 засідань.

 

 •  Засідання №1

«Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення. Обговорення програм, вивчення нормативних документів,  які регламентують  роботу початкової школи »

 • Засідання №2 

          «Освітнє середовище як  чинник  розвитку  особистості учня»

 • Засідання №3 

«Підсумки проведення шкільних олімпіад  з української мови та математики учнів 3-4 класів»

 • Засідання №4 

     «Системно - діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи.   Мовно-літературна освітня галузь»

 • Засідання №5 

    «Про схвалення результатів вибору електронних оригінал-макетів  підручників для 4 кл. на 2021-2022 н.р.

 • Засідання №6

«Про схвалення результатів вибору електронних оригінал-макетів підручників для 4 класу та електронних оригінал-макетів підручників із зарубіжної літератури для 8-х  класів на 2021-2022 н. р. ».

 

 • Засідання № 7

«Про роботу з електронним засобом навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕДІА ED Profi».

 

 • Засідання № 8

          «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь».

 • Засідання № 9

«Підсумок роботи методичної комісії за рік».

 

На засіданнях ШМК початкових класів розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, щодо змін у веденні журналів, велися огляд та обговорення методичної літератури, книг, періодичних видань тощо.

У період між засіданнями вивчалися і впроваджувалися а практику досягнення психолого-педагогічної науки.  Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. Проводилися учнівські олімпіади в 3 та 4 класах, різноманітні конкурси.

 

 

 

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Тема, над якою працюють члени М/К

1

Хворостянкіна Олена Михайлівна

Інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку молодших школярів.

2

Золотухіна Наталія Вікторівна

Формування пізнавальних інтересів молодших школярів  на уроках та позакласних заняттях в умовах  НУШ.

3

Грицан Любов Володимирівна

Створення на уроці умов для самостійної постановки пізнавальних задач і активної діяльності всіх учнів.

4

Андрущишина Наталія Євгенівна

Формування комунікативних навичок молодших школярів.

5

Бегма Лідія Вікторівна

Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання інтерактивних технологій.

6

Вінник Олена Рудольфівна

Інтерактивне навчання на  уроках  математики  в початкових класах.

7

Чуб Наталія Іванівна

Формування емоційної культури молодших школярів.

8

Сирих Тетяна Валентинівна

Формування ключових компетентностей молодших школярів на уроках за проектом «Інтелект України».

9

Яніцька Анастасія  Сергіївна

Організація  позакласної виховної роботи в початковій школі.

10

Сірченко Світлана Іванівна

Як виховувати творчу особистість.

11

Плахотник Оксана Михайлівна

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів шляхом парної та групової роботи.

12

Бачуріна Яна Олексіївна

Розвиток особистості в умовах  інноваційних освітніх змін.

13

Цебенко Альона

Володимирівна

Використання елементів гри на  групі  продовженого дня.

 

14

 

Карнаухова Діана Олександрівна

Формування поваги один до одного дітей в колективі.

15

Нілова Яна Германівна

 

 

16

Лисенко Наталія Іванівна

 

Основи комунікативної компетентності молодшого школяра.

 

Кожен вчитель початкових класів брав участь у роботі методичної комісії : готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні заходи, готували виставки дидактичного матеріалу та унаочнення. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти вчителів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися досвідом своєї праці.

САМООСВІТА ВЧИТЕЛІВ

№ з/п

П.І.Б. вчителя

Дата

Назва теми сертифікату

Кількість годин

№ сертифікату

Назва установи, сайту

1

Хворостянкіна Олена Михайлівна

17.06.2020

Розвиток здоров'язбережувальної компетентності засобами STEАM-освіти

6

СПК № ДН 41682253/5341

ДАНО

19.06.2020

Вчителі , які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

30

СПК № ДН 41682253/971

ДАНО

 

 

 

 

 

2

Золотухіна Наталія Вікторівна

09.02.2021

«Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивного середовища»

2

№ KI718892

ТОВ "Всеосвіта"

11.12.2020

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

76

СПК № ДН 41682253/16229

ДАНО

3

Грицан Любов Володимирівна

05.02.2021

Нова фізична культура

30

-

PROMETHEUS

 

 

 

 

 

11.09.2020

Вчителі , які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

30

СПК № ДН 41682253/1192

ДАНО

12.06.2020

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

70

СПК № ДН 41682253/5107

ДАНО

4

Андрущишина Наталія Євгенівна

16.04.2021

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

76

СПК № ДН 41682253/12692

ДАНО

02.02.2021

Нова фізична культура

30

-

PROMETHEUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Бегма Лідія Вікторівна

11.09.2020

Вчителі , які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

30

СПК № ДН 41682253/ 1234

ДАНО

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Вінник Олена Рудольфівна

31.03.2021

STEM-проєкти у НУШ

2

KG920571

ТОВ «Всеосвіта»

23.03.2021

Про дистанційний та змішаний формат навчання для педагогів та керівників шкіл

50

-

EdEra

22.01.2021

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

76

СПК № ДН 41682253/630

ДАНО

7

Чуб Наталія Іванівна

24.01.2021

Про дистанційний та змішаний формат навчання для педагогів та керівників шкіл

50

-

EdEra

 

 

 

 

 

8

Сирих Тетяна Валентинівна

16.10.2020

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

76

СПК № ДН 41682253/9680

ДАНО

 

9

Яніцька Анастасія  Сергіївна

12.02.2021

Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ

76

СПК № ДН 41682253/4366

ДАНО

11.11.2020

Ігрові форми розвитку фонематичного сприйняття у дошкільнят та першокласників як профілактика труднощів із засвоєнням грамоти»

3

-

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

23.11.2020

Дистанційне навчання від теорії до практики. Сервіси та навички.

-

№76980469449

Нова українська школа та ГО РУХ

01.02.2021

«Інклюзія та дистанційне навчання»

-

-

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за організації ГО «Соціальна перспектива»

10

Сірченко Світлана Іванівна

04.04.2021

Про дистанційний та змішаний формат навчання для педагогів та керівників шкіл

50

-

EdEra

 

 

 

 

 

11

Плахотник Оксана Михайлівна

23.01.2021

Супровід дитини з ООП в інклюзивно-освітньому просторі

6

№132392726432

Платформа ОСВІТИ

21.06.2020

Організація онлайн-занять засобами відео-зв’язку

12

№1428

Віртуальна школа ІКТ

17.06.2020

Розвиток здоров’язбережувальної компетентності засобами STEАM-освіти

6

СПК № ДН 41682253/5325

ДАНО

25.03.2021

Цифрові інструменти GOOGLE для державних службовців

3

№ALLBC-2482

АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

26.03.2021

Ефективні рішення GOOGLE для оптимізації освітнього процесу онлайн

3

ALLYO-2198

АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

 

 

 

 

 

 

 

                   

ВІДКРИТІ  УРОКИ

П. І. Б. вчителя

Предмет

Назва відкритого уроку

Дата проведення

Хворостянкіна О.М.

Читання

Віночок сучасної дитячої української поезії. Алфавіт. Звук «м».

16.03

Плахотник О.М.

Читання

Урок-мандрівка «Що таке щастя». Закріплення звукових значень букви «ща».

16.03

Сірченко С.І.

Математика

Урок-гра «Цікаві завдання від кози та семеро козенят»

17.03

Грицан Л.В.

Фізична культура

ЯПС

В здоровому тілі – здоровий дух. Спортивні змагання.

Туристичний маршрут Львівською областю.

15.03

Андрущишина Н.Є.

Фізична культура

В здоровому тілі – здоровий дух. Спортивні змагання.

15.03

Бачуріна Я.О.

Математика

Розв’язування вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Визначення часу за годинником.

17.03

Бегма Л.В.

Українська мова

Частини мови(повторення). Дієслово, як частина мови (повторення).

15.03

Вінник О.Р.

Математика+ ЯДС

Інтегрований урок «Збережемо довкілля»

17.03

Золотухіна Н.В.

ЯДС

Як бути здоровим.

18.03

Чуб Н.І.

Математика

Звичайний дріб. Додавання дробів з однаковими знаменниками. Степінь числа.

17.03

Сирих Т.В.

Читання

Притчі – короткі, мудрі історії.

16.03

Яніцька А.С.

Природознавство

Чорне море.

18.03

 

З 15 по 19 березня  2021 року в КЗО «СЗШ № 40» ДМР проводився тиждень початкової школи. Тиждень розпочав роботу згідно навчально-виховного плану школи, у відповідності до основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України.

Мета тижня початкової школи полягає в тому, щоб допомогти вчителю посилити інтерес учнів до певного предмета, виявити і розвинути дитячі здібності, презентувати нові форми, моделі, технології організації навчання та змістовного дозвілля учнів.

Форми реалізації цієї мети направлені на виявлення найбільш творчих учителів, обдарованих учнів; на виявлення кращого педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій; на з’ясування  методичних умов, що забезпечують успішну діяльність учителів.

Наша школа – це навчальний заклад, що сприяє духовному збагаченню особистості, створенню умов для самореалізації учителів та учнів у різних видах творчої діяльності, задоволення їх потреб та інтересів, вихованню духовної культури та формуванню національної свідомості.

Цікаво, весело та пізнавально для молодших школярів пройшов тиждень початкової школи. Конкурси, ігри, змагання розвивали творчість школярів, вчили бути спостережливими, кмітливими та креативними. Кожен день мав свою тематику.

Згідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, в 3 та 4 класах були проведені олімпіади з української мови. Адже, олімпіади допомагають учням пізнати себе, дають можливість у більшій мірі ствердитися у власних очах та серед оточуючих. Олімпіади служать розвитку творчої ініціативи дитини. Вчителі початкових класів працювали над підвищенням науково-теоретичного рівня викладання навчальних предметів, впровадженням інноваційних технологій в практичну роботу, оволодінням нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології. Зосереджували увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі. Відкриті уроки класоводи проводили в нетрадиційній формі. Це дає змогу емоційно збагачувати навчально-виховний процес, запобігає втомлюваності дітей, посилює інтерес до навчання. Відкриті уроки та виховні заходи продемонстрували високий рівень роботи вчителів, були проведені на високому науково-методичному рівні.

 

ПЕРЕМОЖЦІ  ШКІЛЬНИХ  ОЛІМПІАД

Протокол № 3

  з   олімпіади з української мови

 учнів початкових класів 2020-2021 н. р.

Прізвище ім’я учня

клас

Учитель

Максимальна кільк. Балів

Кількість набран. Бал

%

Місце

1

Бурмака Анастасія

4-Б

Сирих Т.В.

15

15

100

1

2

Горб Крістіна

4-А

Чуб Н.І

15

14

93,3

2

3

Буньковський Данило

4-А

Чуб Н.І.

15

14

93,3

2

4

Долгополов Євген

4-Б

Сирих Т.В.

15

13

86,7

3

5

Кравцова Анастасія

4-Б

Сирих Т.В.

15

13

86,7

3

6

Пухтій Даниїл

4-А

Чуб Н.І.

15

13

86,7

3

7

Пундик Маргарита

3-А

Бегма Л.В.

15

11

100

1

8

Журавель Тетяна

3-А

Бегма Л.В.

15

10

90,9

2

9

Цапко Таїсія

3-А

Бегма Л.В.

15

10

90,9

2

10

Триодіал Артем

3-А

Бегма Л.В.

15

10

90,9

2

11

Шалобало Гліб

3-А

Бегма Л.В.

15

9

81,8

3

12

Макаренко Катерина

3-Б

Вінник О.Р.

15

9

81,8

3

13

Дудка Даніїл

3-Б

Вінник О.Р.

15

9

81,8

3

 

Протокол № 3

з   олімпіади з математики учнів початкових класів

2020-2021 н.р

Прізвище ім’я учня

клас

Учитель

Максимальна кільк. Балів

Кількість набран. Бал

Місце

1

Бурмака Анастасія

4-Б

Сирих Т.В.

100

96,889

1

2

Латисюк Іван

4-Б

Сирих Т.В.

100

83,556

2

3

Долгополов Євген

4-Б

Сирих Т.В.

100

79,111

2

4

Ковальський Глєб

4-Б

Сирих Т.В.

100

77,778

2

5

Гетьман Катерина

4-А

Чуб Н.І.

100

70,222

3

6

Чередник Вероніка

4-Б

Сирих Т.В.

100

69,333

3

7

Олійник Анастасія

4-Б

Сирих Т.В.

100

64

3

8

Череватий Тимур

4-Б

Сирих Т.В.

100

63,111

3

9

Гичка Альбіна

3-А

Бегма Л.В.

100

100

1

10

Шалобало Гліб

3-А

Бегма Л.В.

100

70,526

2

11

Садовніков Євген

3-В

Золотухіна Н.В.

100

64,211

3

12

Триодіал Артем

3-А

Бегма Л.В.

100

63,684

3

13

Кузіна Ксенія

3-А

Бегма Л.В.

100

61,053

3

 

ВІДКРИТІ ЗАХОДИ

 

П.І.Б. вчителя

 

 

ЗАХОДИ

Дата проведення

Хворостянкіна Олена Михайлівна

«Вітаємо принцес!»

«З Днем Святого Миколая»

«Прощавай, мій 1 клас!»

05.03.2021

17.12.2020

26.05.2021

Андрущишина Наталія Євгенівна

«Людина починається з добра»

«Ми зустрічаємо рік  Новий»

01.09.2020

18.12.2020

Сірченко Світлана Іванівна

« В гості на 1 вересня до країн світу»

« Свято Миколая»

01.09.2020

18.12.2020

Плахотник Оксана Михайлівна

« Ми маленькі козачата»

«Зустрічаємо Новорічні свята»

«Сьогодні свято у дівчат»

Квест-гра «Цікава прогулянка! Прощавай, мій 1 клас! Зустрічаємо літо!»

13.10.2020

18.12.2020

04.03.2021

24.05.2021

Бегма Лідія Вікторівна

«Відкрий серце для добра»

«Добре тому жити, хто вміє дружити»

«Мама – найкраще слово на Землі»

02.12.2020

09.10.2020

05.03.2021

Грицан Любов Володимирівна

«Подорож містами Доброти»

«Новий рік крокує по планеті»

«Подорож до Карпатського біосферного заповідника. Рослини-ендеміни»

01.09.2020

24.12.2020

12.03.2021

Вінник Олена Рудольфівна

«Козацькому роду нема переводу»

«3-Б зустрічає Новий рік!»

«Наша дівчата – найкращі»

13.10.2020

24.12.2020

05.03.2021

Бачуріна Яна Олексіївна

«Ми діти козацького роду!»

 Квест-гра «Як щур ключі від нового року вкрав»

«Світле свято Великодня»

12.10.2020

24.12.2020

30.04.2021

 

Вчителі нашої школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно. Кабінети у початковій школі мають сучасний вигляд, поліпшену матеріальну базу, є бібліотека методичної літератури.Таким чином, правильно організована робота МК дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів.

Протягом навчального року здійснювався контроль за якістю навчального та виховного процесу. В кінці І та ІІ семестрів проведено перевірні (діагностичні)  моніторингові контрольні роботи в  4  класах.

АТЕСТАЦІЯ    ВЧИТЕЛІВ

Золотухіна Наталія вікторівна - педагогічний стаж – 33 роки

Вища кваліфікаційна категорія

Тема самоосвіти : «Формування пізнавальних інтересів молодших школярів  на уроках та позакласних заняттях в умовах  НУШ».

Яніцька Анастасія Сергіївна - педагогічний стаж – 5 років 6 місяців

Категорія: спеціаліст

Тема самоосвіти: «Організація  позакласної виховної роботи в початковій школі».

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ  НА  НАСТУПНИЙ  РІК

 •  акцентувати увагу на питаннях самоосвіти вчителів, самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити перед вчителем високі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж інші. Тому самоосвіта є головним завданням кожного вчителя;
 • вдосконалювати роботу за пріоритетними напрямами виховної діяльності;

індивідуальну роботу з батьками зробити основним способом взаємодії школи і сім’ї;

 • організувати взаємовідвідування позакласних заходів;
 • висвітлювати свої досягнення з виховної роботи на шкільному сайті.
 • у наступному навчальному році продовжити роботу над реалізацією проблеми : "Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями".
 • -стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;
 • використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку особистості учнів;
 • підвищення результативності участі у конкурсах ;
 • підтримка і педагогічний супровід обдарованих дітей;
 • упровадження інноваційних сучасних технологій навчання ;
 • формувати позитивну мотивацію освітньої діяльності;
 • спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня;

 

 


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини